Oferujemy szeroki zakres usług

Dowiedz się jak wspieramy polskich przedsiębiorców

 
Oferujemy szeroki zakres usług

Przygotowujemy analizy rynku i propozycje zabezpieczenia pozycji walutowej w krótkim, średnim oraz długim terminie. W ramach usługi uprzedzimy Cię przed ważnymi wydarzeniami na rynku walutowym. Zweryfikujemy Twoje koszty transakcyjne, a następnie wesprzemy podczas negocjacji z Twoim bankiem. Dzięki naszemu wsparciu będziesz miał pewność, że Twój bank zapewnia Twojej firmie najlepsze warunki transakcyjne. Wszystko to i o wiele więcej przy zachowaniu Twojej współpracy z dotychczasowym bankiem!

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Dedykowany ekspert z TMS Brokers na bieżąco monitoruje ekspozycję walutową Twojej firmy.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

W sytuacji istotnych zmian cen na rynku walutowym dostaniesz od nas informację drogą telefoniczną oraz mailową wraz z rekomendacjami działań jakie należy podjąć, aby zabezpieczyć się przez wahaniami kursów.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Pomożemy Twojej firmie zabezpieczyć ryzyko zmiany kosztów pieniądza.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Dodatkowo pomożemy zoptymalizować koszty zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansowe w momencie udzielania kredytów inwestycyjnych.

Zarządzanie ryzykiem surowcowym

Analizując na bieżąco rynki surowcowe, podpowiemy w którym momencie najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany ceny.

Zarządzanie ryzykiem surowcowym

Analizując na bieżąco rynki surowcowe, podpowiemy w którym momencie najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany ceny. Opracujemy szczegółowe analizy techniczne oraz fundamentalne wybranych rynków oparte o oficjalne międzynarodowe raporty dotyczące pogody oraz zbiorów.

szkolenia

Przeprowadzimy stacjonarne szkolenie w siedzibie Twojej firmy.

szkolenia

Zakres tematyczny obejmuje ryzyko walutowe, surowcowe, stopy procentowej, instrumenty pochodne oraz analiza techniczna i fundamentalna. Dzięki nam podniesiesz kwalifikacje swoich pracowników.

Kojarzenie zleceń

Pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży akcji.

Kojarzenie zleceń

Usługa polega na kojarzeniu przez TMS Brokers zleceń dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami. Pośrednictwo domu maklerskiego zwalnia od obowiązku zapłacenia podatku PCC.

audyt

Sprawdzimy efektywność działania Twojej firmy na rynku walutowym oraz surowcowym.

audyt

Zweryfikujemy koszty bankowe oraz skuteczność wdrażanych instrumentów i strategii. Następnie wskażemy konkretne rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie oszczędności

Przetestuj symulator ryzyka

Wypełnij pola

*dane są przybliżone do rzeczywistych cen rynkowych i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalne odchylenie jest różnią między maksymalną a minimalną ceną instrumentu w IV kwartale 2015 roku.

Pobierz studium przypadku i dowiedz się jak pomogliśmy naszemu Klientowi

ebook

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zaznacz wszystkie
Zgoda *
Zgoda *
Chcesz sprawdzić czy Twój bank właściwie nalicza punkty swapowe? Pobierz bezpłatną platformę TMS Direct i zobacz to co widzą dealerzy w Twoim banku!
ebook

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zaznacz wszystkie
Zgoda *
Zgoda *
Regulamin *