Asset Management - informacja dla klientów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) podjął decyzję o zakończeniu działalności w ramach linii biznesowej zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej: „Zarządzanie portfelami”).

Mając na uwadze powyższe, OANDA TMS Brokers w dniu 17 listopada 2021 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: “KNF”, “Komisja”) wniosek o uchylenie decyzji nr DRK/WL/4020/5/14/2016/54/1 wydanej przez Komisję w dniu 8 marca 2016 r. W następstwie powyższego, KNF w dniu 25 lutego 2022 r. jednogłośnie uchylił ww. decyzję.

Spółka wskazuje, że aktualnie koncentruje się na rozwoju oferty produktowej w ramach podstawowej działalności, tj. wykonywaniu zleceń, która rozwija się niezwykle prężnie. OANDA TMS Brokers posiada ponad trzy tysiące produktów, w które można inwestować przy użyciu wygodnej i nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz sześć klas aktywów: forex (waluty), indeksy giełdowe, surowce i towary, akcje spółek (amerykańskich i polskich), kryptowaluty oraz ETF-y.

Spółka jest częścią grupy kapitałowej OANDA, która swoją aktywność koncentruje na licznych rynkach, m.in. USA, Kanady, Japonii, EU27, Wielkiej Brytanii i pozostałych państw. Przed nami liczne wyzwania, na których skupiamy pełnię sił.

Zespół OANDA TMS Brokers


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.