Sentyment rynków

 

Risk-on/Risk-off
W czasie dobrej koniunktury na rynkach światowych, większym zainteresowaniem cieszą się bardziej ryzykowne aktywa (risk on). Kiedy koniunktura się pogarsza, sprzedawane są aktywa obarczone większym ryzykiem, a w ich miejsce dokonuje się bezpieczniejszych inwestycji (risk off). Zmiany sentymentu rynkowego często zachodzą z dnia na dzień, wraz z publikacją najświeższych danych ekonomicznych lub istotnymi wydarzeniami politycznymi. Zmiany sentymentu stały się tak częste i powszechne, że w skrócie mówi się o „risk on”, „risk off”.

Kiedy dominuje podejście „risk on”, najwięcej zyskują waluty surowcowe (dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD), dolar nowozelandzki (NZD)), a także euro (EUR) i funt brytyjski (GBP). Przy podejściu „risk-off” kupowane są przede wszystkim dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF) oraz japoński jen (JPY).

Miara sentymentu rynkowego
Do śledzenia sentymentu rynkowego służy wiele wskaźników mierzących wzrost lub spadek tolerancji na ryzyko:

  • Indeks VIX – VIX jest miarą zmienności amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Jest powszechną miarą rynkowej awersji do ryzyka. Czym wyższa wartość VIX-a, tym większa awersja do ryzyka
  • Rentowność amerykańskich obligacji – obserwuj rentowność amerykańskich 10-letnich papierów dłużnych. Jeśli gwałtownie spadnie, oznaczać to będzie wzrost awersji do ryzyka
  • Giełdy państw rozwijających się – sytuacja na giełdach papierów wartościowych państw rozwijających się jest kolejną dobrą miarą sentymentu rynkowego. Gwałtowne spadki przy wysokich obrotach na tych rynkach oznaczają wzrost rynkowej awersji do ryzyka

Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki ekonomiczne to dane ekonomiczne i finansowe, których można użyć przy ocenie stanu gospodarki. Rządy, instytucje państwowe oraz prywatne firmy publikują regularnie raporty i dane ekonomiczne, które budzą zainteresowanie inwestorów. Z tego powodu, mogą one mieć znaczący wpływ na sytuację na Forex (rynku walutowym), zwłaszcza gdy opublikowane dane nie są zgodne z oczekiwaniami rynku.

Co powinieneś wiedzieć o publikowanych danych ekonomicznych?
Nie musisz znać szczegółów dotyczących wszystkich publikowanych danych, natomiast ważne jest zrozumienie ich znaczenia dla gospodarki oraz świadomość, czy są spójne z innymi publikowanymi danymi i zgodne z oczekiwaniami rynku.

Niektóre dane ekonomiczne są istotne przy przewidywaniu wzrostu gospodarczego, a inne przy szacowaniu inflacji. Jeśli dla gospodarki większe znaczenie ma wzrost gospodarczy niż inflacja, to większy wpływ będą miały dane dotyczące wzrostu gospodarczego.

Przykładowe pytania, które powinieneś sobie zadać po publikacji nowych danych to:

  • Jakie mają znaczenie w kontekście wzrostu gospodarczego, inflacji, stóp procentowych?
  • Czy były zgodne z przewidywaniami (konsensusem rynkowym), czy też okazały się niespodzianką?
  • Czy potwierdzają panujące dotychczas przekonania dotyczące ogólnego stanu gospodarki?
  • Jak rynki zareagowały na tę publikację?

Konsensus rynkowy
Pamiętaj, że same wielkości publikowanych danych potrafią być mniej ważne niż to, czy były one zgodne z oczekiwaniami rynku, czyli konsensusem rynkowym. Wiele ekonomicznych agencji informacyjnych przeprowadza przed publikacją danych ankiety wśród ekonomistów, a ich wyniki prezentuje jako „konsensus rynkowy”. Publikacja danych odbiegających od konsensusu rynkowego może spowodować nagły wzrost płynności i zamykanie pozycji otwartych z nadzieją na odczyt zgodny z konsensusem.

Stwarza to doskonałe okazje do zyskownych inwestycji, ale rozważnie jest poczekać przynajmniej kilka godzin na ustabilizowanie się nowego poziomu kursu po publikacji zaskakujących danych. Pamiętaj również, że publikowane dane są czasem rewidowane, a ich rewizje są czasem bardziej istotne niż publikowane równolegle nowe dane.


Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.