RODO


RODO - Informacje ogólne

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest  OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000204776 (dalej: „Dom Maklerski” lub „Administrator”).

Dom Maklerski powołał Inspektora Ochrony Danych (Jan Nowaczyk). 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących podmiotom danych, zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: odo@tms.pl,

2. na adres: Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa lub

3. telefonicznie pod numerem: 22 276 62 02.

Dom Maklerski przetwarza dane osobowe zgodnie z Politykami prywatności udostępnionymi poniżej.

Polityki prywatności zawierają informacje dotyczące realizacji Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO pliki i linki:


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.