Dlaczego warto skorzystać
z usługi TMS Brokers dla firm?

Jesteś importerem lub eksporterem i zastanawiasz się, czy teraz jest dobry moment na kupno dolarów?
A może nie wiesz czy warto teraz sprzedać euro? Zapytaj ekspertów! TMS Brokers wspiera małe, średnie i duże firmy.

W ramach współpracy, dedykowany opiekun tms brokers:

clock

Wskaże najdogodniejsze momenty do kupna lub sprzedaży waluty

chart-bar

Dobierze odpowiednie instrumenty zabezpieczające

emoticon

Przygotuje strategię, która uchroni Twoją firmę przed zmiennością m.in rynku walutowego

Oferujemy szeroki zakres usług

Przygotowujemy analizy rynku i propozycje zabezpieczenia pozycji walutowej w krótkim, średnim oraz długim terminie. W ramach usługi uprzedzimy Cię przed ważnymi wydarzeniami na rynku walutowym. Zweryfikujemy Twoje koszty transakcyjne, a następnie wesprzemy podczas negocjacji z Twoim bankiem. Dzięki naszemu wsparciu będziesz miał pewność, że Twój bank zapewnia Twojej firmie najlepsze warunki transakcyjne. Wszystko to i o wiele więcej przy zachowaniu Twojej współpracy z dotychczasowym bankiem!

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Dedykowany ekspert z TMS Brokers na bieżąco monitoruje ekspozycję walutową Twojej firmy.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

W sytuacji istotnych zmian cen na rynku walutowym dostaniesz od nas informację drogą telefoniczną oraz mailową wraz z rekomendacjami działań jakie należy podjąć, aby zabezpieczyć się przez wahaniami kursów.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Pomożemy Twojej firmie zabezpieczyć ryzyko zmiany kosztów pieniądza.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Dodatkowo pomożemy zoptymalizować koszty zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansowe w momencie udzielania kredytów inwestycyjnych.

Zarządzanie ryzykiem surowcowym

Analizując na bieżąco rynki surowcowe, podpowiemy w którym momencie najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany ceny.

Zarządzanie ryzykiem surowcowym

Analizując na bieżąco rynki surowcowe, podpowiemy w którym momencie najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany ceny. Opracujemy szczegółowe analizy techniczne oraz fundamentalne wybranych rynków oparte o oficjalne międzynarodowe raporty dotyczące pogody oraz zbiorów.

szkolenia

Przeprowadzimy stacjonarne szkolenie w siedzibie Twojej firmy.

szkolenia

Zakres tematyczny obejmuje ryzyko walutowe, surowcowe, stopy procentowej, instrumenty pochodne oraz analiza techniczna i fundamentalna. Dzięki nam podniesiesz kwalifikacje swoich pracowników.

Kojarzenie zleceń

Pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży akcji.

Kojarzenie zleceń

Usługa polega na kojarzeniu przez TMS Brokers zleceń dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami. Pośrednictwo domu maklerskiego zwalnia od obowiązku zapłacenia podatku PCC.

audyt

Sprawdzimy efektywność działania Twojej firmy na rynku walutowym oraz surowcowym.

audyt

Zweryfikujemy koszty bankowe oraz skuteczność wdrażanych instrumentów i strategii. Następnie wskażemy konkretne rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie oszczędności