Przewodnik po kontraktach CFD

 

Przewodnik po kontraktach CFD

Kontrakty CFD to niezwykle przejrzyste i przyjazne inwestorom instrumenty finansowe

Czym są kontrakty CFD?

CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference, czyli kontrakt na różnice kursowe. Kontrakty CFD to niezwykle przejrzyste i przyjazne inwestorom instrumenty finansowe, zapewniające wygodny dostęp do niezliczonych rynków. Umożliwiają one zarabianie na wzrostach i spadkach kursów, a także pozwalają korzystać z dźwigni finansowej. W tej krótkiej broszurze zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje potrzebne, by zrozumieć, jak działają kontrakty CFD i jak dzięki nim osiągnąć przewagę w inwestowaniu.

CFD otwierają wiele drzwi

Kontrakty CFD należą do instrumentów pochodnych, czyli ich cena zależy od ceny innego instrumentu finansowego. Przykładowo cena kontraktu CFD na akcje Apple wiernie odzwierciedla cenę  akcji Apple na nowojorskiej giełdzie. Podobnie działają CFD na inne akcje, indeksy giełdowe, surowce, metale szlachetne, obligacje itd. Drzwi do tych i wielu innych rynków otwierają  właśnie kontrakty CFD. Zamiast otwierać liczne rachunki maklerskie dające dostęp do poszczególnych rynków można uzyskać dostęp do każdego z nich dzięki kontraktom CFD dostępnym na  jednym rachunku maklerskim w TMS Brokers.

 

Kontrakty CFD to elastyczność i wygoda

Choć czasem trudno to sobie wyobrazić, dzięki CFD nie potrzebujemy posiadać danych akcji, by móc je „sprzedać” (zająć krótką pozycję) i zarabiać na spadkach ich kursu. Wynika to z  charakteru kontraktów CFD, które działają jak dwustronna umowa. Przewidując wzrost kursu zostajemy stroną kupującą (zajmujemy pozycję długą), a przewidując spadek zostajemy stroną sprzedającą (zajmujemy pozycję krótką). Wyjątkowa łatwość zajmowania krótkich pozycji, by zarabiać na spadkach kursów to znacząca przewaga inwestowania za pośrednictwem kontraktów CFD.

Potężne narzędzie we właściwych rękach

Kontrakty na różnice kursowe umożliwiają również wykorzystanie dźwigni finansowej. Oznacza to, że otwierając pozycję nie potrzebujemy posiadać środków na zakup wszystkich akcji, wystarczy nam depozyt zabezpieczający w wysokości zaledwie kilku procent wartości transakcji. Przed zastosowaniem wysokiej dźwigni należy  zapoznać się z ryzykiem związanym z lewarowaniem inwestycji.

Akcje, czy kontrakty CFD na akcje?

  Akcje CFD na akcje
Dźwignia finansowa    
Łatwość krótkiej sprzedaży    
Dywidenda    
Prawa poboru    
Fizyczne posiadanie akcji    

 

CFD na towary

Inwestowanie na rynkach towarowych odbywa się na wyspecjalizowanych giełdach, gdzie instytucje i profesjonaliści obracają kontraktami futures na ropę, pszenicę, miedź i inne towary.  Kontrakty futures opiewają na wysokie nominały i nie są podzielne, w praktyce uniemożliwiając inwestorom indywidualnym prawidłowe zarządzanie  ryzykiem. Dlatego tak atrakcyjne są  kontrakty CFD, które pozwalają w pełni elastycznie dobierać wielkości transakcji.

Wartość jednego kontraktu opiewa często na kwoty niedostępne detalistom – np. kontrakty futures na ropę (1000 baryłek) warte są nawet około 100 000 USD każdy. Nawet po zastosowaniu dźwigni wymagany depozyt wynosi często kilka tysięcy dolarów za jeden kontrakt futures.

CFD notowane są po cenach pochodzących ze światowych giełd towarowych, lecz w przeciwieństwie do kontraktów futures, CFD nigdy nie wiążą się z fizyczną dostawą towarów i najczęściej nie wygasają po osiągnięciu terminu zapadalności. Oznacza to, że inwestor zachowuje „czyste ręce” i nie musi się przejmować się ani przechowywaniem towarów, ani tzw. „rolowaniem” wygasających kontraktów

Kontrakty futures, czy kontrakty CFD? Podobieństwa i różnice

  Kontrakty futures Kontrakty CFD
Dźwignia finansowa    
Łatwość krótkiej sprzedaży    
Podzielność kontraktów    
Prostota obsługi    
Opłaty giełdowe    

 

Wartość jednego kontraktu opiewa często na kwoty niedostępne detalistom - jeden kontrakt futures na ropę warty jest nawet około 100 000 USD!

 

W przeciwieństwie do akcji i kontraktów futures, CFD nie są notowane na giełdach i pozwalają korzystać z zalet obrotu nieregulowanego. Dzięki temu obrót kontraktami CFD jest wygodniejszy i bardziej intuicyjny niż akcjami, czy kontraktami futures. W przypadku CFD na akcje otrzymujemy dostęp do dźwigni i krótkiej sprzedaży umożliwiającej zarabianie na spadkach kursów. Możemy przy tym czerpać korzyści z dywidendy i praw poboru przysługujących akcjonariuszom kupującym akcje na giełdzie. Nie musimy czekać na rozliczenie naszych transakcji przez giełdę, które trwa zwykle do 3 dni, ponieważ obracając kontraktami CFD nasze pieniądze są do naszej dyspozycji natychmiast po dokonaniu transakcji. Kontrakty CFD stanowią też niezwykle atrakcyjną dla inwestorów indywidualnych alternatywę dla kontraktów futures na towary, indeksy giełdowe i instrumenty stopy procentowej. Dzięki swojej elastyczności kontrakty CFD umożliwiają zawieranie nawet stukrotnie mniejszych transakcji niż przeznaczone dla instytucji futures. Ponadto większość kontraktów CFD nie wygasa, pozwalając tym samym na utrzymywanie długoterminowych inwestycji.

 

Stworzone z myślą o inwestorach indywidualnych kontrakty CFD otwierają im drzwi do światowych rynków finansowych z poziomu jednego rachunku maklerskiego!

Dostępne spółki:


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.