Gra na walutach

Gra na walutach

Gra na walutach

Gra na walutach z wykorzystaniem platform TMS Brokers jest łatwe oraz niezwykle intuicyjne. Grając na Forex, klienci otrzymują dostęp do bardzo dużej liczby par walutowych, od głównych po egzotyczne czy waluty mniejszych państw.

Pierwsze dwa kroki

Pierwsze dwa kroki

1. W kilka sekund wyszukaj interesujący Cię instrument, dzięki intuicyjnemu interfejsowi.

2. Gra na walutach wymaga bieżącego obserwowania notowań forex wybranych par walutowych. Na przykład na platformie TMS Direct możesz to robić przy pomocy Watchlist'u, którego skład indywidualnie skonfiguruj, dodając nowe instrumenty i pary walutowe, które aktualnie śledzisz i analizujesz.

Gra na Forex - rozpoznaj okazję inwestycyjną

Skuteczne gra na walutach wiąże się z konsekwentnym poszukiwaniem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, o korzystnej relacji premii do ryzyka. Wymaga to ciągłej analizy fundamentów rynku oraz zmian kursów, by określić, kiedy wejść na rynek, a kiedy zamknąć swoje pozycje, by zarobić najwięcej.

Gra na Forex z wykorzystaniem analizy technicznej

Przeglądaj wykresy

Gra na walutach zaleca zapoznania się z kilkoma rodzajami wykresów często używanych w analizie technicznej. Wykresy są niezwykle użytecznymi graficznymi prezentacjami zmian cen w czasie i warto analizować je regularnie, by ułatwić określenie trendów wyższego i niższego rzędu, a także prognozowanie ich odwróceń.

Analizuj wykresy dla różnych horyzontów czasowych, by gra na Forex była sukcesem. Tygodniowe i dzienne wykresy powinny dostarczyć Ci obrazu całości. Znajdź ogólne trendy zmian kursów.

Przeglądaj wykresy
 • Czy trend jest spadkowy, wzrostowy, czy boczny?
 • Czy trend jest wyraźnie widoczny?
 • Czy kurs utrzymuje się w pewnym kanale (range)?
 • Jakie są istotne poziomy wsparcia i oporu?
 • Czy obecne zmiany kursu są zgodne z panującym trendem?
 • Czy uważasz, że kursy przebiją poziom wsparcia lub oporu, czy raczej utrzymają się w obecnym kanale?
Analizuj wskaźniki techniczne

Gra na walutach wymaga skutecznego przewidywania przyszłych zmian kursów. By robić to skutecznie, inwestorzy oprócz wykresów analizują wiele popularnych wskaźników.

 • Co sugerują ich wskazania?
 • Czy potwierdzają siłę trendu, czy jego osłabienie?
 • Czy istnieje potencjalna dywergencja między zmianami kursów, a wartościami wskaźników impetu?

Wskaźniki te można podzielić na następujące kategorie:

 • Wskaźniki trendu
 • Wskaźniki siły rynku (RSI)
 • Poziomy wsparcia i oporu
 • Wskaźniki impetu
 • Wskaźniki zmienności
 
Analizuj wskaźniki impetu

Czy wskaźniki impetu sugerują, że panujący trend wzbiera na sile, czy raczej traci impet? Czy wskazują na wyprzedany lub wykupiony rynek? Czy wykazują dywergencję między kierunkiem zmian kursów, a siłą trendu? Skuteczna gra na Forex wymaga, byś znał odpowiedzi na te pytania.

Istnieje cała grupa wskaźników służących do mierzenia siły zmian kursu. Czym większa siła zmian, tym większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu.

Impet jest miarą zarówno siły, jak i szybkości kierunkowego ruchu kursu. Wskaźniki impetu służą do określenia, czy trend zyskuje, czy traci na sile. Trend zyskujący na sile z większym prawdopodobieństwem będzie kontynuowany, podczas gdy trend tracący na impecie prawdopodobnie zatrzyma się lub odwróci.

Szukaj formacji na wykresach

Rozpoznanie formacji na wykres polega na zidentyfikowaniu charakterystycznych zmian kursów walut w czasie rzeczywistym, które mogą determinować przyszłe zmiany cen. Formacje najpowszechniej uznawane za wiarygodne to: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, flaga i chorągiewka, trójkąt zwyżkujący i zniżkujący. Formacje te służą do zidentyfikowania potencjalnej zmiany trendu lub jego kontynuacji.

Szukaj formacji na wykresach

Grając na walutach, sprawdź więc:

 • Czy na wykresie widać kształtujące się istotne formacje, jak podwójny szczyt lub podwójne dno, RGR (głowa z ramionami), flaga, chorągiewka, trójkąt?
 • Czy na wykresie widać istotne formacje świecowe?

Formacje na wykresach dzielą się dwie grupy:

Formacje odwrócenia trendu – odwrócenie wcześniejszego trendu rynkowego, może być potwierdzona przez dywergencję z oscylatorem.

Formacje kontynuacji trendu (tzw. konsolidacje) – występują przy dużych ruchach kursu, zazwyczaj w połowie dużej zmiany kursu i są zapowiedziane przybierającymi neutralne wartości oscylatorami.

 

Wystąpienie konsolidacji daje doskonałą szansę na zajęcie pozycji z myślą o kontynuacji głównego trendu. Jeśli wyłamanie z konsolidacji nastąpi w oczekiwanym kierunku, a zmiana kursu kontynuuje poprzedni ruch, to prawdopodobnie konsolidacja okaże się zaznaczać w przybliżeniu połowę całej zmiany kursu.

Śledź fundamenty rynku i określ zakresy konsolidacji kursu

Śledząc fundamenty rynku, sprawdź:

 • Jakie są najnowsze wiadomości ze świata oraz publikowane dane ekonomiczne?
 • Czy wskazują one na polepszenie, czy pogorszenie nastroju inwestorów?
 • Czy są zgodne z oczekiwaniami, czy też zaskoczyły rynki?
 • Jakie nowe dane lub ważne ogłoszenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie?
 • Jaki  może być ich potencjalny wpływ na przyszłość na rynkach?
 

Gra na Forex wiąże się również ze zjawiskiem konsolidacji kursu. Górna i dolna banda zakresu konsolidacji będą stanowiły poziomy odpowiednio oporu i wsparcia. Czym dłuższy jest okres konsolidacji i czym szerszy jego zakres, tym większe znaczenie będą miały te poziomy.

Określ poziomy zniesienia Fibonacciego

Poziomy zniesienia Fibonacciego są kolejnym niezwykle popularnym narzędziem analizy technicznej służącym do mierzenia zniesienia ruchu kursu i przewidywania skali potencjalnej korekty przed powrotem do przedniego trendu. Poziomy zniesienia Fibonacciego wyznaczane są na podstawie liczbowych proporcji wyznaczonych przez matematyka Leonardo z Pizy w XII wieku, który zauważył, że niezwykle często powtarzają się one w naturze.

Określ poziomy zniesienia Fibonacciego

Poziomy zniesienia Fibonacciego to 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 76,4%. Najbardziej znaczące z nich to 38,2% i 61,8%, podczas gdy znaczenie poziomu 76,4% jest drugorzędne. Wielu inwestorów monitoruje te procentowe poziomy, jako zaznaczające potencjalny koniec zniesienia i powrót do poprzedniego trendu. Jeśli zniesienie zatrzyma się na poziomie Fibonacciego, wielu inwestorów otworzy pozycje zgodnie z pierwotnym trendem.