Forex (Foreign Exchange) to globalny rynek wymiany walut działający przez 24 godziny na dobę, na którym hurtowych transakcji o średniej łącznej wartości ponad pięciu bilionów dolarów amerykańskich dokonują banki, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe oraz rządy i banki centralne, zaś inwestorzy indywidualni korzystają z niego za sprawą brokerów. Do rynku Forex zaliczamy również wszystkie drobne prywatne transakcje walutowe (np. w kantorze).

Najważniejsze cechy rynku Forex

W odróżnieniu od rynków giełdowych, globalny rynek wymiany walut nie posiada jednego miejsca, w którym odbywa się handel. Instytucje tworzące rynek Forex mają swoje siedziby na całym świecie, a transakcje odbywają się tutaj drogą elektroniczną lub telefoniczną. Handel walutami trwa codzienne przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w praktyce od niedzielnego popołudnia, gdy następuje otwarcie giełdy w Sydney i giełd azjatyckich, do piątkowego wieczoru, czyli momentu zamknięcia giełdy w Nowym Jorku.

Rynek walutowy jest najbardziej płynnym rynkiem świata, co w praktyce oznacza, że sprzedaż i kupno dowolnej ilości danej waluty są możliwe praktycznie w każdym momencie. Do najpopularniejszych walut należą dolar amerykański, euro, a w dalszej kolejności funt szterling i japoński jen. Para walutowa, której dotyczy zdecydowana większość zawieranych transakcji to EUR/USD. Pozostałe pary, które obok wspomnianej zaliczamy do tzw. „the majors” to:

  • USD/CAD – „loonie” od zwierzęcia na rewersie znajdującym się na monetach
  • GBP/USD - "cable"
  • USD/CHF – "swissie"

Forex dla inwestorów indywidualnych

Inwestorzy indywidualni z powodzeniem mogą korzystać z dostępu do rynku walutowego za sprawą brokerów (biura i domy maklerskie), takich jak Dom Maklerski TMS Brokers, który był pionierem na  Polskim rynku i jako pierwszy polski dom maklerski uzyskał licencję w przedmiocie transakcji na rynku walutowym. Otwierając rachunek maklerski klient zyskuje dostęp do systemu transakcyjnego umożliwiającego dokonywanie transakcji w dowolnym momencie, a także składanie zleceń ograniczających ryzyko inwestycyjne.

Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej traderzy mogą tworzyć bardziej elastyczne i dynamiczne strategie inwestycyjne. Dźwignia finansowa to możliwość kontrolowania transakcji na nominały wielokrotnie przewyższające wartość zgromadzonych środków. Innymi słowy inwestor dokonuje w ten sposób transakcji opiewających na znacznie wyższe sumy i w ten sposób ma szansę na osiągnięcie proporcjonalnie wyższych zysków płynących z różnic kursowych. Wysoki lewar może także skutkować większymi stratami – inwestor powinien mieć na uwadze, że dźwignia działa w dwie strony.

Kluczowe pojęcia związane z inwestycjami na rynku Forex

Zajęcie przez inwestora długiej pozycji walutowej (long) oznacza kupno waluty bazowej i osiągnięcie zysku w przypadku, gdy jej cena rynkowa wzrośnie. Jeśli inwestor przetrzymuje pozycję przez dłuższy okres niż jeden dzień musi liczyć się z naliczeniem punktów swapowych.

Analogicznie, krótka pozycja wiąże się ze sprzedażą waluty bazowej i osiągnięciem zysku przez inwestora na rynku Forex, gdy cena waluty spada. Przykładowo, w parze USD/PLN walutową bazową (sprzedawaną) będzie dolar, walutą kwotowaną (kupowaną) będzie PLN.

Ważnym pojęciem, szczególnie z punktu widzenia inwestorów przyjmujących mniej ryzykowne strategie jest hedging. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka walutowego. Inwestor zajmujący konkretną pozycję na rynku walutowym, aby się zabezpieczyć korzysta z instrumentu umożliwiającego zajęcie pozycji odwrotnej. Oprócz traderów, z hedgingu korzystają również przedsiębiorstwa realizujące umowy w zagranicznej walucie.

Pips jest najniższą wartością, o jaką może zmienić się kurs danej waluty, a w przypadku zdecydowanej większości walut na rynku Forex odpowiada mu czwarta cyfra po przecinku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły – np.  jen japoński, który nominalnie przyjmuje wyższe wartości niż odpowiadające mu kwoty wyrażane w innych wiodących walutach. W przypadku jena jeden pips odpowiada drugiemu miejscu po przecinku. Przy transakcjach angażujących znaczny kapitał również takie wahania mają znaczenie.

Spread stanowi różnicę między ceną kupna oraz sprzedaży danej waluty i wyraża się go w pipsach – zwykle przyjmuje wartość kilku pipsów, co jest zależne od danej pary walutowej. Spready mogą przyjmować stałe lub zmienne wartości. W praktyce są one najczęściej jedynym kosztem ponoszonym przez tradera podczas zawierania transakcji na rynku Forex.


Sprawdź również:

 Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.