Rodzaje zleceń

 

Na rynku Forex w powszechnym użyciu są różne rodzaje zleceń. Zleceń można użyć, by otworzyć nową pozycję lub zamknąć istniejącą. Ponadto, zlecenia mogą być aktywne przez określony czas lub do ich anulowania przez użytkownika platformy.

Kilka najpopularniejszych rodzajów zleceń to:

Ponadto, zlecenia mogą mieć ograniczony termin ważności.

Aktywa​cja zlecenia
Zlecenia Market wykonywane są po najlepszej cenie kupna lub sprzedaży dostępnej aktualnie na rynku. Zlecenia Limit i Stop aktywowane są, gdy cena osiągnie określony poziom. Zlecenie Limit na kupno poniżej ceny rynkowej zostanie aktywowane, gdy cena ask osiągnie określony poziom. Po spełnieniu założonych warunków, staje się ono zleceniem Market na kupno po najlepszej dostępnej na rynku cenie, która może różnić się od  poziomu zleconego przez klienta. Aktywacja zlecenia oznacza, że zostaje ono skierowane do wykonania.

Zlecenia Market
Zlecenia Market są najbardziej powszechnymi zleceniami stosowanymi na rynku Forex. Kierują one na rynek natychmiastową ofertę kupna lub sprzedaży określonej ilości pary walutowej. Zlecenie Market na sprzedaż pary walutowej wykonywane jest po bieżącej cenie bid. Zlecenie Market na kupno pary walutowej wykonywane jest po bieżącej cenie ask.

Pozostałe rodzaje zleceń stają się zleceniami Market, gdy spełnione zostaną określone w nich warunki:

Zlecenia Limit
Zlecenia Limit służą do otwierania nowych lub powiększania istniejących pozycji po cenach korzystniejszych od dostępnych aktualnie na rynku. Zlecenie Limit na kupno składane jest na cenę niższą od rynkowej, a zlecenie Limit na sprzedaż składane jest na cenę wyższą od rynkowej.

Zlecenie Take-Profit
Zlecenia Take-Profit służą do realizacji zysku z otwartej pozycji. Zlecenie Take-Profit na sprzedaż (zamknięcie długiej pozycji) składane jest na cenę powyżej rynkowej. Zlecenie Take-Profit na kupno (zamknięcie pozycji krótkiej) składane jest na cenę poniżej rynkowej.

Zlecenia Stop-Loss
Zlecenia Stop-Loss służą do ograniczania strat z otwartych pozycji, jeśli kurs zmieni się przeciwnie do oczekiwań. Zlecenie Stop-Loss dla pozycji długiej składane jest poniżej ceny rynkowej, a zlecenie Stop-Loss dla pozycji krótkiej powyżej ceny rynkowej. Zlecenia Stop-Loss są kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem i powinny być składane dla każdej otwieranej pozycji.

Zlecenia Trailing Stop-Loss
Zlecenia Trailing Stop-Loss służą do ochrony niezrealizowanych zysków z otwartych pozycji. Polegają one na określeniu liczby pipsów, o którą cena musi zmienić się przeciwnie do oczekiwań, by zlecenie chroniące zostało aktywowane. Zlecenia Trailing Stop-Loss są idealne, by pozwolić rosnąć zyskom, przy jednoczesnej ochronie ich przed nagłą zmianą na rynku. Jeśli zmiana kursu odpowiada Twoim przewidywaniom, zlecenie automatycznie dostosowuje się do ceny oddalonej od rynkowej o określoną liczbę pipsów. Dopóki kurs będzie zmieniał się na Twoją korzyść, zlecenie Trailing Stop-Loss będzie dostosowywało się do ceny rynkowej. Kiedy zmiana kursu zmieni kierunek i będzie działała na Twoją niekorzyść, cena w zleceniu nie będzie się już dostosowywać automatycznie, tylko pozostanie na ostatnim poziomie określonym przed odwróceniem kierunku zmian. Przykładowo, sprzedajesz EUR USD po 1,2730 i ustawiasz  zlecenie Trailing Stop-Loss na 10 pipsów. Jeśli kurs spadnie do 1,2700 (bez uprzedniego umocnienia się o 10 pipsów), a następnie wzrośnie o 15 pipsów, zlecenie Trailing Stop-Loss ochroni Twoje zyski zamykając krótką pozycję na poziomie 1,2710. Zlecenie Trailing Stop-Loss określiło Twoją maksymalną stratę z otwieranej pozycji i chroniło Twoje rosnące zyski, gdy kurs spadał. Twoja krótka pozycja została zamknięta z zyskiem, gdy kurs odwrócił się i zmienił o więcej pipsów niż dopuściłeś w zleceniu Trailing Stop-Loss. Zlecenia Trailing Stop-Loss są niezwykle cennym narzędziem zarządzania ryzykiem.

Zlecenia One-Cancels-the-Other (OCO)
Zlecenie OCO to zlecenie Stop-Loss połączone ze zleceniem Take-Profit. Składane jest w odniesieniu do otwartej pozycji. Pozycja pozostanie otwarta, dopóki nie aktywuje się zlecenie Stop-Loss lub Take-Profit. Zlecenie OCO stosowane jest, by podczas otwierania pozycji jednocześnie ograniczyć maksymalną stratę i określić poziom realizacji zysku. Są to niezwykle użyteczne zlecenia dla zarządzania ryzykiem inwestycji.

Zlecenie Contingent
Zlecenie Contingent jest połączeniem kilku rodzajów zleceń, pozwalającym tworzyć strategię inwestycyjną. Zlecenie Contingent składa się ze zlecenia pierwotnego, które jest realizowane jako pierwsze, a także ze zleceń wtórnych/warunkowych (?), które stają się aktywne tylko w przypadku wykonania zlecenia pierwotnego. Zlecenia wtórne są zatem uwarunkowane wykonaniem zlecenia pierwotnego.

Przykładowe działanie zlecenia Contingent
Przewidujesz, że kurs EUR USD początkowo spadnie, by  następnie wzrosnąć po osiągnięciu ważnego poziomu wsparcia. Chcesz zatem otworzyć długą pozycję przy kursie nieco wyższym niż wspomniany poziom wsparcia i zrealizować zysk zamykając pozycję po przewidywanym wzroście kursu. Zlecenie Take-Profit zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy zrealizowane zostanie pierwotne zlecenie otwarcia długiej pozycji. By rozsądnie zarządzać ryzykiem, planujesz złożyć też zlecenie Stop-Loss, które również zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy otwarta zostanie pierwotna długa pozycja. Chcesz zatem złożyć trzy zlecenia. By zobrazować tę strategię, skorzystajmy z bardziej szczegółowego przykładu. Kurs EUR USD wynosi 1,2730. Przewidujesz, że początkowy spadek kursu zostanie powstrzymany przez poziom oporu w okolicy 1,2700, a następnie kurs wzrośnie do 1,2760. Wartość Twojej transakcji to 100 000 jednostek waluty, a maksymalne ryzyko, jakie jesteś skłonny podjąć to 10 pipsów.

Składasz zatem trzy następujące zlecenia:

  • Zlecenie Limit na kupno po 1,2710 (zlecenie pierwotne)
  • Zlecenie Take-Profit na sprzedaż po 1,2750 (zlecenie warunkowe 1)
  • Zlecenie Stop-Loss na sprzedaż po 1,2700 (zlecenie warunkowe 2)

Jeśli kurs EUR USD spadnie do poziomu 1,2710 lub niższego, zrealizowane zostanie Twoje zlecenie Limit, otwierając tym samym długą pozycję na 1,2710. W tym momencie aktywne stają się zlecenia warunkowe (Take-Profit po 1,2750 i Stop-Loss po 1,2700). Jeśli jedno ze zleceń warunkowych zostanie zrealizowane, platforma Trader automatycznie anuluje drugie z nich. Jeśli zrealizowane zostanie Twoje zlecenie pierwotne (Limit na kupno po 1,2710), możliwe są trzy scenariusze:

  • Zrealizowana zostanie strata w wysokości 10 pipsów, jeśli kurs przebije poziom oporu i spadnie do poziomu 1,2700 lub niższego
  • Zrealizowany zostanie zysk w wysokości 40 pipsów, jeśli po zrealizowaniu zlecenia pierwotnego kurs wzrośnie do poziomu 1,2750 lub wyższego (bez uprzedniego spadku do poziomu 1,2700 lub niższego)
  • Będziesz kontrolował długą pozycję otwartą po 1,2710, a Twoje dwa zlecenia warunkowe będą pozostawały aktywne

Zlecenia GTC i Time
Można również składać zlecenia oczekujące ograniczone w czasie (zlecenie Time) oraz Good ‘Till Canceled, czyli aktywne do czasu ich ręcznego anulowania przez inwestora (zlecenia GTC). Pozostałe zlecenia oczekujące zostają automatycznie anulowane z końcem dnia obrotowego.


Sprawdź również:

Pobierz aplikację
TMS Brokers i inwestuj mobilnie

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers. Zainwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty, kryptowaluty, akcje, indeksy lub surowce. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

 
przetestuj aplikację »

Pobierz darmowy e-book

Pobierz bezpłatny poradnik, dzięki któremu poznasz 7 skutecznych sygnałów analizy technicznej. Naucz się lepiej przewidywać notowania instrumentów finansowych!

pobierz e-book »

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.