Jesteś w centrum świata inwestycji
Forex

Charakterystyka rynku Forex

21-06-2019
Interesujesz się inwestowaniem na rynku forex, ale nie wiesz jak zacząć? Wprowadzimy Cię w świat inwestycji i opowiemy wszystko o forex, co tylko powinieneś wiedzieć! Poznaj tajniki ryku forex od a do z.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • co to jest rynek forex,

  • co to jest dźwignia finansowa,

  • jakie są zalety rynku forex.

 

Forex od A do Z

 

Rynek forex ma charakter globalny. Dokonuję się na nim handel prawie wszystkimi walutami świata. Tym samym stanowi on największy i najbardziej płynny rynek wymiany na świecie. Inną jego cechą jest decentralizacja. Oznacza to, że nie posiada konkretnej lokalizacji. Jest nadzorowany jedynie na narodowych rynkach walutowych przez instytucje krajowe.  Jest zaliczany do rynku pozagiełdowego, OTC (z ang. over the counter). Obrót na tym rynku odbywa się za pomocą ogromnej liczby pojedynczych transakcji, które są zawierane pomiędzy  wieloma uczestnikami rynku. Najczęściej można na nim handlować posiadając rachunek maklerski w instytucji finansowej, którą jest Dom Maklerki. Dla porównania rynek kapitałowy z reguły jest rynkiem krajowym, regulowanym, z mniejsza płynnością oraz wewnętrznymi platformami obrotu.

Według badań Banku Rozrachunków Międzynarodowych, które zostały przeprowadzone w kwietniu 2016 roku, średnie dzienne obroty na forex wynoszą ok 5.1 bln USD. 

Na rynku forex dochodzi głównie od zawierania transakcji na kontraktach na różnice cenowe (CFD – z ang. contract for difference). Instrumenty te należą do grupy pochodnych. Można je kupować lub sprzedawać, czyli zarabiać na wzrostach jak i spadkach instrumentu. O wyniku transakcji stanowi różnica kursowa. Występuje na niej dźwignia finansowa. Forex pochodzi od angielskiego oznaczenia Foreign Exchange.

 

Co to jest dźwignia finansowa?

 

Dźwignia finansowa to inaczej lewar. Forex umożliwia w ten sposób inwestorom uzyskanie efektu zwielokrotnienia swojej transakcji. Wszystko dzieje się w oparciu o depozyt zabezpieczający. Dźwignia umożliwia otwieranie transakcji nawet 30-krotnie większych, niż posiadany przez nas kapitał na rachunku. Dzięki niej możliwy jest do uzyskania ponadprzeciętny zysk, ale należy również pamiętać o podwyższonym ryzyku straty.

 

Rynek forex – godziny otwarcia

 

Na rynku można handlować niemalże bez przerwy od niedzielnego późnego wieczora (otwarcie rynku w Nowej Zelandii) do zamknięcia się giełdy w piątkowy wieczór w Stanach Zjednoczonych.  Daje to dużą elastyczność i swobodę dla inwestora indywidualnego. Należy jednak pamiętać, że najwyższa zmienność panuje na rynku walutowym podczas sesji giełdowych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Nieco mniejsza jest ona w trakcie trwania sesji azjatyckiej.

Nad ranem czasu warszawskiego rusza rynek europejski. Mowa tu o Frankfurcie, Zurychu oraz Paryżu. Potem dołącza giełda w Londynie. Silne zmiany notowań mają miejsce z reguły w przedziale godzinowym od 8:00 do 10:00 czasu polskiego. Zmienność na rynku lekko opada w godzinach lunchu (12:00-13:00). Chwilę później dołącza giełda Stanów Zjednoczonych i po godzinie 15:00, znów mamy do czynienia ze wzmożonym handlem. Właśnie w godzinach popołudniowych czasu warszawskiego jest publikowana znaczna cześć danych makroekonomicznych, które wpływają na notowania walut. Kiedy w USA handel zmierza ku końcowi, wówczas zaczyna się sesja w Azji. Tak zamyka się pełen cykl.

Powyższy schemat ma charakter jedynie orientacyjny. Nie da się zdefiniować w tej sposób rynku forex od a do z. Pamiętajmy, że na rynku jest wielu uczestników, którymi rządzą emocje, dlatego też trudno o sztywny schemat zachowania się inwestorów.

 

Zalety rynku forex

 

Inwestowanie na rynku forex eliminuje wiele mankamentów, których możemy doświadczyć na rynku kapitałowym. Mowa tutaj o braku problemu z płynnością, zmiennością czy dostępnością. Rynek forex to z reguły również niskie koszty transakcyjne, co jest częstą przewagą nad tradycyjną giełdą papierów wartościowych. Brak tu prowizji, a jedynym kosztem są spready, czyli różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Jest to zatem rynek bardzo atrakcyjny dla inwestora detalicznego. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz umiejętności zarządzania ryzykiem. Inwestorzy nie muszą sztywno trzymać się godzin handlu, które są ściśle ustalone przez giełdy. W ten sposób daje to traderom większą elastyczność działania, nawet bez znajomości rynku forex od a do z.

 

 

Wykorzystanie rynku walutowego

 

Rynek walutowy forex jest wykorzystywany w wieloraki sposób. Wszystko zależy od tego jaki jest główny motyw przyświecający stronom. Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o forex, powinieneś rozpoznawać poniższe typy transakcji:

- transakcje inwestycyjne

- transakcje spekulacyjne

- transakcje hedgingowe

- transakcje arbitrażowe.

Pierwsze z nich charakteryzują się długim horyzontem czasowym i podejmowane są na podstawie czynników fundamentalnych (poziom stóp procentowych, wzrost gospodarczy, poziom inflacji, itp.). Transakcje spekulacyjne wyróżnia krótki horyzont czasowy. Trwają od kilku minut do kilkunastu godzin. Podejmowane są na podstawie przekonań tradera co do kształtowania się kursu walutowego. Inwestorzy krótkoterminowi najczęściej wykorzystują analizę techniczną jako narzędzie do podejmowania decyzji. Transakcje hedgingowe, inaczej zwane zabezpieczającymi, mają na celu zminimalizować ryzyko zmieniającego się kursu walutowego. Dotyczy to głównie eksporterów oraz importerów, którzy narażeni są na zmiany waluty obcej w relacji do tej, w której prowadza swoją działalność.  Do transakcji arbitrażowych możemy zaliczyć te, które nie posiadają ryzyka. Wykorzystują one pewną, czasową nieefektywność rynku. Jest to możliwe wówczas, gdy dany instrument (para walutowa) jest notowany na dwóch różnych rynkach po różnych cenach.

 

Najnowsze trendy walutowe możesz sprawdzić w naszym darmowym raporcie miesięcznym z rynku Forex!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z: