Dokumenty

Poniższe dokumenty służą wyłącznie celom informacyjnym.
Aby wypełnić dokumenty w celu założenia rachunku maklerskiego proszę przejść do zakładki Załóż rachunek.

Ogólne - wszystkie usługi

Regulamin NonStop

Ogólne - platformy

EMIR

Regulamin systemu raportowania EMIR w TMS Brokers

FATCA

CRS

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Archiwum: Pokaż archiwum

Tabela punktów swapowych

Opublikowane punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu.

Archiwum: Pokaż archiwum

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo o charakterze ogólnym

Regulamin TMS Alerts

Regulamin rekomendacji o charakterze ogólnym

Regulamin sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym – Live Trading Investment University

Zarządzanie aktywami

Umowa o Świadczeniu Usługi

Załącznik nr 1 do Umowy: Regulamin Zarządzania

— Załącznik nr 1 do Regulaminu: Lista Strategii Inwestycyjnych

— Załącznik nr 2 do Regulaminu: Tabela Opłat i Prowizji

Załącznik nr 2 do Umowy: Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do Umowy: Deklaracja Strategii Inwestycyjnej

Osoba Fizyczna - Karta Klienta

Osoba Fizyczna - Ankieta MIFID

Osoba Prawna - Karta Klienta

Osoba Prawna - Ankieta MIFID

Pełnomocnictwo SAXO Bank A/S

Client Application Form SAXO Bank A/S

Niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta

Procedura otwierania rachunków w imieniu Klientów usługi zarządzania aktywami w podmiotach trzecich

Polityka stosowania środków nadzoru korporacyjnego