Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

OANDA TMS Brokers S.A.

 

Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej OANDA TMS Brokers S.A. (dalej „Polityka prywatności”) została przygotowaną przez spółkę działającą pod nazwą OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator” lub „OANDA TMS Brokers”) jako spełnienie obowiązku wskazanego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

 1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod nazwą OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776.

 

 1. Jak skontaktować się z Administratorem?

 

W OANDA TMS Brokers powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@tms.pl lub pod numerem telefonu +48 22 276 62 42.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

OANDA TMS Brokers zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych oraz dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywanych przez nich zadań.

OANDA TMS Brokers podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdy przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. Korzystanie ze strony internetowej

 

Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej OANDA TMS Brokers pobierane są standardowe informacje, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz narzędzia analityczne.

W przypadku kontaktu z Państwa strony za pośrednictwem podanych na stronie numerów telefonów, adresów e-mail lub formularza reklamacji przetwarzane są również dane związane z wybranym przez Państwa środkiem komunikacji oraz dane podane w czasie komunikacji, w przypadku jeśli jest to niezbędne do rozwiązania zgłoszonej sprawy.

 

 1. Czym są pliki cookies?

 

Personalizacja i efektywność usług świadczonych przez Administratora wymaga zapisania i przechowywania informacji dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. OANDA TMS Brokers robi to za pomocą małych plików tekstowych zwanych cookies (tzw. ciasteczka). Cookies zawierają niewiele informacji i są zapisywane na komputerze Użytkownika lub na inne urządzenie końcowe przez serwer obsługujący stronę internetową. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony internetowej za każdym razem, kiedy dany Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer pamięta Państwa preferencje.

Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta Użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

W ramach strony internetowej OANDA TMS Brokers stosowane są zasadniczo dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na funkcjonalność Administrator dzieli pliki cookies na:

 1. niezbędne - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające Użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów oraz służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 2. wydajnościowe -  pliki zbierające informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, które części strony internetowej odwiedzają Państwo najczęściej, oraz czy otrzymują Państwo komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony internetowej,
 3. funkcjonalne – pliki rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników, pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu.

 

 1. Media społecznościowe

 

Ikonki społecznościowe umieszczone na stronie internetowej OANDA TMS Brokers pozwalają Państwu dzielić się jej treściami (Facebook, LinkedIn, Twitter) z innymi Użytkownikami. Umożliwiają one połączenie ze stronami społecznościowymi innych podmiotów, które mogą rejestrować informacje dotyczące działalności Użytkownika w Internecie, w tym działań dokonywanych na stronie internetowej. Administrator nie ma wiedzy w jaki sposób podmioty te wykorzystują dane. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o Użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron i zachowania prywatności.

Przegląd wtyczek Facebooka - https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Polityka prywatności Facebook - https://www.facebook.com/policy.php

Polityka prywatności Twitter - https://twitter.com/en/privacy

Polityka prywatności LinkedIn -  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Na stronie internetowej OANDA TMS Brokers umieszczona jest również wtyczka Messenger (dostarczana przez Facebook) pozwalająca na kontakt z Administratorem za pośrednictwem live chatu. Wtyczka ta pobiera dane w sytuacji gdy Użytkownik wchodząc na stronę internetową Administratora jest jednocześnie zalogowany w Messengerze.

Strona internetowa korzysta sporadycznie z usług internetowych podmiotów trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Podobnie jak w przypadku ikonek społecznościowych, Administrator nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez Użytkowników.

OANDA TMS Brokers prowadzi również swoje fanpage w mediach społecznościowych. Wszelkie informacje zawarta na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez podmiot trzeci (Facebook, Twitter, LinkedIn).

 

 1. Cele i podstawa przetwarzania danych

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej OANDA TMS Brokers do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo wpisywać ponownie loginu i hasła,
 4. umożliwienia interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład publikowanie postów bezpośrednio z poziomu strony internetowej),

Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu wyższej jakości usługi.

 

Kontakt za pomocą adresów e-mail lub tradycyjnej poczty:

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z zawartą z OANDA TMS Brokers umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do OANDA TMS Brokers w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

Kontakt telefoniczny:

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową, OANDA TMS Brokers może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez OANDA TMS Brokers działalnością gospodarczą.

 

Formularz reklamacji:

Administrator zapewnia możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na reklamacje. Mogą Państwo podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi sprawy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi reklamacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi danej sprawy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji osoby składającej reklamacje oraz obsługi zgłoszenia przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Media społecznościowe:

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). W związku z tym OANDA TMS Brokers przetwarza dane, które pozostawiają Państwo odwiedzając te profile (m.in. komentarze, polubienia). Dane osobowe są przetwarzane: w celu umożliwienia Państwu podejmowania aktywności na profilach Administratora; w celu efektywnego prowadzenia profili; w celach statystycznych i analitycznych; ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: promowaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Informacja ta nie dotyczy danych osobowych administrowanych przez operatorów serwisów (linki do polityk prywatności podmiotów trzecich zostały umieszczone w pkt 6 powyżej).

 

Organizacja wydarzeń online:

W związku z organizacją wydarzeń online, Administrator pozyskuje od osób zapisujących się na wydarzenia oraz w nich uczestniczących dane osobowe. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla organizacji wydarzenia i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz adres e-mail. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z nimi oraz obsługi udziału w wydarzeniu. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z badaniem satysfakcji z udziału w wydarzeniu oraz w celach statystycznych. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy jakości organizowanych wydarzeń. Wydarzenia online mogą być nagrywane – w każdym przypadku uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, w szczególności w komunikacie wyświetlonym w ramach narzędzia wykorzystanego przez Administratora do organizacji wydarzenia online. Nagrania mogą zostać udostępnione uczestnikom wydarzenia.

 

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych:

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach (np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek) w celach związanych z inicjonowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zbierane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

 

 1. Podanie danych

 

Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez Użytkownika ustawieniami przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Korzystanie ze strony internetowej OANDA TMS Brokers bez zmiany w przeglądarce ustawień dotyczących cookies oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i akceptację plików cookies.

Jeżeli nie akceptują Państwo plików cookies,  mogą Państwo w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

OANDA TMS Brokers informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera - http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Ze względu na wiele funkcjonujących rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu.

 

 1. Narzędzia analityczne i podmioty zewnętrzne

 

Strona internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności strony udostępnianej przez Google, Inc.

Google Analytics używa plików cookies, w związku z czym informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika są przekazywane Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej OANDA TMS Brokers, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics - https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań Użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i proces reklamy.

Strona internetowa Administratora korzysta z plików konwersji Facebook do monitorowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych na Facebook. Facebook będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej OANDA TMS Brokers (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Strona internetowa Administratora korzysta również z plików konwersji OSGM do monitorowania wyników kampanii reklamowych prowadzonych na stronach internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Na stronie internetowej OANDA TMS Brokers dostępne są ponadto odnośniki do witryn prowadzonych przez podmioty trzecie. Odnośniki te odawane są dla wygody Użytkownika, jednak Administrator nie dokonuje przeglądów, kontroli ani nie monitoruje praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez podmioty trzecie. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

 

 1. Prawa Użytkowników

 

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Państwu w przypadku zgłoszenia żądania informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Państwu kopię przetwarzanych danych dotyczących w przypadku zgłoszenia żądania;
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Państwa, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą Państwo w sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez podawania przyczyny;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą Państwo w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania danych

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Odbiorcy i przekazywanie danych poza EOG

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i narzędzi analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym, doradcom prawnym.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. stosowanie standardowych klauzul umownych wydawanych przez Komisję Europejską,
 2. przekazywanie danych do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że dane państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Niniejsze polityka prywatności jest przyjmowana i aktualizowana w drodze uchwały Zarządu OANDA TMS Brokers.

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Użytkownicy proszeni są o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu weryfikacji odpowiednich zmian.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Administratora znajduje się na stronie:https://www.tms.pl/rodo

Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2021 r.

 

 


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.