Jesteś w centrum świata inwestycji

Doświadczony Klient Detaliczny
- nowy status klienta

Klient Doświadczony - status zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej – do 100:1
  na parach walutowych z USD, EUR, JPY, GBP, CHF, indekach giełdowych i złocie
 • ochronę przed ujemnym saldem – bez ograniczeń
 • indywidualną opiekę maklera papierów
  wartościowych z wieloletnim doświadczeniem

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
pod numerem +48 785 340 601.

Możesz też zostawić nam swój kontakt,
a niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *
Poznaj wszystkie cechy statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego:

Zgodnie z nowymi regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego, Doświadczony Klient Detaliczny to klient, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

Klient Doświadczony to nowy status klienta detalicznego, przygotowany z myślą o inwestorach z doświadczeniem i wiedzą, ale nie dysponujących kapitałem wymaganym od profesjonalistów.

Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako klient Doświadczony możesz handlować z 3-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów indywidualnych. Maksymalna dźwignia finansowa na najważniejszych parach walutowych, indeksach CFD i złocie wynosi 100:1.

Ochrona Twoich Środków

TMS Brokers uczestniczy w systemie chroniącym środki Klientów w razie bankructwa brokera - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jak każdy klient detaliczny, jesteś chroniony przed ujemnym saldem - bez ograniczeń kwotowych.

Wydzielenie Twoich Środków

Będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (całą wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, gdzie są oddzielone od kapitałów TMS Brokers.

Dlaczego warto inwestować
z TMS Brokers?

Opieka i merytoryczne wsparcie licencjonowanego maklera z wieloletnim stażem

Ponad 8 tysięcy instrumentów w ofercie - CFD na waluty, indeksy i towary, kontrakty terminowe futures, opcje waniliowe

Dostęp do najnowocześniejszych platform transakcyjnych: MT5 oraz aplikacji mobilnej – trading z poziomu smartfona

Pełna transparentność – dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych wartości spreadów (FXCuffs 2018 - Nagroda za transparentność oferty)

Ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze największych klientów na rynkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo - nadzór nad Domem Maklerskim sprawowany przez KNF

Zapewniamy indywidualną opiekę
doświadczonych maklerów

Adam Korecki
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tradingu na rynkach finansowych, w tym 10 lat na rynkach międzynarodowych.
 • Specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarzadzania kapitałem.
Tomasz Nowak
 • Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Absolwent Politechniki Łódzkiej z ponad 15 letnim doświadczeniem na rynku walutowym i kapitałowym.
 • Specjalizuje się w analizie technicznej.
 • Przez wiele lat był maklerem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać status Doświadczonego Klienta Detalicznego

Należy spełnić łącznie dwa warunki:

I
Klienci z doświadczeniem
Kto Wymagany obrót Odpowiednia wiedza
Doświadczony Klient Detaliczny - klienci detaliczni z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem Klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

b) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

c) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a) uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

b) odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

c) potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.
Reuters
Nagroda Bloomberg
Parkiet Rzeczpospolita
Invest Cuffs
Nagroda FXCUFFS
Nagroda Puls Biznesu