X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Goldman Sachs

 
Goldman Sachs
  Czy wiesz, że

Goldman Sachs wykorzystuje milion godzin przeliczeniowych dziennie do kalkulacji związanych z zarządzaniem ryzykiem?


Średnie roczne wynagrodzenie pracowników banku Goldman Sachs w 2012 roku (pensje i bonusy) wynosiło 399 506 USD? Przychód na pracownika w tym samym roku wyniósł 1,29 mln USD.

 


Informacje podstawowe


Nazwa firmy: Goldman Sachs Group Inc. 
Ticker (TMS Connect / TMS Direct): GS:xnys / GOLDMAN
Giełda: NYSE
Sektor / Branża: Bankowość, usługi finansowe,
Rok założenia: 1869 rok
Zatrudnienie: 32,400
Kapitalizacja Rynkowa 81,535.8 mln USD
Adres internetowy spółki: www.gs.com

Opis spółki - działalność


Goldman Sachs jest jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie, posiada swoje biura w głównych centrach finansowych takich jak: Nowy Jork, Londyn, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zurych, Dubaj, Moskwa i wiele innych. Goldman Sachs funkcjonuje jako doradca finansowy dla największych firm, rządów oraz najzamożniejszych rodzin na świecie. Ponadto pełni rolę bezpośredniego dealera w kontaktach z Bankiem Federalnym w USA. Firma angażuje się także w działalność związaną z zarządzaniem aktywami oraz świadczy usługi związane z obrotem papierami wartościowymi. W okresie pokryzysowym (po 2008 r.) wokół działalności banku powstały liczne kontrowersje wynikające z wykorzystywania przez GS poufnych informacji oraz dominującej pozycji na rynkach finansowych do dokonywania transakcji finansowych na własny rachunek. Zarzuty te znacznie uwidoczniły się przy okazji kryzysu subprime (2007-2008 rok) oraz zaangażowania w europejski kryzys zadłużeniowy (pomoc w ukrywaniu przez rząd Grecji długu publicznego).


Historia spółki


Bank powstał w roku 1869. Założył go niemiecki imigrant Marcus Goldman. Spółka wypracowała sobie uznaną markę dzięki pionierskiemu wykorzystaniu papierów komercyjnych dla przedsiębiorstw. W 1896 roku miał miejsce debiut banku na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Na początku XX w. działalność Goldman Sachs skupiona była na wprowadzaniu spółek na giełdę, a w latach 30. uwaga banku przeniosła się na transakcje inwestycyjne. Wtedy też utworzono dział zajmujący się obligacjami komunalnymi oraz dział analiz. W latach 50. bank ponownie skierował swoje wysiłki na trading. W roku 1970 Goldman Sachs przeżywał kryzys, gdy zbankrutowała firma Penn Central Railroad Company. Była to wówczas największa upadłość w historii, a GS znając coraz słabsze wyniki firmy wciąż rekomendował jej obligacje swoim klientom. W latach 80. Goldman nabył firmę J. Aron & Company trudniącą się handlem surowcami. Rok 1986 to początek Goldman Sachs Asset Management zajmującego się funduszami hedgingowymi. W tym samym roku Goldman przeprowadził IPO Microsoftu. W 1999 r. bank zadebiutował na giełdzie.


Dane finansowe (stan na 30.06.2014)
Wyniki finansowe

Roczna stopa zwrotu (ost. 12 msc-y, stan na 30.06.2014): 19,29%

Maximum 52 – tygodniowe: 181,13

Minimum 52 – tygodniowe: 151,65

Zmienność 30 – dniowa: 14,11%

Beta: 1,37


Polityka Dywidendy:

Wysokość ostatnio wypłaconej dywidendy: 0,55 USD / 1 akcja

Stopa wypłat dywidendy (DPR) =  Roczna dywidenda na 1 akcję / EPS: 12,5%


Wskaźniki fundamentalne wyceny:

Wskaźnik P/E 10,2

Wskaźnik P/CF: -

Wskaźnik P/B: 1,09

Wskaźnik P/S: 2,1

EPS (zysk na 1 akcję): 17,65

Wskaźnik wartość księgowa na 1 akcję (BVPS): 164,34

Poziomy wyniku finansowego:

Przychody netto  ze sprzedaży: 33,95 mld USD

EBITDA: 19,72 mld USD

Wynik finansowy netto (zysk/strata): 7,91 mld USD


Wskaźniki Bilansowe:

Wskaźnik Dług/Kapitał Własny: 697,4%

ROE:  10,6%

ROA: 0,9%


Akcjonariat (Najwięksi akcjonariusze):

1. Goldman Sachs SHRHLD AGMNT 5,34%

2. Blackrock 5,30%

3.State Street Corp. 5,23%

4. Capital Group Companies Inc. 5,03%

5. Vanguard Group Inc. 4,56%