Dźwignia finansowa (lewar)

Słownik

Dźwignia finansowa (lewar) - inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej daje efekt „zwielokrotnienia” dostępnych rzeczywiście funduszy, a transakcje tego typu są zawieranie w oparciu o depozyt zabezpieczający. Lewar finansowy pozwala więc grać wyższymi kwotami, dając okazję do wyższego zarobku, ale wiąże się też z wyższym ryzykiem.

Dźwignie finansowe są różne dla różnych instrumentów, a wynika to m.in. z wytycznych ESMA , czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Dźwignia finansowa forex to 30:1. Lewar wynoszący 1:30 oznacza więc, że inwestor może otworzyć transakcję o 30-krotnej wielkości posiadanych środków na rachunku. Dźwignia finansowa daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków w zamian za podwyższone ryzyko straty.

Sprawdź również czym jest:

 

Język
Polski