X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Deutsche Bank

 

Deutsche Bank

  Czy wiesz, że

W 2009 roku Deutsche Bank był największym graczem na rynku walutowym na świecie?

 

Informacje podstawowe

Nazwa firmy: Deutsche Bank AG
Ticker (TMS Connect / TMS Direct): DB:xnys / DBANK
Giełda: Deutshe Börse, NYSE
Sektor / Branża: bankowość, usługi finansowe
Rok założenia: 1870 rok
Zatrudnienie: 96,733
Kapitalizacja Rynkowa 36,495.6 mln EUR
Adres internetowy spółki: www.db.com

Opis spółki - działalność

Deutsche Bank jest czołowym bankiem uniwersalnym, obsługującym klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa. DB jest jednym z liderów w dziedzinie usług finansowych od bankowości detalicznej po inwestycyjną. DB jest także pośrednikiem na rynkach światowych oraz specjalizuje się w bankowości korporacyjnej i transakcyjnej. Bank zatrudnia obecnie ponad 110 tys. osób w 73 krajach na całym świecie. Od 1995 roku DB konsekwentnie przekształca profil swojej działalności w kierunku bankowości inwestycyjnej. Obecnie przychody z tej działalności przekraczają 70% łącznych przychodów grupy. Spółka jest notowana na giełdzie we Frankfurcie oraz w Nowym Jorku.

Historia spółki

Deutsche Bank został założony w styczniu 1870 roku w Berlinie przez Adelberta Delbrucka oraz Ludwiga Bambergera. Bank pierwotnie specjalizował się w obsłudze handlu zagranicznego. Pierwsze oddziały powstały w Londynie (1873 r.), oraz w Jokohamie i Szanghaju (1872 r.). W 1876 r. DB przejął Berliner Bank Verein i Deutsche Union Bank stając się tym samym największym bankiem w Niemczech. Pierwsza wojna światowa znacznie ograniczyła skalę działalności banku, natomiast po drugiej wojnie światowej został on podzielony na oddziały regionalne. 10 banków, które powstały w wyniku tego podziału połączyło się ponownie w 1957 roku. Bank odzyskiwał również pozycję na arenie międzynarodowej. W 1995 roku DB rozpoczął proces przemiany branżowej z klasycznego banku komercyjnego w bank inwestycyjny, by w 2005 roku czerpać już 75% przychodów z tej działalności.

Dane finansowe (stan na 30.06.2014)

Wyniki finansowe
Roczna stopa zwrotu (ost. 12 msc-y, stan na 30.06.2014): - 14,36%
Maximum 52 – tygodniowe: 38,22
Minimum 52 – tygodniowe: 24,10
Zmienność 30 – dniowa: 20,10%
Beta: 1,10

Polityka Dywidendy:
Wysokość ostatnio wypłaconej dywidendy: 0,71 EUR / 1 akcja
Stopa wypłat dywidendy (DPR) =  Roczna dywidenda na 1 akcję / EPS: 114,86%

Wskaźniki fundamentalne wyceny:
Wskaźnik P/E:  -
Wskaźnik P/CF: 0,4
Wskaźnik P/B: 0,54
Wskaźnik P/S: 0,7
EPS (zysk na 1 akcję): -0,04
Wskaźnik wartość księgowa na 1 akcję (BVPS): 49,41

Poziomy wyniku finansowego:
Przychody netto  ze sprzedaży: 33,90 mld EUR
EBITDA: -0,073 mld EUR
Wynik finansowy netto (zysk/strata): 0,001 mld EUR

Wskaźniki Bilansowe:
Wskaźnik Dług/Kapitał Własny: 313,65%
ROE: 0,0%
ROA: 0,0%

Akcjonariat (Najwięksi akcjonariusze):
1. Paramount Services Holding 5,83%
2. Blackrock 3,98%
3. Deutsche Bank AG 3,46%
4. Credit  Agricole SA 2,28%
5. Capital Group Companies Inc. 2,23%