Czym jest Zarządzanie Aktywami

Zarządzanie Aktywami to usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych znajdujących się na należącym do Klienta indywidualnym rachunku inwestycyjnym. Prowadzona jest przez profesjonalny zespół złożony z licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Główną korzyścią usługi jest możliwość wyboru strategii dostosowanej do potrzeb inwestycyjnych Klienta. Klient ma dostęp do informacji o wycenie portfela, otrzymuje raporty o przeprowadzonych transakcjach oraz poniesionych kosztach. Brak jest konfliktu interesów ponieważ TMS Brokers nie wykonuje zleceń składowych w ramach tej usługi. TMS Brokers jest podmiotem licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Czym się wyróżniamy?

Usługa Zarządzania Aktywami skierowana jest do osób szukających atrakcyjnych
i alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wychodzących poza polski rynek.

Inwestujemy głównie w akcje spółek, indeksy giełd zagranicznych oraz fundusze typu ETF

Oferujemy możliwość wyboru produktu i dopasowania do profilu ryzyka oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta

Nasi Klienci posiadają na bieżąco dostęp do wyceny swojego portfela

Zainwestowane środki deponowane są na indywidualnym rachunku Klienta w zagranicznej instytucji kredytowej

Inwestowanie na rynkach zagranicznych uniezależnia wyniki od koniunktury na GPW oraz pozwala lepiej zdywersyfikować portfel.

Filozofia inwestycyjna

Nasza filozofia inwestycyjna bazuje na budowaniu zdywersyfikowanego portfela z istotnym udziałem rynków zagranicznych. Proces inwestycyjny daje możliwość dokonywania selekcji spółek bądź rynków oraz dywersyfikację portfela Klienta i opiera się na wnikliwej analizie trendów makroekonomicznych na podstawie których wybieramy najbardziej atrakcyjne klasy aktywów (akcje, obligacje, indeksy itp.). Zwracamy uwagę na przepływ kapitałów oraz koniunkturę na poszczególnych rynkach oraz występujące trendy, zarówno wzrostowe jak i spadkowe. Portfele Klientów zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych.

Kontakt

Telefon: +48 22 27 66 299
E-mail: dza@tms.pl

Porozmawiajmy, bez zobowiązań!

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Pobierz aktualne wyniki
w formie PDF
Docenili nas
Bloomber awardPuls award
Symulacja strategii online

Masz minutę? Pomożemy wybrać Ci strategię odpowiednią do Twoich potrzeb!Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.