Surowce / Towary

Czy warto inwestować w złoto?

Istnieje wiele powodów, aby zdecydować się na inwestycje w złoto. Ten surowiec do dziś jest symbolem władzy i bogactwa, dlatego wciąż rozpala ludzkie umysły. Przedstawiamy najważniejsze fakty dotyczące tego, jak inwestować w złoto.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • jak sprawdzić, ile kosztuje złoto,

  • jak inwestować w złoto,

  • jakie są główne zalety inwestycji w złoto.

 

Czy warto inwestować w złoto?

 

Odpowiedź na pytanie: czy warto inwestować w złoto? z pewnością brzmi „tak”. Najważniejsze argumenty, które za tym przemawiają to:

  • korzystna sytuacja fundamentalna,
  • możliwość dywersyfikacji portfela,
  • ochrona przed inflacją, hiperinflacją oraz deflacją.

Złoto jest wyjątkowym surowcem ze względu na rzadkość występowania w przyrodzie. Dla porównania, złóż srebra jest ok. 19 razy więcej, natomiast miedzi – aż 15 tys. razy. Złoto zalicza się do najmniej reaktywnych pierwiastków, dlatego też nie ulega procesom korozji. Jest więc bardzo trwałym surowcem.

 

Skąd wiemy, ile kosztuje złoto?

 

Wycena złota jest kształtowana na rynku pozagiełdowym. Dwa razy dziennie pięć instytucji finansowych z Londynu ustala cenę tego kruszcu. Fixing złota następuje o 10:30 oraz 15:00 czasu lokalnego. Jest to swego rodzaju benchmark – czyli punkt odniesienia – dla całego rynku.

Cenę złota podaje się w dolarze amerykańskim, dlatego dla polskiego inwestora kluczową rolę odgrywa obecny kurs USD/PLN. Notowania złota online można na bieżąco śledzić przy użyciu różnych narzędzi dla inwestorów, takich jak np. aplikacja mobilna TMS Brokers. Za jej pomocą można w szybki sposób sprawdzić, jak jest wyceniany królewski metal, a także ocenić obecną sytuację na wykresie. W aplikacji są dostępne także informacje o tym, jak kształtuje się spread xauusd. To skrótowa nazwa instrumentu opartego o cenę złota, szczególnie istotna dla osób, które zastanawiają się, czy warto inwestować w złoto za pomocą kontraktów CFD.

 

Jak inwestować w złoto?

 

Inwestycje w złoto mogą przybierać różne formy. Do tych najbardziej tradycyjnych należą monety lokacyjne oraz sztabki. Ten rodzaj inwestycji charakteryzuje się długim horyzontem inwestycyjnym. Coraz większą popularności cieszą się też fundusze zarządzane pasywnie, inwestujące w fizyczny metal, czyli tzw. produkty ETF.

Aby jednak mieć realny wpływ na transakcje rynkowe na rynku metalu szlachetnego, warto zainteresować się inwestycjami średnio- i krótkoterminowymi, takimi jak kontrakty CFD oparte o cenę złota. Można wykorzystywać je do zarabiania na wzrostach cen złota, jak również na spadkach. Transakcji można dokonywać z poziomu telefonu, za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki temu na bieżąco śledzi się notowania złota online. Inwestowanie poprzez kontrakty CFD jest dostępne również dla osób z nieco mniejszym portfelem. To dlatego, że CFD wykorzystują dźwignię finansową, dzięki której na transakcję potrzeba jedynie kilku procent wartości nominalnej instrumentu bazowego.

 

 

Złoto – inwestycja z przyszłością?

 

Ci, którzy wciąż nie są zdecydowani, czy warto inwestować w złoto, mogą zapoznać się z czterema najważniejszymi argumentami za tym, że złoto jest dobrą inwestycją.

  1. Złoto posiada korzystną sytuację fundamentalną

„Produkcja” tego metalu znajduje się na stabilnym poziomie. Wynika to z faktu, że koszty wydobycia stale rosną, ponieważ coraz mniej jest na świecie zasobnych w kruszec rud. Stronę popytową stymulują sektor przemysłowy, bogacące się państwa azjatyckie oraz sektor funduszy ETF. Wycena złota jest wspierana przez stały dodruk pieniądza i luzowanie ilościowe prowadzone przez wiele banków centralnych.

  1. Złoto to dobra dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Metal szlachetny jest aktywem nisko skorelowanym z innymi aktywami. Dlatego wielu inwestorów wykorzystuje złoto jako instrument dywersyfikacyjny. Ten brak korelacji (głównie z rynkiem akcyjnym) wynika z faktu, że na rynek złota działa wiele czynników. Można wymienić kilka źródeł podaży i popytu, a część z nich jest unikatowa dla tego sektora (koszty wydobycia, polityka banków centralnych, indyjski sezon weselny).

  1. Zabezpieczenie przed inflacją

W ujęciu historycznym notowania złota rosły w trudnych warunkach rynkowych. Z perspektywy lat złoto faktycznie stanowi dobre zabezpieczenie przez utratą wartości realnej dolara, ponieważ zachowuje siłę nabywczą. Podaży tego surowca nie można zwiększyć, co w przypadku walut papierowych jest możliwe. Należy też wziąć pod uwagę koszty wydobycia złota, które są wysokie (koszt energii i płac). To wpływa na mniejsze wydobycie oraz wyższą wycenę.

  1. Ochrona przed deprecjacją dolara

Szukając informacji na temat rynku towarowego, niemal zawsze w pierwszej kolejności można natrafić na kwotowane w dolarze amerykańskim jest ujemnie skorelowane z USD. Oznacza to, że spadek wartości dolara wpływa na wzrost notowań złota i odwrotnie.

Jeśli interesują Cię inwestycje w CFD na surowce, sprawdź nasz bezpłatny e-book i poznaj tajniki rynku ropy naftowej!

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.