X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Kontrakty CFD

CFD (Contract For Difference) to instrumenty pochodne oparte na akcjach spółek publicznych lub światowych indeksach giełdowych. W stosunku do tradycyjnego obrotu akcjami na rynku kasowym mają wiele zalet, które czynią je idealnymi instrumentami wykorzystywanymi do zarabiania na krótkoterminowych ruchach cen.

Kontrakty CFD na indeksy giełdowe

W TMS Direct udostępniamy CFD na indeksy giełdowe, dzięki czemu możliwe jest efektywne inwestowanie na 20 głównych rynkach akcji na świecie. Kontrakty te mają stosunkowo niskie wymogi kapitałowe (dostępna jest dźwignia finansowa aż do 20 razy) i posiadają wszystkie zalety kontraktów na akcje – włącznie z możliwością krótkiej sprzedaży.

Krótka sprzedaż

Wykorzystuj spadki na rynkach akcji dzięki mechanizmowi krótkiej sprzedaży! Transakcja krótkiej sprzedaży CFD zawierana jest w analogiczny sposób jak transakcja zakupu i może być zrealizowana po aktualnej cenie rynkowej.

Brak opłat

Koszty obrotu CFD są wbudowane w spread transakcyjny, dzięki czemu bardzo łatwo jest kalkulować aktualny wynik z danej transakcji. W większości przypadków jest to jedyna opłata jaką ponosi inwestor a obliczenia bieżącego wyniku z inwestycji zawsze uwzględniają koszty transakcyjne.

Aktualne ceny CFD

Inwestuj w CFD po aktualnych cenach instrumentu bazowego (określonego waloru lub indeksu) w których uwzględniliśmy minimalną opłatę za realizację transakcji. Na platformie TMS Dierct dostępne są kontrakty CFD DMA (Direct Market Access) których zakup i sprzedaż odbywa się dokładnie po aktualnych cenach instrumentów bazowych, a opłaty transakcyjne naliczane są osobno.

Dźwignia finansowa

Dzięki dźwigni finansowej dostępnej dla kontraktów CFD możesz obracać dużymi wolumenami i zarabiać nawet na niewielkich ruchach cen instrumentów bazowych. Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla CFD dostępny w TMS Direct to 50x (równoważna wpłacie równowartości tylko 2% wartości transakcji). Dla przykładu, posiadając na rachunku 10,000 USD możesz zawierać transakcje na rynku o wartości 200,000 USD!

Większe zyski z dywidend!

Inwestowanie w CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej umożliwia osiąganie przez inwestora powiększonych proporcjonalnie zysków, wynikających nie tylko ze zmian cen ale także z należnych dywidend – pod warunkiem posiadania długiej pozycji w kontrakcie na walor dla którego przypada dzień płatności dywidendy.