Kontakt - Kantor

Kontakt do dealerów

Artur Kaczmarczyk

22 276 62 56

Piotr Andruszkiewicz

22 276 62 60

Dymitr Mroziński

22 276 62 14

Dyrektor departamentu

Tomasz Stosio

22 276 62 47

Kierownik działu

Artur Sienniak

22 276 62 21

Godziny pracy TMS Kantor

08:00 - 17:00

Godziny tworzenia transakcji i zleceń oczekujących

08:00 - 16:00

Godziny tworzenia transakcji z odroczoną wpłatą dla D+0

08:15 - 16:00

Godziny realizacji zleceń oczekujących dla D+0

09:00 - 16:30

Godziny rozliczenia transakcji z odroczoną wpłatą

09:00 - 16:30

Godziny księgowania wpłat

09:00 - 16:30

Godziny księgowania wypłat

09:00 - 17:00

Godziny księgowania przelewów

Dokumenty do pobrania

Obowiązują od 22 sierpnia 2020

Regulamin

Pobierz dokument

Karta informacyjna

Pobierz dokument

Archiwalne dokumenty do pobrania

Regulamin

Pobierz dokument

Karta informacyjna

Pobierz dokument