RODO


RODO - Informacje ogólne

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla Klientów korzystających z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000204776 (dalej: „Dom Maklerski” lub „Administrator”).

Dom Maklerski powołał Inspektora Ochrony Danych (Krzysztof Teofilski). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym Klientom, zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: odo@tms.pl,
  2. na adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub
  3. telefonicznie pod numerem: 22 276 62 02.

Dom Maklerski przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z Polityką prywatności udostępnioną na stronie internetowej. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące realizacji Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO pliki i linki: