Analiza techniczna – przegląd wykresów

Wykres świecowy

Wykres świecowy to najpopularniejszy rodzaj wykresów stosowany podczas gry na Forex, giełdzie czy innych rynkach. Prezentują informacje o poziomach cen oraz pozwalają na przewidywanie ich przyszłych zmian na podstawie zidentyfikowanych na wykresie charakterystycznych formacji.

Wykres świecowy prezentuje: cenę otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum dla określonego zakresu czasu. Forma prezentacji tych danych przypomina świecę, która składa się z cienia i korpusu.

Wykres świecowy, para USD/EUR na przykładzie platformy TMS Direct
Wykres świecowy, para USD/EUR na przykładzie platformy TMS Direct

Korpus reprezentuje różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest niższa od otwarcia, korpus świecy jest ciemny lub czerwony, jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż otwarcia, korpus jest niewypełniony lub zielony. Pionowa linia nad lub pod korpusem zwana jest cieniem i jej koniec reprezentuje odpowiednio poziom maksimum lub minimum dla danego okresu.

Wykresy mogą służyć do wyznaczenia linii trendu i określenia poziomów wsparcia i oporu. Linie trendu wykreślane są tak, by połączyły najważniejsze minima cenowe, lub najważniejsze szczyty kursów. Linie trendu mogą być rosnące lub malejące, zależnie od kierunku zmian cen widocznego podczas czytania wykresu od lewej do prawej (od niskich do wysokich cen prowadzi trend wzrostowy, od wysokich do niskich trend spadkowy).

Istotność trendu zależy od horyzontu czasowego, dla którego został określony, a także od istotności poziomów cen, na których został oparty. Linia trendu wyznaczona na wykresie cen dziennych będzie istotniejsza niż ta wyznaczona na wykresie cen godzinnych.

Trendy oraz poziomy wsparcia i oporu na parze EUR/USD (platforma TMS Direct)
Trendy oraz poziomy wsparcia i oporu na parze EUR/USD (platforma TMS Direct)
Kanały wzrostowe, spadkowe i przedziały wahań

Gra na rynkach przebiega sprawniej gdy posiadamy umiejętność znajdowania symetrycznych formacji na wykresie. W przypadku tzw. kanałów trendowych linie wsparcia i oporu są do siebie równoległe. Kanał może być wzrostowy, spadkowy lub poziomy. 


Kanał trendowy poziomy (przedział wahań)


Górne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym wzrosty cen tracą impet i odwracają się. Dolne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym spadki cen tracą na sile i odwracają się. Kanały trendowe i przedziały wahań dostarczają wielu atrakcyjnych okazji do kupna w dołkach i sprzedaży przy szczytach. Założenie opiera się na kontynuacji dotychczasowego schematu zmiany cen.

Możesz również założyć, że nowe wydarzenia zmienią proporcje popytu i podaży i cena wyłamie się z ograniczenia górnego lub spadnie poniżej dolnego ograniczenia przedziału wahań. Określa się to jako „wyłamanie”, a otwieranie pozycji z myślą o skorzystaniu z wyłamania ceny nazywa się „grą na wyłamanie”.

Kanały: wzrostowy, spadkowy i horyzontalny – EUR/USD (platforma TMS Direct)
Kanały: wzrostowy, spadkowy i horyzontalny – EUR/USD (platforma TMS Direct)