Doświadczony Klient Detaliczny
- nowy status klienta

Klient Doświadczony - status zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej – do 100:1
  na parach walutowych z USD, EUR, JPY, GBP, CHF, indeksach giełdowych i złocie
 • ochronę przed ujemnym saldem – bez ograniczeń
 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
pod numerem +48 785 340 601.

Możesz też zostawić nam swój kontakt,
a niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Poznaj wszystkie cechy statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego:

Zgodnie z nowymi regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego, Doświadczony Klient Detaliczny to klient, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Klient Doświadczony to nowy status klienta detalicznego, przygotowany z myślą o inwestorach z doświadczeniem i wiedzą, ale nie dysponujących kapitałem wymaganym od profesjonalistów.

Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako klient Doświadczony możesz handlować z 3-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów detalicznych. Maksymalna dźwignia finansowa na najważniejszych parach walutowych, indeksach CFD i złocie wynosi 100:1.

Ochrona Twoich Środków

TMS Brokers uczestniczy w systemie chroniącym środki Klientów w razie bankructwa brokera - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jak każdy klient detaliczny, jesteś chroniony przed ujemnym saldem - bez ograniczeń kwotowych.

Wydzielenie Twoich Środków

Będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (całą wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, gdzie są oddzielone od kapitałów TMS Brokers.

Dlaczego warto inwestować
z TMS Brokers?

Opieka i merytoryczne wsparcie licencjonowanego maklera z wieloletnim stażem

Ponad 8 tysięcy instrumentów w ofercie - CFD na waluty, indeksy i towary, kontrakty terminowe futures, opcje waniliowe

Dostęp do najnowocześniejszych platform transakcyjnych: MT5 oraz aplikacji mobilnej – trading z poziomu smartfona

Pełna transparentność – dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych wartości spreadów (FXCuffs 2018 - Nagroda za transparentność oferty)

Ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze największych klientów na rynkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo - nadzór nad Domem Maklerskim sprawowany przez KNF

Zapewniamy indywidualną opiekę
doświadczonych maklerów

Adam Korecki
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tradingu na rynkach finansowych, w tym 10 lat na rynkach międzynarodowych.
 • Specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarzadzania kapitałem.
Tomasz Nowak
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku walutowym i kapitałowym.
 • Specjalizuje się w analizie technicznej.
 • Przez wiele lat był maklerem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać status Doświadczonego Klienta Detalicznego

Należy spełnić łącznie dwa warunki:
Wymagany obrót Odpowiednia wiedza
Klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

b) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

c) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a) uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

b) odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

c) potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

* W Strefie Klienta TMS Brokers otrzymasz dostęp do zakładki "Klient Doświadczony", która zawiera ponad 50 godzin szkoleń video, podręcznik inwestora oraz test wiedzy.
Sprawdź już dziś! Zacznij się przygotowywać, by spełnić warunek wymaganej wiedzy.

 


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.