Oferty pracy - TMS Brokers

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy wszechstronnych, ambitnych i nastawionych na osiąganie sukcesów osób - kandydatów do pracy na następujących stanowiskach:

 


Młodszy Prawnik 
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • wsparcie Działu prawnego w wykonywaniu bieżących obowiązków,
 • opiniowanie i zatwierdzanie wprowadzania do oferty Spółki nowych usług i produktów, w tym nowych funkcjonalności, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych z kontrahentami oraz klientami Spółki,
 • sporządzanie wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania organów Spółki,
 • bieżące doradztwo prawne i konsultacje w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego, prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa pracy,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sporządzanie regulaminów prowadzonych akcji marketingowych, promocyjnych, w szczególności regulaminów konkursów na podstawie pełnych, dokładnych i wyczerpujących pisemnych założeń biznesowych przygotowanych przez właściwe jednostki organizacyjne,
 • sporządzanie dodatkowej dokumentacji wynikającej z pracy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.

Wymagania:

 • student V roku prawa, magister prawa lub aplikant I roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
 • doświadczenie zdobyte w spółce na stanowisku asystenta prawnego lub młodszego prawnika/prawnika lub kancelarii prawnej specjalizującej się w obszarze obsługi korporacyjnej spółek (doświadczenie zdobyte w firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej lub kancelarii prawnej świadczącej usługi dla podmiotów z branży rynków kapitałowych będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość zagadnień związanych z prawem cywilnym, prawem handlowym, ochroną danych osobowych, prawem rynku kapitałowego i finansowego (znajomość zagadnień związanych z instytucjami płatniczymi oraz obrotem instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność przygotowywania pism, umów i wewnętrznych aktów prawnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanym domu maklerskim w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 • samodzielność w działaniu pod nadzorem specjalistów,
 • zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia,
 • bieżący kontakt z rynkiem finansowym

Zainteresowane  osoby   prosimy  o przesłanie CV  na   adres : rekrutacjacompliance@tms.pl z  dopiskiem  w  tytule  "Młodszy prawnik".

 


Performance Marketing Specialist - SEM Specialist  w Departamencie Marketingu
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii SEM na wybranych rynkach międzynarodowych
 • Planowanie, realizacja i optymalizacja kampanii reklamowych w modelu PPC
 • Raportowanie działań za pomocą DoubleClick, Google Analytics, Google AdWords, innych dedykowanych narzędzi
 • Prezentacja wyników pod kątem zdefiniowanych KPI
 • Strategiczne planowanie kolejnych działań w oparciu o wnioski z poprzednich kampanii, twarde dane oraz nowe pomysły
 • Merytoryczne i praktyczne wsparcie zespołu marketingowego
 • Rozwój kompetencji w zakresie performance marketingu
 • Wsparcie w działaniach paid social i RTB / programmatic (ew. po szkoleniu)

Wymagania:

 • Min. 2 letnie doświadczenie w realizowaniu kampanii w Google AdWords
 • Biegłość w posługiwaniu się analityką internetową, szczególnie Google Analytics
 • Bardzo dobra znajomość Excel’a
 • Podstawowa znajomości języka HTML, Java Script
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy z liczbami
 • Zaangażowanie w realizowane projekty
 • Chęć rozwoju w zakresie digital marketingu, szczególnie w modelu reklamy efektywnościowej

Mile widziane:

 • Znajomość platformy Double Click (gł. DC for Search)
 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii w social media (szczególnie Facebook)
 • Doświadczenie w RTB, programmatic buying

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe i bonusy
 • Pakiet rekreacyjny i medyczny,
 • Przyjazną pracownikowi kulturę pracy w oparciu o wzajemny szacunek (nie jesteśmy ani korporacją, ani startupem)
 • Możliwość zdobywania i doskonalenia praktycznej wiedzy z zakresu zakupu mediów elektronicznych
 • Dostęp do najnowszych technologii w dziedzinie marketingu internetowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Performance Marketing Specialist - SEM Specialist w Departamencie Marketingu".


Junior Sales FX, CFD with native Latvian
Workplace: Warszawa

Job description:

 • Build strong relationship with Clients, by daily phone contact, with prospect customers regarding financial services offered by TMS Brokers
 • Respond to all Client phones, chats and emails
 • Ensure an outstanding overall Customer experience
 • Resolving Client's issues in a timely, accurate and consistent manner, managing time and productivity to meet monthly individual targets

Requirements:

 • Native Latvian (contact with Latvian customers)
 • Experience in phone, online sales,
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Experience in FX market and trading platform will be an advantage
 • Good English will be an advantage

Offer:

 • Open communication and friendly working environment with a unique know-how
 • Warsaw office in city center
 • Dynamic international environment
 • Full-time employment contract or part time job for students
 • Social benefits (sport card and private medical care co-financed by the employer)
 • Great opportunity to use and develop languages in daily work

We are waiting for your applications in English at: rekrutacja@tms.pl. In title please write "Junior Sales FX, CFD with native Latvian".


Junior Sales FX, CFD with native Lithuanian
Workplace: Warszawa

Job description:

 • Build strong relationship with Clients, by daily phone contact, with prospect customers regarding financial services offered by TMS Brokers
 • Respond to all Client phones, chats and emails
 • Ensure an outstanding overall Customer experience
 • Resolving Client's issues in a timely, accurate and consistent manner, managing time and productivity to meet monthly individual targets

Requirements:

 • Native Lithuanian (contact with Lithuanian customers)
 • Experience in phone, online sales
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Experience in FX market and trading platform will be an advantage
 • Good English will be an advantage

Offer:

 • Open communication and friendly working environment with a unique know-how,
 • Warsaw office in city center,
 • Dynamic international environment,
 • Full-time employment contract or part time job for students,
 • Social benefits (sport card and private medical care co-financed by the employer),
 • Great opportunity to use and develop languages in daily work.

We are waiting for your applications in English at: rekrutacja@tms.pl. In title please write "Junior Sales FX, CFD with native Lithuanian"


Makler Papierów Wartościowych w Departamencie Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Opieka nad największymi klientami domu maklerskiego
 • Prowadzenie webinariów inwestycyjnych
 • Wsparcie klientów w tradingu
 • Aktywizacja i bieżąca obsługa klientów

Wymagania:

 • Entuzjazm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków
 • Znajomość rynków finansowych na poziomie co najmniej dobrym
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności
 • Doświadczenie w tradingu na własny rachunek
 • Znajomość platform inwestycyjnych (szczególnie MT4)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Pracowitość i inicjatywa

Oferujemy:

 • Po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony
 • Zdobycie unikalnej rynkowej wiedzy z zasad funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych
 • Bieżący kontakt z międzynarodowym rynkiem finansowym
 • Ciekawą pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość udziału w programie MultiSport

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem "Makler Papierów Wartościowych w Departamencie Obsługi Klienta" w tytule.


Asystent Maklera w Departamencie Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Wsparcie dla nowych klientów domu maklerskiego
 • Bieżąca obsługa klientów
 • Przekazywanie informacji przez platformy transakcyjne
 • Wsparcie dla zespołu maklerów

Wymagania:

 • Entuzjazm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności
 • Doświadczenie w tradingu na własny rachunek
 • Znajomość platform inwestycyjnych (szczególnie MT4)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Pracowitość, dokładność, dobry kontakt z klientem

Dodatkowo punktowane:

 • Orientacja w bieżącej sytuacji rynkowej
 • Licencja maklera

Oferujemy:

 • Po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony
 • Zdobycie unikalnej rynkowej wiedzy z zasad funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych
 • Bieżący kontakt z międzynarodowym rynkiem finansowym
 • Ciekawą pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • Dla najlepszych możliwości awansu
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość udziału w programie MultiSport

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem "Asystent Maklera w Departamencie Obsługi Klienta" w tytule.


Specjalista ds. Obsługi Klienta w Departamencie Płatności i Wymiany Walut
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • doświadczenie w branży finansowej
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej
 • systematyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

Dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie w sprzedaży instrumentów finansowych
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji przed szerokim audytorium
 • znajomość PowerPoint, Excel
 • wiedza o produktach finansowych
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w Banku, w Departamencie Skarbu

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie nowych i tworzenie bazy potencjalnych klientów prowadzących wymianę walutową oraz rozwijanie sprzedaży
 • analiza przedsiębiorstw i szacowanie ekspozycji na ryzyko (walutowe, stopy procentowej, surowcowe)
 • codzienny kontakt z grupą klientów
 • wyjazdy służbowe
 • wycena instrumentów finansowych
 • prowadzenie prezentacji szkoleniowych
 • czynny udział w tworzeniu analiz rynkowych

Oferujemy:

 • pracę w renomowanych domu maklerskim w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe i bonusy
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju
 • możliwość przejścia niezbędnych szkoleń merytorycznych
 • możliwość poznania w praktyce zagadnień dotyczących obsługi klienta, negocjacji biznesowych, bankowości korporacyjnej oraz otrzymania cennej wiedzy od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Specjalista ds. Obsługi Klienta w Departamencie Płatności i Wymiany Walut".


Stażystka/Stażysta w Departamencie Tradingu
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • dobra znajomość rynku walutowego i kapitałowego
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność analizy dużej ilości danych w szybkim czasie
 • dobra znajomość excela
 • znajomość VBA oraz pisania zapytań w SQL jako dodatkowy atut
 • systematyczność i dokładność

Zakres obowiązków:

 • bieżąca pomoc traderom
 • przygotowanie analiz na potrzeby departamentu tradingu
 • praca nad przydzielonym projektem

Oferujemy:

 • staż w renomowanych domu maklerskim
 • zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia
 • bieżący kontakt z międzynarodowym rynkiem  finansowym
 • możliwość uzyskania pracy po odbyciu stażu 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Stażystka/Stażysta w Departamencie Tradingu".


Praktykant w Departamencie Finansowo Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • student studiów magisterskich (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, metody ilościowe)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • mile widziana znajomość języka SQL oraz praktyczna umiejętność pisania zapytań
 • podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 • umiejętność analizy i obróbki dużej ilości danych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • samodzielność, rzetelność i skrupulatność
 • komunikatywność

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie danych do raportów okresowych i ad hoc
 • pomoc w przygotowywaniu zestawień, analiz i raportów w obszarze finansów oraz ryzyka (m.in. analiza transakcji klientów, raporty MIS, raporty wymogów kapitałowych)
 • wspomaganie zespołu w codziennych obowiązkach

Oferujemy:

 • płatne praktyki
 • możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów
 • zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia w dziale finansów i ryzyka renomowanego domu maklerskiego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Praktykant w Departamencie Finansowo Księgowym".


Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych
 • znajomość finansowych instrumentów pochodnych oraz zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • znajomość podstawowych zasad analizy technicznej, technik inwestycyjnych oraz najbardziej popularnych platform transakcyjnych
 • wykształcenie wyższe
 • systematyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • orientacja na cele i wyniki
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej

Dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie w obsłudze Klienta segmentu Private Banking
 • znajomość rynku funduszy inwestycyjnych i usługi zarządzania środkami (asset management)
 • doświadczenie w tradingu (akcje, instrumenty pochodne)
 • znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

 • kontakty telefoniczne i osobiste w celu budowania i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami
 • aktywna sprzedaż produktów z znajdujących się w ofercie DM TMS Brokers
 • czynny udział w procesie podpisywania przez klientów umów o prowadzenie rachunku inwestycyjnego
 • edukacja klientów w zakresie zasad funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych i platform transakcyjnych
 • prowadzenie prezentacji szkoleniowych poświęconych tematyce inwestycyjnej (instrumenty, analiza techniczna, analiza fundamentalna, strategie inwestycyjne)
 • bieżąca analiza rynków finansowych

Kompetencje osobiste:

 • skrupulatność, dbałość o szczegóły, odpowiedzialność
 • umiejętność budowania relacji z klientem
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • pracę w renomowanych domu maklerskim
 • ciekawą pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe + system prowizyjny
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (oraz ewentualnych rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej projektów) na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży".


Dealer Walutowy w Departamencie Klienta Korporacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • doświadczenie w branży finansowej
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej
 • systematyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

Dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie w sprzedaży instrumentów finansowych
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji przed szerokim audytorium
 • znajomość PowerPoint, Excel
 • wiedza o produktach finansowych
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w Banku, w Departamencie Skarbu

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie nowych i tworzenie bazy potencjalnych klientów prowadzących wymianę walutową oraz rozwijanie sprzedaży
 • analiza przedsiębiorstw i szacowanie ekspozycji na ryzyko (walutowe, stopy procentowej, surowcowe)
 • codzienny kontakt z grupą klientów
 • wyjazdy służbowe
 • wycena instrumentów finansowych
 • prowadzenie prezentacji szkoleniowych
 • czynny udział w tworzeniu analiz rynkowych

Oferujemy:

 • pracę w renomowanych domu maklerskim w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe i bonusy
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju
 • możliwość przejścia niezbędnych szkoleń merytorycznych
 • możliwość poznania w praktyce zagadnień dotyczących obsługi klienta, negocjacji biznesowych, bankowości korporacyjnej oraz otrzymania cennej wiedzy od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Dealer Walutowy w Departamencie Klienta Korporacyjnego".


Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży Doradztwa Korporacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • doświadczenie w sprzedaży usług finansowych i pracy z klientami korporacyjnymi na szczeblu Zarządu
 • systematyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie w tradingu (instrumenty pochodne, rynek walutowy, surowce)
 • znajomość nowoczesnych instrumentów pochodnych rynku FX (CFD, opcje), futures oraz zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji przed kilkunasto, kilkudziesięciu osobowym audytorium
 • znajomość PowerPoint, Excel, VBA
 • dobra znajomość statystyki, ekonometrii
 • licencja maklera papierów wartościowych (lub inne uznawane certyfikacje)

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie klientów korporacyjnych zainteresowanych usługą doradztwa w zakresie ryzyka rynkowego (walut, stóp procentowych, cen towarów)
 • budowanie bazy potencjalnych klientów
 • przygotowanie oraz wysyłanie zaproszeń na cykliczne szkolenia dla potencjalnych klientów
 • prezentowanie usługi doradztwa na bezpośrednich spotkaniach z osobami decyzyjnymi w przedsiębiorstwach
 • prowadzenie prezentacji szkoleniowych
 • czynny udział w tworzeniu oferty

Oferujemy:

 • pracę w renomowanym domu maklerskim w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (oraz ewentualnych rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej projektów) na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży Doradztwa Korporacyjnego".


Analityk rynku walutowego
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • zaawansowana znajomość analizy technicznej rynków finansowych
 • szeroka wiedza dotycząca mechanizmów rynkowych
 • umiejętność obsługi terminalu Bloomberg
 • zaawansowana i kompleksowa umiejętność obsługi MS Excel
 • umiejętność swobodnego redagowania materiałów analitycznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowo punktowane

 • doświadczenie w budowie ekonometrycznych modeli zmiennych finansowych
 • umiejętność programowania w języku Visual Basic
 • doświadczenie w wystąpieniach medialnych i publicznych
 • licencje i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (Doradca Inwestycyjny, CFA, FRM, itp.)

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie raportów rynkowych
 • formułowanie prognoz walutowych
 • wsparcie merytoryczne pracy innych Departamentów
 • budowa bazy danych rynkowych
 • prowadzenie szkoleń
 • reprezentowanie DM TMS Brokers w mediach

Oferujemy:

 • pracę w renomowanym domu maklerskim w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (oraz ewentualnych rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej projektów) na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Analityk rynku walutowego".


Specjalista ds. Obsługi Klienta w Departamencie Doradztwa Korporacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • znajomość nowoczesnych instrumentów pochodnych, rynku FX, CFD, opcje, futures
 • znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • znajomość analizy technicznej oraz fundamentalnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym
 • umiejętność obsługi serwisu Bloomberg
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy zespołowej
 • systematyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie w tradingu (instrumenty pochodne, rynek walutowy, surowce)
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji przed szerokim audytorium
 • znajomość PowerPoint, Excel, VBA
 • dobra znajomość statystyki, ekonometrii
 • licencja maklera papierów wartościowych (lub inne uznawane certyfikaty)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w Banku, w Departamencie Skarbu

Zakres obowiązków:

 • współpraca z grupą klientów korporacyjnych
 • analiza przedsiębiorstw i szacowanie ekspozycji na ryzyko (walutowe, stopy procentowej, surowcowe)
 • tworzenie oraz optymalizacja strategii zabezpieczających
 • edukacja klientów w zakresie zasad budowania strategii zabezpieczających ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
 • codzienny kontakt z grupą klientów
 • prowadzenie prezentacji szkoleniowych
 • czynny udział w tworzeniu analiz rynkowych

Oferujemy:

 • pracę w renomowanych domu maklerskim w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Specjalista ds. Obsługi Klienta w Departamencie Doradztwa Korporacyjnego".


Młodszy Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • zaangażowanie w budowanie doskonałych relacji z klientami
 • umiejętność pracy z komputerem (środowisko Windows, Internet)
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 • motywacja i zdolność do szybkiego uczenia się
 • umiejętność zarządzania własną pracą
 • kreatywność
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

 • telefoniczny kontakt z klientami dotyczący szkoleń oraz oferty TMS Brokers
 • edukacja klientów w zakresie zasad funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych i platform transakcyjnych
 • bieżąca analiza rynku i tendencji rynkowych w segmencie instytucji FX
 • wsparcie Doradców Klienta w bieżącej pracy
 • przygotowywanie materiałów oraz prezentacji

Oferujemy:

 • pracę w renomowanych domu maklerskim
 • zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia w Sales Room
 • ciekawą pracę w gronie wysokiej klasy specjalistów
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pakiet rekreacyjny i medyczny
 • możliwości rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Młodszy Doradca Klienta w Departamencie Sprzedaży".


Stażysta w Departamencie Analiz
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • znajomość analizy technicznej rynków finansowych
 • podstawowa wiedza dotycząca mechanizmów rynkowych
 • umiejętność obsługi MS Excel
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • swobodne redagowanie materiałów analitycznych

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie prostych treści analitycznych i komentarzy
 • wsparcie merytoryczne pracy innych Departamentów
 • budowa bazy danych rynkowych
 • partycypacja w zadaniach pozostałych pracowników Departamentu Analiz

Mile widziane:

 • odbyte staże lub praktyki w instytucjach finansowych
 • znajomość obsługi terminali Bloomberg i Reuters
 • doświadczenie w wystąpieniach medialnych i publicznych

Oferujemy:

 • współpracę z młodym i dynamicznym zespołem
 • możliwość uzyskania zatrudnienia

Kompetencje osobiste:

 • skrupulatność, dbałość o szczegóły
 • umiejętność pracy w zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tms.pl z dopiskiem w tytule "Stażysta w Departamencie Analiz".


Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie w przyszłości, prosimy o dołączenie do aplikacji treści następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot, w szczególności w celu przedstawiania mi nowych ofert pracy, zapraszania do wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości mojego uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.”


Informacja

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, adres e-mail: odo@tms.pl, numer telefonu 222 766 200, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776, posiadająca NIP: 526-275-91-31, REGON: 01571507800000, o kapitale zakładowym w wysokości 3 537 560,00 zł wpłaconym w całości, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator”). 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, w szczególności w celu przedstawiania Państwu nowych ofert pracy, zapraszania Państwa do wzięcia udziału w rekrutacjach oraz sprawdzania możliwości Państwa uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Państwa dane następującym odbiorcom: doradcom lub współpracownikom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. 

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.


Skontaktuj się z nami

 

 


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.