Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego w OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.)

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) informuje o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady"), poprzez ich zaimplementowanie w „Zasadach Ładu Korporacyjnego OANDA TMS Brokers S.A." oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych. Treść Zasad wraz ze wskazaniem tych, które nie są stosowane przez OANDATMS Brokers oraz uzasadnieniem wyłączenia znajduje się w załączniku


Ocena Rady Nadzorczej ws. stosowania przez OANDA TMS Brokers S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego