Jesteś w centrum świata inwestycji

Opieraj się na historycznych wzrostach i spadkach

Analiza techniczna
Analiza techniczna

Analiza techniczna to jedno z dwóch podstawowych narzędzi służących do oceny sytuacji rynkowej oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Polega na badaniu zachowań rynku za pomocą wykresów, co pomaga przewidywać kierunki przyszłych zmian cen na podstawie ich historycznych poziomów.

Założenia analizy technicznej

Rynek dyskontuje wszystko

Założenie, iż to rynek kształtuje cenę, w której odzwierciedlone są czynniki makroekonomiczne, fundamentalne oraz psychologiczne. Stąd należy badać wykresy i wskaźniki AT, aby skutecznie prognozować, w którą stronę rynek podąży.

Instrument pochodny a instrument bazowy

Jest to typ instrumentów finansowych, który odzwierciedla cenę instrumentu bazowego, np. akcji czy wysokości stopy procentowej. Umożliwia to wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych bez konieczności ich fizycznego posiadania. Najpopularniejszym instrumentem pochodnym są kontrakty CFD.

Ceny podlegają trendom

Ceny znajdują się w określonych trendach (kierunkach zmian cen rynkowych); ustanowiona na rynku rozpoznawalna formacja będzie więc kontynuowana aż do jej odwrócenia lub ustanowienia nowej.

Historia się powtarza

Historia kołem się toczy, zatem zmiany cen nie są przypadkowe a występują w powtarzających się sekwencjach. Innymi słowy – historyczne formacje cenowe (ruchy cen na rynku) mogą wystąpić w przyszłości.

Śledź rynki na bieżąco

Śledź rynki na bieżąco

Trafne decyzje inwestycyjne w dużej mierze zależą od regularnego śledzenia rynków. Z myślą o inwestorach udostępniamy platformę TMS NonStop, która zbiera wszystkie potrzebne dane z rynków finansowych w oparciu o niezależne źródła informacji. Dostępne dane wzbogacane są fachowymi analizami i informacjami przekazywanymi przez maklerów TMS Brokers.


Poznaj TMS NonStop

Elementy analizy technicznej

Analiza wykresów

Analiza wykresów to metoda badania zachowań rynku na podstawie wykresów cenowych. Dzięki temu można określić trend, poziom wsparcia i oporu, które wpływają na przyszłe kursy.

Rozpoznanie formacji na wykresie

Zidentyfikowanie charakterystycznych zmian kursów, które mogą determinować przyszłe zmiany cen. Wiarygodnymi formacjami są: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, flaga i chorągiewka, trójkąt zwyżkujący i zniżkujący, odwrócona głowa z ramionami oraz trójkąty symetryczne.

Wskaźniki trendu

Używane są do zidentyfikowania tendencji w zmianach cen. Do wskaźników trendu zaliczamy np. MACD oraz średnie kroczące.

Oscylatory

Stosuje się je do określania aktualnej siły lub słabości panującego na rynku trendu, mówią o momentach zwrotnych, pokazują czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. Przykładami oscylatorów są RSI i oscylator stochastyczny.

Dodatkowe wskaźniki w analizie technicznej

Wskaźniki trendu

Obserwacja tendencji zmiany cen (wzrostu, spadku) w określonym czasie.

Wskaźniki impetu

Zmierzenie wielkości zmian cen w danym okresie. Podstawowym wskaźnikiem jest Momentum.

Wskaźniki siły rynku (RSI)

Mierzenie siły względnej rynku. Stan wykupienia i wyprzedania – ocena siły ruchów wzrostowych w stosunku do spadkowych.

Wskaźniki zmienności

Mierzenie zakresu dziennych wahań cen w danym okresie czasu. Główny wskaźnik – ATR.

Poziomy wsparcia i oporu

Ustalenie, kiedy ruch kursu zgodny/przeciwny do trendu rozpocznie się lub zakończy. Poziomy te wyznaczają poprzednie maksima/minima podczas zwyżki/zniżki cen.