Rolowania

Na wymienionych niżej Instrumentach Finansowych nastąpi zmiana kontraktu bazowego. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu w na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

confirmed

- Rolowanie potwierdzone

confirmed

- Prawdopodobna wartość rolowania

confirmed

- Brak danych

STATUSDATAINSTRUMENTPOZYCJA DŁUGAPOZYCJA KRÓTKA
07.06.2023COCOA.pro
07.06.2023COCOA
07.06.2023COCOA.std
08.06.2023USINDEX.std
08.06.2023COTTON.std
08.06.2023COTTON
08.06.2023USINDEX.pro
08.06.2023COTTON.pro
13.06.2023US2000.std
13.06.2023US100.pro
13.06.2023US2000.pro
13.06.2023US30.pro
13.06.2023COFFEE.std
13.06.2023US100.std
13.06.2023NAS100
13.06.2023SPX500
13.06.2023US500.std
13.06.2023US30.std
13.06.2023LEANHOG.pro
13.06.2023COFFEE.pro