Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej „TMS Brokers”) informuje o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady"), poprzez ich zaimplementowanie w „Zasadach Ładu Korporacyjnego Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A." oraz innych wewnętrznych aktach normatywnych. Treść Zasad wraz ze wskazaniem tych, które nie są stosowane przez TMS Brokers oraz uzasadnieniem wyłączenia znajduje się w załączniku


Ocena Rady Nadzorczej ws. stosowania przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego