Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego w OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.)

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) informuje o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady"), poprzez ich zaimplementowanie w „Zasadach Ładu Korporacyjnego OANDA TMS Brokers S.A." oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych. Treść Zasad wraz ze wskazaniem tych, które nie są stosowane przez OANDATMS Brokers oraz uzasadnieniem wyłączenia znajduje się w załączniku


Ocena Rady Nadzorczej ws. stosowania przez OANDA TMS Brokers S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.