Dźwignia finansowa (lewar)

Słownik

Dźwignia finansowa (lewar) - inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej daje efekt „zwielokrotnienia” dostępnych rzeczywiście funduszy, a transakcje tego typu są zawieranie w oparciu o depozyt zabezpieczający. Lewar wynoszący 1:30 oznacza, że inwestor może otworzyć transakcję o 30-krotnej wielkości posiadanych środków na rachunku. Dźwignia finansowa daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków w zamian za podwyższone ryzyko straty.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.