Akcje w OANDA TMS Brokers z giełd z całego świata

0 zł prowizji na amerykańskich giełdach*
0,19% lub min. 5 zł prowizji na GPW

Aplikacja
 • Ponad 2200 akcji z największych giełd
 • Akcje niemieckie, hiszpańskie, francuskie, brytyjskie
 • Dostęp do analiz i raportów giełdowych
 • Dane o spółkach i zaawansowana wyszukiwarka
 • Notowania na żywo na nowoczesnych wykresach
 • *dla kont PLN, EUR
Aplikacja

Zbuduj portfel z potencjałem

--- CDPROJEKT
--- --- ---
7 dni: -- 30 dni: --
--- Microsoft Corp
--- --- ---
7 dni: -- 30 dni: --
--- ALLEGRO
--- --- ---
7 dni: -- 30 dni: --
--- Pfizer Inc
--- --- ---
7 dni: -- 30 dni: --
Aplikacja Aplikacja

100% akcji, 0% prowizji
Handluj na amerykańskich
giełdach bez prowizji.*

 • Dostęp do ponad 1400 prawdziwych amerykańskich akcji
 • Bez limitu obrotu i liczby transakcji
 • *Bez dodatkowych opłat, na kontach EUR, PLN

NOWOŚĆ
Inwestuj na giełdach europejskich

 • Akcje rzeczywiste z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
 • Przywileje właściciela akcji
 • Prowizja na akcje europejskie od 0,15%
Aplikacja Aplikacja
Aplikacja Aplikacja

Zetnij koszty handlu na GPW
Warszawska giełda w TMS

 • Już od 5 PLN minimalnej prowizji lub 0,19%
 • GPW w Twoim telefonie, na jednym koncie
 • Analizy, rekomendacje i specjalne szkolenia dla klientów

Aplikacja TMS to nowoczesne narzędzie do inwestowania

Wybierz spółkę

Wybierz spółkę
i kliknij kup
Inwestowanie nigdy
nie było prostsze

Wybierz spółkę

Tysiące instrumentów
posortowane tak jak lubisz
Wyszukaj ulubione spółki czy
sektory, korzystaj z gotowych
kategorii tematycznych

Wybierz spółkę

Filtruj według wymagań Korzystaj z filtrów i szukaj
okazji rynkowych

Notowania akcji • Polskie
 • Niemieckie
 • Amerykańskie
 • Brytyjskie
 • Hiszpańskie
 • Francuskie
Technologia
Opieka zdrowotna
Przemysł surowcowy
Usługi
Dobra konsumpcyjne
Materiały przemysłowe

*Dane opóźnione. Źródło danych: CBOE. Opóźnienie wynosi 15 minut. Ceny akcji w czasie rzeczywistym dostępne w aplikacji TMS Brokers.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Nie jestem klientem OANDA TMS Brokers

1. Otwórz konto TMS

2. Zasil swoje konto

3. Dodaj rachunek akcyjny w strefie klienta

4. Rozpocznij inwestowanie!

Jestem klientem OANDA TMS Brokers

1. Zaloguj się do strefy klienta

2. Dodaj usługę Stocks (rachunek akcyjny)

3. Rozpocznij inwestowanie!

Historia akcji

Historia akcji – skąd się wzięły na giełdzie?

Wprowadzenie na rynek pierwszych akcji miało miejsce już w 1602 roku. Ich emitentem była Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która dzięki swojemu innowacyjnemu pomysłowi stała się inicjatorem przyspieszenia rozwoju gospodarczego w całym kraju. Dzięki funduszom ze sprzedaży akcji coraz więcej prywatnych przedsiębiorców mogło wypływać na wyprawy zamorskie, a to dawało im ogromne możliwości korzystania z bogactw Nowego Świata.

W Polsce pierwsze akcje giełdowe wyemitowała w 1768 roku Kompania Manufaktur Wełnianych – łącznie było to 120 akcji, w których posiadanie weszli głównie przedstawiciele szlachty i magnaterii, ale też bogatsi mieszczanie (bankierzy i kupcy).

Rodzaje akcji

Rodzaje akcji – giełda z różnymi wariantami papierów wartościowych

Notowania giełdowe online pokazują, ile obecnie są warte akcje danych spółek. Zanim zaczniesz w nie inwestować, musisz jednak dodatkowo wiedzieć, że kodeks spółek handlowych rozróżnia wiele rodzajów akcji:

Akcje imienne

Uprawnienia wynikające z posiadania tego rodzaju papierów wartościowych przysługują konkretnej osobie fizycznej lub prawnej wpisanej w księdze akcyjnej zgodnie z informacją w dokumencie akcji. W księdze powinny znaleźć się także: adres akcjonariusza lub siedziby jego firmy, informacja o wysokości dokonanych wpłat, ewentualnie informacja o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu oraz ustanowienia na akcji ograniczonego prawa rzeczowego. Jeśli zastawnik lub użytkownik (osoba z ograniczonym prawem rzeczowym) ma prawo udziału w głosowaniach akcjonariuszy, taka informacja również powinna znaleźć się w księdze.

Akcje na okaziciela

Według prawa mogą je emitować tylko niektóre firmy. Każdy posiadacz tego rodzaju akcji może korzystać z przysługujących mu praw, ale jego dane są wpisywane do księgi akcyjnej jedynie na podstawie tymczasowego świadectwa. Papiery wartościowe na okaziciela nie mogą być wydane przed opłaceniem całej sumy wartości akcji – inaczej niż w przypadku imiennych.

Akcje aportowe

Nie płaci się za nie pieniędzmi, tylko innego rodzaju wkładem, np. nieruchomościami, wierzytelnościami czy rzeczami ruchomymi. Przedmiotem aportu nie mogą być z kolei prawa niezbywalne, świadczenie pracy lub usług. Jeżeli cena, po której są obejmowane akcje, jest wyższa od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być opłacona przed zarejestrowaniem spółki. Cała suma powinna być z kolei zapłacona nie później niż przed upływem roku od zarejestrowania spółki. Akcje aportowe pozostają imiennymi aż do zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło ich pokrycie. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione, a dane akcjonariusza muszą się znajdować w księdze akcyjnej.

Akcje gotówkowe

Łączą w sobie prawa majątkowe oraz niemajątkowe. Ich wartość jest pokrywana w formie pieniężnej co najmniej w jednej czwartej wartości jeszcze przed rejestracją spółki albo podwyższeniem jej kapitału. Wpłaty na akcje giełdowe są dokonywane zazwyczaj za pośrednictwem domu maklerskiego. Dopóki akcja nie jest w pełni opłacona, musi pozostać imienną lub opartą o świadectwo tymczasowe.

Akcje uprzywilejowane

To rodzaj imiennych papierów wartościowych, które dają właścicielowi określone prawa majątkowe oraz korporacyjne. Więcej na temat różnych rodzajów praw akcjonariuszy przeczytasz w dalszej części artykułu.

Akcje nieme

Gwarantują posiadaczowi prawa korporacyjne i majątkowe z wyłączeniem prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz z tego typu papierami wartościowymi jest uprzywilejowany co do wysokości dywidendy oraz pierwszeństwa jej wypłaty.

Akcje założycielskie

Rodzaj akcji imiennych przeznaczonych dla założycieli spółki, które mogą być wydawane w celu wynagrodzenia świadczonych przez nich usług.

Akcje

Akcje – giełda ze wszystkimi zaletami papierów wartościowych

Zastanawiasz się, czy inwestowanie na giełdzie w akcje to dobry pomysł? Jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia, np. na rynku walutowym, i chcesz rozwinąć swoje umiejętności, zdecydowanie warto rozważyć również rozpoczęcie przygody z giełdą. Zacznij obserwować notowania akcji już dziś!

Co konkretnie zyskujesz, decydując się na inwestowanie w akcje giełdowe? Jedna z najważniejszych korzyści to możliwość wygenerowania zysku finansowego, który osiągniesz w przypadku sprzedania posiadanych akcji w dowolnym czasie, po cenie wyższej niż cena zakupu. Korzyści z posiadania akcji dzielimy na majątkowe i korporacyjne. W pierwszej grupie znajdują się:

 • prawo do dywidendy, czyli udziału w podziale zysków firmy w przypadku decyzji o podziale kapitału,
 • prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji,
 • prawo poboru, czyli pierwszeństwa nabycia akcji z nowej emisji.

Dwa pierwsze z wymienionych praw właścicieli akcji giełdowych nie mogą zostać ograniczone przez statut ani uchwałę, zaś trzecie może być ograniczone lub całkowicie wyłączone, jeśli leży to w interesie spółki.

Druga grupa praw, respektowana przez wszystkie giełdy na świecie oraz firmy, które wystawiają na nich swoje akcje, to prawa korporacyjne – nazywane też organizacyjnymi:

 • prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 • czynne prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (chyba że statut danej spółki stanowi inaczej),
 • bierne prawo głosu – czyli możliwość sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej czy innych organów organizacyjnych spółki,
 • prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia – przysługuje w przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem, ze statutem lub z dobrymi obyczajami, a także godzącej w interes spółki czy akcjonariusza oraz w przypadku uchwały sprzecznej z prawem.
 • prawo żądania udzielenia informacji – można z niego skorzystać podczas walnego zgromadzenia lub maksymalnie do 2 tygodni po jego zakończeniu,
 • prawo wystąpienia z powództwem – jeżeli w ciągu roku od dnia ujawnienia szkodliwego czynu wyrządzonego np. przez członka zarządu, rady nadzorczej czy likwidatora spółka samodzielnie nie wytoczy powództwa, akcjonariusz może dochodzić przed sądem konieczności naprawienia tej szkody.
 • Akcjonariusz, aby zachować wszystkie powyższe prawa, musi dokonać pełnej wpłaty pieniężnej w wysokości równej wartości akcji lub zrealizować określone świadczenia niepieniężne.

Akcje giełda

Akcje giełda – transakcje bez prowizji za pośrednictwem brokera giełdowego

Jeśli inwestujesz na forex i masz już konto maklerskie w OANDA TMS Brokers, jesteś o krok od poznania możliwości, które niesie za sobą gra na giełdzie. Zanim jednak zaczniesz sprawdzać notowania giełdy USA i innych krajów oraz inwestować w akcje zagranicznych spółek, postępuj według wskazówek:

 • jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, otwórz rachunek maklerski TMS Connect – online, w zaledwie kilka minut,
 • zaloguj się w strefie klienta i dodaj do rachunku konto akcyjne,
 • wybierz walutę swojego rachunku akcyjnego – aby nie płacić prowizji, postaw na PLN lub EUR (jeśli wybierzesz konto w USD prowizja będzie wynosiła 0,29%),
 • złóż zlecenie na kupno akcji o wartości minimum 100 USD – jeśli dokonujesz transakcji w zakresie akcji giełdy amerykańskiej poza godzinami jej otwarcia, pamiętaj o określeniu limitu ceny.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z usług TMS Brokers, nie ogranicza Cię górny limit wartości transakcji. Nie jest też określona liczba transakcji, które możesz zawrzeć, ani wysokość obrotu.

Najpopularniejsze giełdy na świecie

Najpopularniejsze giełdy na świecie – kiedy inwestować w akcje amerykańskich spółek?

Po wykonaniu czynności związanych z założeniem rachunku i otwarciem konta akcyjnego zyskujesz dostęp do 1400 amerykańskich akcji giełdowych notowanych na giełdach NYSE oraz NASDAQ. Inwestowanie na giełdzie odbywa się w tradycyjnych godzinach działania słynnej Wall Street (9:30-16:00 w USA, czyli 15:30-22:00 w Polsce). Zlecenia kupna i sprzedaży możesz składać między godziną 11:00 a 22:00 czasu środkowoeuropejskiego

Co istotne dla inwestorów rozsianych po różnych krajach, notowania giełdowe USA (czyli wykresy oraz ceny akcji) są podawane na żywo, bez żadnego opóźnienia czasowego.

Dobry broker

Dobry broker – akcje spółek z różnych sektorów

Zastanawiasz się, w które akcje inwestować? Dajemy Ci dostęp do bardzo dużego i zróżnicowanego zbioru spółek – jest więc w czym wybierać. Znajdziesz wśród nich firmy z wielu sektorów gospodarki, takich jak:

 • ochrona zdrowia,
 • usługi,
 • finanse,
 • technologia.

Dodatkowo, aby ułatwić Ci codzienne śledzenie notowań akcji oraz trafne wybory inwestycyjne, przygotowaliśmy kilka playlist tematycznych: „Stay at home stocks”, „Vaccine stocks”, „Gaming industry” czy „Warren Buffet’s portfolio”.

Giełda USA notowania

Giełda USA notowania – sprawdzaj je w czasie rzeczywistym i inwestuj wygodnie

Notowania giełdowe USA zawsze pod ręką? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi nowoczesna platforma inwestycyjna MetaTrader5, która daje możliwość kupna zarówno walut i kontraktów CFD na różne instrumenty, jak i prawdziwych akcji giełdowych.

Bardzo wygodnym i praktycznym rozwiązaniem jest także nasza aplikacja mobilna. Umożliwia ona szybkie sprawdzenie, na jakim poziomie znajdują się aktualne notowania giełdowe online poszczególnych spółek. Aplikacja daje Ci szansę przeanalizowania wykresów pod kątem technicznym oraz uzyskania informacji na temat wskaźników finansowych firmy, średniego wolumenu obrotów czy kapitalizacji rynkowej.

Tworzone przez akcje notowania to jednak nie wszystko. Dodatkowo masz możliwość śledzenia danych o spółkach z potencjałem posortowanych we wspomniane już playlisty. Aplikacja jest też funkcjonalnym narzędziem do zawierania transakcji w dowolnym miejscu! Nigdy nie przegapisz dobrych okazji – również dzięki powiadomieniom push, które wyślemy na Twój telefon, aby pomóc Ci być zawsze na bieżąco z wydarzeniami rynkowymi.

Masz konto, na którym już inwestujesz w waluty lub różnice kursowe, ale chcesz też spróbować gry na giełdzie? Pamiętaj, że możesz swobodnie korzystać z jednej aplikacji. Przełączenie się z konta CFD na konto akcyjne odbywa się za pomocą szybkiego przelogowania. „Mobilka” TMS Brokers może zatem być Twoim praktycznym, wielofunkcyjnym portfelem inwestycyjnym.

Każdy broker akcje określi jako instrument, który generuje zarówno możliwość zysku, jak i ryzyko straty – tak samo zresztą jak inwestycje w waluty, indeksy giełdowe czy surowce. Dlatego właśnie warto korzystać z naszych szkoleń, webinarów, raportów i pomocnych narzędzi. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w każdej kwestii związanej z akcjami giełdowymi!

Akcje giełdowe

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.