Jesteś w centrum świata inwestycji

Dowiedz się jak możesz
zostać Klientem Profesjonalnym
w TMS Brokers

Status Klienta Profesjonalnego zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej – do 200:1
 • ochronę przed ujemnym saldem – do 20 000 €
 • indywidualną opiekę maklera papierów
  wartościowych z wieloletnim doświadczeniem

Jesteś zainteresowany zmianą statusu?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
pod numerem +48 785 340 601.

Możesz też zostawić nam swój kontakt,
a niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.*

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Poznaj wszystkie cechy statusu Klienta Profesjonalnego: Kim są klienci profesjonalni?

To klienci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klientów Profesjonalnych nie dotyczą nowe ograniczenia poziomu dźwigni wprowadzane przez ESMA.

Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako klient profesjonalny możesz handlować z 20-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów indywidualnych. Maksymalna dźwignia finansowa na parze EUR/USD wynosi 200:1, a dla par walutowych, indeksów CFD i towarów CFD jest to 100:1.

Ochrona Twoich Środków

TMS Brokers uczestniczy systemie chroniącym środki Klientów w razie bankructwa brokera - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient profesjonalny, otrzymujesz ochronę salda przed wpadnięciem w debet do wysokości 20 000 €.

Wydzielenie Twoich Środków

Będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (całą wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, gdzie są oddzielone od kapitałów TMS Brokers.

Dlaczego warto zostać
Klientem Profesjonalnym w TMS Brokers?

Opieka i merytoryczne wsparcie licencjonowanego maklera z wieloletnim stażem

Ponad 8 tysięcy instrumentów w ofercie - CFD na waluty, indeksy i towary, kontrakty terminowe futures, opcje waniliowe

Dostęp do najnowocześniejszych platform transakcyjnych: MT5 oraz aplikacji mobilnej – trading z poziomu smartfona

Pełna transparentność – dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych wartości spreadów (FXCuffs 2018 - Nagroda za transparentność oferty)

Ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze największych klientów na rynkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo - nadzór nad Domem Maklerskim sprawowany przez KNF

Zapewniamy indywidualną opiekę
doświadczonych maklerów

Adam Korecki
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tradingu na rynkach finansowych, w tym 10 lat na rynkach międzynarodowych.
 • Specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarzadzania kapitałem.
Tomasz Nowak
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku walutowym i kapitałowym.
 • Specjalizuje się w analizie technicznej.
 • Przez wiele lat był maklerem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać status Klienta Profesjonalnego

Są na to 3 sposoby:

I
Klienci z doświadczeniem
Kto Warunki
(należy spełnić minimum dwa z trzech)
Niezbędne dokumenty
Klienci indywidualni i firmy mające doświadczenie w tradingu Zawarcie transakcji o znacznej wartości wynoszącej co najmniej:
 • 7 000 EUR (słownie: siedem tysięcy euro) w przypadku gdy instrumentem bazowym transakcji były towary inne niż złoto;
 • 21 000 EUR (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy euro) w przypadku gdy instrumentem bazowym transakcji było złoto;
 • 40 000 EUR (słownie: czterdzieści tysięcy euro) w przypadku gdy instrumentem bazowym transakcji były pary walutowe;
 • 45 000 EUR (słownie: czterdzieści pięć tysięcy euro) w przypadku gdy instrumentem bazowym transakcji były indeksy;
 • 20 000 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro) w przypadku gdy instrumentem bazowym transakcji były inne aktywa niewskazane powyżej;
Każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.
Posiadacze rachunku w TMS nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów. Posiadacze rachunków u innych brokerów – wyciąg z konta.
Posiadanie portfela instrumentów finansowych ze środkami pieniężnymi o wartości minimum 500 000 euro. Posiadacze rachunku w TMS nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów. Posiadacze rachunków w innych instytucjach – wyciąg z konta bankowego lub rachunku inwestycyjnego.
Minimum roczne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej nt. instrumentów finansowych lub usług maklerskich. Dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia (świadectwo pracy) lub CV.
II
Firmy zawierające transakcje na własny rachunek
Kto Warunki Niezbędne dokumenty
Firmy z katalogu Klientów Profesjonalnych (z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub których poboczną działalnością jest PKD 64.99Z np. regulowany kantor. Oświadczenie.
Firmy, których podstawą działalności jest PKD 64.99.Z w rejestrze np.:
 • Bank
 • Firma inwestycyjna
 • Inna instytucja finansowa
Wyciąg z KRS.
III
Firmy spełniające wymagania kapitałowe
Kto Warunki Niezbędne dokumenty
Firma, która spełnia określone wymagania kapitałowe. Firma, która spełnia wymagania kapitałowe np.: wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro. Roczne sprawozdanie finansowe.
Reuters
Nagroda Bloomberg
Parkiet Rzeczpospolita
Invest Cuffs
Nagroda FXCUFFS
Nagroda Puls Biznesu