Rolowania

Na wymienionych niżej Instrumentach Finansowych nastąpi zmiana kontraktu bazowego. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu w na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

confirmed

- Rolowanie potwierdzone

confirmed

- Prawdopodobna wartość rolowania

confirmed

- Brak danych

STATUSDATAINSTRUMENTPOZYCJA DŁUGAPOZYCJA KRÓTKA
08.02.2023COTTON.pro-74.565.5
08.02.2023COTTON.std-10040
08.02.2023COTTON-7070
09.02.2023COFFEE.pro-17.512.5
09.02.2023SUGAR.pro120-122
09.02.2023SUGAR.std111-131
09.02.2023SUGAR121-121
09.02.2023BRACOMP.pro-582.5567.5
09.02.2023COFFEE-1515
09.02.2023COFFEE.std-55-25
15.02.2023PALLAD.std
15.02.2023SOYBEAN
15.02.2023SOYBEAN.pro
15.02.2023PALLAD.pro
15.02.2023SOYBEAN.std
16.02.2023NATGAS.pro
16.02.2023WHEAT.std
16.02.2023OILWTI.pro
16.02.2023NATGAS.std
16.02.2023NATGAS