Inwestowanie

Rozpocznij bezpieczne inwestowanie

Świat finansów wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowany. Jeśli jednak zapoznasz się z głównymi pojęciami i zagadnieniami, na pewno go zrozumiesz i z dużym prawdopodobieństwem okaże się dla Ciebie interesujący.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • dlaczego inwestujemy,

  • w co inwestować,

  • na czym polega bezpieczne inwestowanie.

 

Inwestowanie online nie należy do najłatwiejszych czynności. Wymaga nauki oraz nakładu pracy. Jednak efekt końcowy może wynagrodzić włożony trud i poświęcony czas. Pieniądze możemy powierzyć bankom lub innym profesjonalnym zarządzającym. Możemy również samemu wybierać gdzie inwestujemy i podejmować własne decyzje o wejściu na rynek, co da nam dużo większą satysfakcję oraz spowoduje, że cały czas będziemy rozwijać się jako inwestorzy lub traderzy. Pamiętajmy, że bez względu na wykonywany zawód możemy w sposób aktywny zarządzać swoimi pieniędzmi i stać się aktywnymi uczestnikami rynku finansowego.

 

Dlaczego inwestujemy?

 

Inwestujemy z różnych powodów. Jedni chcą zwiększyć swoją wolność finansową, inni w ten sposób zapewniają sobie poczucie bezpieczeństwa, myśląc o swojej emeryturze. Do lamusa odszedł okres, kiedy to ludzie po skończonym etapie aktywności zawodowej mogli być pewni emerytalnego wynagrodzenia. Dlatego inwestowaniem możemy nazwać sposób na utrzymanie obecnego standardu życia po przejściu na emeryturę.

Nie wszyscy jednak inwestują, myśląc od razu o okresie swojej starości. Wejście na rynek finansowy może być spowodowane także chęcią generowania regularnych zysków i uzupełnieniem obecnych zarobków. Istnieje również grupa ludzi, dla której rynek finansowy jest jedynym źródłem dochodu, przez co uzyskali niezależność. Nie posiadają szefa i nie muszą chodzić do biura, jednak cały czas muszą być na bieżąco z własnymi inwestycjami.

 

W co i gdzie można inwestować?

 

Istnieje wiele sposobów na bezpieczne inwestowanie. Możemy inwestować na rynku finansowym (poprzez instrumenty finansowe), na rynku nieruchomości, dzieł sztuki lub stawiając na rozwój własnej firmy. Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety. Ważne jest jednak to aby Twoje pieniądze nieustannie pracowały.

Miejscem gdzie dochodzi do obrotu instrumentami finansowymi jest rynek finansowy. Wspomniany instrument to nic innego jak umowa między dwoma stronami, która określa ich zależność finansową. Uczestnikami rynku finansowego są inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, pośrednicy finansowi oraz instytucje finansowe, do których możemy zaliczyć banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz domy i biura maklerskie (które organizują lub pośredniczą w obrocie instrumentami finansowymi).  

 

 

Klasyfikacja rynków może być wieloraka. Jeśli weźmiemy pod uwagę okres ważności instrumentów finansowych, wówczas rozgranicza się na rynek pieniężny (gdzie czas zapadalności wynosi do 1 roku) oraz rynek kapitałowy (na którym zawierane są transakcje instrumentami, których zapadalność jest dłuższa niż rok). Instrumentami rynku pieniężnego są m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery dłużne, certyfikaty depozytowe czy depozyty ryku międzybankowego. W przypadku rynku kapitałowego podstawę stanowi rynek papierów wartościowych. Mowa tu oczywiście o popularnych akcjach oraz obligacjach, oraz mniej znanych prawach do akcji, prawach poboru, warrantach subskrypcyjnych czy listach zastawnych.

 

 

Innym podziałem rynku finansowego jest rozróżnienie na rynek regulowany oraz nieregulowany, giełdowy i pozagiełdowy oraz pierwotny i wtórny.

W przypadku rynku giełdowego, istnieje konkretne miejsce, gdzie dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży instrumentów. W Polsce jest nim GPW czyli Giełda Papierów Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych tym miejscem jest NYSE (New York Stock Exchange). Głównymi instrumentami, które podlegają obrotowi są: akcje, obligacje czy kontrakty futures.

Przykładem rynku pozagiełdowego jest rynek OTC (z ang. Over the Counter). Jest to największy rynek na świecie pod względem wartości zawieranych transakcji. Brak tutaj centralizacji, a transakcje zawiera się poprzez wyspecjalizowane platformy elektroniczne, które są udostępniane przez m.in. domy maklerskie. Jest to jedna z form inwestowania pieniędzy przez internet. Na rynku OTC handluje się kontraktami na różnice kursowe (kontrakt CFD, za ang.  contract for difference), które są oparte o pary walutowe, indeksy giełdowe, akcje spółek, surowce, kryptowaluty czy ETF-y. Charakterystyką tych instrumentów jest występująca na nich dźwignia finansowa. Dzięki niej będziesz potrzebował mniej kapitału pod pojedynczą transakcję. Decydując się na bezpieczne inwestowanie w ten sposób, warto na początku sprawdzić porównanie rachunków maklerskich.

 

Jeśli chcesz zostać inwestorem jeszcze dziś, przeczytaj nasz darmowy "Poradnik początkującego inwestora"!

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.