Analiza techniczna – inne narzędzia

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo powszechnie używane przez inwestorów, gdyż pomagają ustalić, kiedy prawdopodobnie rozpocznie się lub zakończy ruch kursu zgodny z trendem lub przeciwny do niego.

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy kursu o znaczącej istotności, udowodnionej przeszłymi konsolidacjami lub odbiciami kursu. Uznaje się je za poziomy, w których popyt i podaż równoważą się. Przykładem wsparcia lub oporu mogłaby być linia trendu, którą ceny wielokrotnie testują i która ogranicza kurs w długim okresie. O kursach mówimy, że testują dany poziom wsparcia lub oporu. Nieudany test oznaczałby zakończenie próby przełamania poziomu wsparcia lub oporu i powrót do trendu.

Poziomy wsparcia i oporu
  • Poziom wsparcia – poziom, przy którym interesy kupujących równoważą się z interesami sprzedających. Wsparcie zaznacza się na cenach niższych od rynkowych, dlatego czasem mówi się o „wsparciu pod rynkiem”.
  • Poziom oporu – poziom, przy którym interesy sprzedających równoważą się z interesami kupujących.  Opór zaznacza się na cenach powyżej rynkowych.
  • Konsolidacja – ma miejsce, gdy rosnące ceny trafią na opór lub spadają na wsparcie. Rynek często utrzymuje wtedy przez pewien czas zbliżony kurs, aż interesy sprzedających i kupujących nie zostaną rozwiązane i nie nastąpi odwrócenie lub kontynuacja wcześniejszego trendu.

Wsparcie i opór mogą występować na poziomach przeszłych odpowiednio minimów i maksimów. Czym dłuższy okres, w którym dany poziom cen stanowi opór lub wsparcie, tym większe jego znaczenie.

Wskaźniki zmienności

Wskaźniki zmienności są miarą zakresu dziennych wahań cen w danym okresie czasu. Zmienność może być mierzona w oparciu o przeszłe ceny (zmienność historyczna) lub o przewidywane przyszłe zmiany cen (zmienność implikowana). Ruchy w implikowanej zmienności często poprzedzają modyfikację cen, a gwałtowne wahania zmienności mogą sygnalizować zwrot w ruchach cen na rynku w najbliższym czasie.

 

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera powstała na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Czyli według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. Wstęga Bollingera składa się z:

  • środkowej wstęgi – będącej n-okresową średnią ruchomą
  • górnej wstęgi – będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi
  • dolnej wstęgi – będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi

Standardowo przyjmuje się: n = 20 i k = 2. Wstęga Bollingera jest pomocnym i bardzo efektywnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W praktyce obserwuje się odległość górnej wstęgi od dolnej i przez to określa się zmienność rynku – gdy zmienność ta jest duża wówczas dobrą strategią jest sprzedawanie przy górnej wstędze i kupowanie przy dolnej. Jeśli wstęgi są bardzo blisko siebie, znaczy to że rynek jest w konsolidacji – w tej sytuacji należy poczekać na wybicie oraz otwarcie się wstęg.

Wstęga Bollingera - EUR/PLN na przykładzie platformy TMS Direct
Wstęga Bollingera - EUR/PLN na przykładzie platformy TMS Direct


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.