Analiza techniczna

Najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu

Trend jest podstawowym pojęciem całego szerokiego działu jakim jest analiza techniczna. Wszystkie dostępne narzędzia AT, m.in.: formacje świecowe, formacje cenowe, linia trendu czy średnie kroczące mają nam ułatwić jego identyfikacje oraz odnalezienie precyzyjnego miejsca zajęcia pozycji na rynku. Niektóre z nich pomagają nam w odnalezieniu punktów zwrotnych, dzięki czemu łatwiej jest nam określić potencjalne ryzyko.

W tym artykule opiszemy najpopularniejsze formacje cenowe odwrócenia trendu. Poznasz:

 • w jaki sposób buduje się „głowa z ramionami
 • czym jest linia szyi i jak ją wyznaczyć
 • które formacje zapowiadają spadki a które wzrosty na rynku
 • jak wyznaczyć potencjalny zasięg formacji cenowych

Formacje odwrócenia trendu

 Istnienie trendu jest koniecznym warunkiem aby mogły pojawić się omawiane formacje. Ciężko bowiem o odwrócenie trendu, którego nie ma. Niekiedy na wykresie możemy widzieć wiele podobnych kształtów przypominających formację odwrócenia trendu. Jednak jeśli nie została ona poprzedzona ewidentną tendencją wzrostową lub spadkową, z reguły nie posiada ona wartości prognostycznej. Kluczowym elementem podczas procesu rozpoznawaniu formacji jest posiadanie wiedzy, w którym miejscu w strukturze trendu może ona wystąpić.

Pierwszym sygnałem zapowiadającym kres panującej tendencji jest bardzo często przełamanie przez cenę istotnej linii trendu. Nie jest to oczywiście stuprocentowe potwierdzenie odwrócenia. Przełamanie może sugerować, że kurs „wchodzi” w trend horyzontalny, który w miarę upływu czasu może zbudować strukturę sugerującą zmianę trendu. Zdarza się również tak, że przełamanie linii trendu zbiega się z całkowitym ukształtowaniem się formacji.

Większa formacja często oznacza większy potencjał. Wielkość to nic innego jak jej wysokość, czyli odległość od szczytu do podnóża formacji oraz szerokość, rozumiany jako czas jej pełnego ukształtowania się. Duże rozmiary formacji (w czasie oraz zasięgu) zapowiadają większe znaczenie dla przyszłego ruchu ceny.

Formacje odwrócenia trendu wzrostowego powstają zazwyczaj szybciej od tych, które zmieniają tendencję spadkową. Formowanie się wierzchołków przebiega krócej. Zmienność na szczycie trendu jest z reguły duża i gwałtowna. Dna (zakończenia trendu spadkowego) kształtują się zazwyczaj dłużej, zaś zakres zmian cen jest mniejszy. To oczywiście nie wyklucza wyjątków od tej reguły.

 

Kryteria warunkujące możliwość zaistnienia formacji odwrócenia trendu:

 • Istnienie trendu: spadkowego lub wzrostowego
 • Pierwszą przesłanką odwrócenia trendu jest przełamanie przez kurs istotnej linii trendu
 • Większe formacje dają większy potencjalny ruch ceny

 

 

 

 

Formacja głowy i ramion - RGR forex

Prawdopodobnie najpopularniejsza formacja, jednocześnie uchodząca za wysoce wiarygodną. Jest to układ zapowiadający zmianę trendu wzrostowego i rozpoczęcie tendencji spadkowej.W jaki sposób kształtuje się  głowa z ramionami? Panujący trend wzrostowy, który do tej pory charakteryzował się układem coraz wyższych dołków i szczytów zaczyna pomału tracić impet. Wówczas rynkowa siła popytu i podaży przebywa w stanie względnej równowagi. Następstwem jest przełamanie przez cenę istotnej linii, która jednocześnie stanowi dolne ograniczenie przedziału wahań.

Po takim przebiegu zdarzeń często kształtuje się nowy trend, gdzie szczyty i dołki powstają coraz niżej. Pamiętajmy, że przerwanie linii szyi można uznać za moment pełnego ukształtowania się formacji RGR. Analizując wykresy często napotkamy na sytuacje, kiedy przełamanie tego poziomu łączy się z podwyższoną zmiennością, co obrazuje świeca „marubozu” – charakteryzująca się dużym korpusem. Czymś naturalnym jest również ruch powrotny do linii szyi (retest) po wcześniejszym jej przełamaniu. Jest to zjawisko często spotykane ale nie występujące zawsze.

 

Głowa z ramionami - zasięg formacji

Jest to teoretyczny, spodziewany poziom, do którego cena może podążyć, po wygenerowaniu sygnału kupna.  Pomiar zasięgu oparty jest na wysokości formacji. Liczony jest od najwyższego punktu (głowy) do linii szyi. Odłożony w ten sposób zasięg od miejsca przebicia wsparcia wyznacza nam potencjalny poziom, do którego cena powinna spaść. Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że „po drodze” prawdopodobnie będą występowały inne poziomy horyzontalne wyznaczone przez lokalne szyty i dołki, na których cena może się zatrzymać i mieć problem z dalszym wędrowaniem na południe.

 

Podsumowanie formacji: głowa z ramionami:

 1. Musi istnieć trend wzrostowy
 2. Formacja generuje sygnał sprzedaży
 3. „Ramiona” nie mogą być ukształtowane wyżej niż „głowa”
 4. Nie jest koniecznością aby ramiona były na identycznym poziomie – mogą się one różnić
 5. Linia szyi nie musi być linią poziomą (to książkowe założenie), akceptowalne są linie ukośne
 6. Sygnałem sprzedaży jest zdecydowane przebicie linii szyi
 7. Po przebiciu linii szyi często następuję ponowny powrót do tego poziomu (retest)
 8. Przebiciu linii szyi często towarzyszy podwyższona zmienność – obrazuje ją świeca „marubozu”
 9. Modelowym zasięgiem ceny po przebiciu linii szyi jest odległość od „głowy” do tej linii. Niekiedy zdarza się, że zasięg ten jest zdecydowanie większy.

Formacja głowy z ramionami

 

Formacja odwróconej głowy z ramionami - forex sygnały kupna

 

Formacja odwróconej głowy z ramionami jest lustrzanym odbiciem układu, który był omawiany powyżej.Generuje ona sygnał kupna. Zapowiada zakończenie trendu spadkowego i rozpoczęcia wzrostów. Na rynku regulowanym, gdzie dostępna jest informacja o wolumenie transakcji, formacja ta ma dużo większe znaczenie. Złożona jest z trzech dołków, z czego ten środkowy, zwany „głową”, położony jest najniżej. Lewy oraz prawy, zwane ramionami, kształtują się zwykle wyżej, oba na podobnej wysokości. Tutaj również sygnały transakcyjny forex płyną z dynamicznego przebicia linii szyi, która często nachylona jest w prawą stronę.

 

Podsumowanie formacji oRGR – odwróconej głowy z ramionami:

 1. Poprzedza ją trend spadkowy
 2. Formacja generuje sygnał kupna
 3. Ramiona nie mogą być ukształtowane wyżej niż „głowa”
 4. Nie jest koniecznością aby ramiona były na identycznym poziomie – mogą się one różnić
 5. Linia szyi nie musi być linią poziomą, akceptowalne są linie ukośne (często jest nachylona w prawą stronę)
 6. Sygnałem kupna jest zdecydowane przebicie linii szyi
 7. Przebicie linii szyi często towarzyszy podwyższona zmienność – obrazuje ją świeca „marubozu”
 8. Po przebiciu linii szyi często następuję ponowny powrót do tego poziomu (retest)
 9. Modelowym zasięgiem ceny po przebiciu linii szyi jest odległość od „głowy” do tej linii. Niekiedy zdarza się, że zasięg ten jest zdecydowanie większy.

 

Formacja odwróconej głowy z ramionami

 

Podwójny szczyt i podwójne dno

W tej części artykułu opisujemy dwie kolejne, bardzo często spotykane formacje odwrócenia trendu. Mowa o „podwójnym szczycie” oraz „podwójnym dołku”. Obok „głowy z ramionami” i „odwróconej głowy z ramionami” są to jedne z najpopularniejszych formacji, które można spotkać na rynkach o dużej płynności. W literaturze przedmiotu pierwsza z nich porównywana jest do litery „M”, druga do litery „W”. Sama budowa tych formacji jest zbliżona do „głowy z ramionami” oraz „odwróconej głowy z ramionami”. W obu przypadkach powstają 2 szczyty lub 2 dna (w formacji RGR forex i oRGR były to 3 szczyty i 3 dołki). Aby można było mówić o tytułowych formacjach cena wcześniej musi rosnąć lub spadać – mowa tutaj o istnieniu trendu, co jest warunkiem koniecznym.

Po wzroście/spadku do punkt A cena wykonuje korektę do punktu B, po czym następuje powrót do zwyżek/ zniżek. Cena jednak nie ma na tyle siły aby przebić szczyt/dołek (A) i dokonuje się spadek/wzrost kursu do miejsca oznaczonego literą (D). W ten sposób można wyznaczyć potencjalną linię szyi, która jest pozioma lub lekko ukośna. Sygnałem sprzedaży/kupna jest jej dynamiczne przebicie (E). Mówiąc „dynamiczne” mam na myśli wysoką zmienność, która na wykresie zobrazowana jest świecą o dużym korpusie. Po przebiciu tego oporu cena bardzo często „zawraca” testując go ponownie.Mówimy wówczas o reteście. Książkowa wersja formacji „M” lub „W” zakłada, że wierzchołki/dna są na tym samym poziomie. Oczywiście akceptowalne są pewne odchylenia od tej reguły. Poziomy te mogą się nieznacznie różnić bez wpływu na wiarygodność tej formacji.

Formacja podwójnego szczytu

 

Formacja podwójnego szczytu

 

Formacje podwójnego dołka lub szczytu powinno łączyć się z innymi elementami analizy technicznej, takimi jak np. Price Action, poziomy Fibonacciego, oscylatory forex czy linie trendu itp.

 

Jaki jest zasięg formacji

W obydwu przypadkach (w formacji M oraz W) potencjalnym zasięgiem ceny po wygenerowaniu sygnału sprzedaży/kupna jest odległość równa dystansowi między wierzchołkiem (A) a linią szyi (B). Często zasięg ten jest zdecydowanie większy. Rzeczą oczywistą jest, że większe formacje generują sygnały o większym zasięgu.

 

Gdzie postawić zlecenie Stop Loss?

Miejsce otwarcia pozycji to jedno, natomiast poziom, na którym należy ustawić zlecenie obronne (SL) to odrębna sprawa. Powinno ono wynikać z analizy technicznej. Najczęściej stosowaną metodą jest poziom powyżej szczytu (C) lub poniżej dołka (C).Jeżeli natomiast handlujemy agresywniej a nasz horyzont inwestycyjny jest krótszy, zlecenie stop loss może być ustawione niżej/wyżej, np. nad/pod lokalnym szczytem/dołkiem. Wówczas w krótszym czasie osiągniemy stosunek zysku do ryzyka 1:1, jednak narażamy się na to, że szybciej zakończymy tę transakcję stratą, jeśli cena powędruje w przeciwną stronę niż nasze przewidywania.

 

Poznaj jeszcze więcej sekretów analizy technicznej - przeczytaj nasz bezpłatny e-book i odkryj 7 sygnałów transakcyjnych!

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.