Ryzyko walutowe

 

W coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce ryzyko walutowe staje się kluczowym dla ekonomistów pojęciem i obszarem badawczym. Z kolei dla przedsiębiorstw przeprowadzających transakcje w walutach obcych, szczególnie eksporterów, ekspozycja na ryzyko walutowe oznacza potencjalny spadek zysków lub nawet stratę wynikającą z niekorzystnych zmian kursu określonej waluty. Do najczęstszych przyczyn ponoszeni ryzyka walutowego przez przedsiębiorstwo należą następujące obszary działalności:

 • Import i eksport dóbr oraz usług
 • Posiadane kredyty i depozyty
 • Inwestycje w zagraniczne aktywa finansowe i rzeczowe
 • Transfer zysków wygenerowanych zagranicą

Ryzyko walutowe może dotyczyć firmy w trzech aspektach odpowiadających naukowemu podziałowi tego pojęcia. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje niebezpiecznego dla przedsiębiorstwa ryzyka walutowego: Ryzyko przeliczeniowe wynika ze zmian wartości pozycji bilansowych firmy, pomiędzy okresami sprawozdawczymi. Ryzyko ekonomiczne wiąże się ze stopniem wrażliwości przedsiębiorstwa na przyszłe zmiany kursów walut i jego pozycji wobec konkurencji międzynarodowej. Ryzyko transakcyjne jest szczególnie niebezpieczne dla firm aktywnie importujących i eksportujących na rynki zagraniczne, ze względu na zmiany kursów pomiędzy dniem podpisania kontraktu, a dniem jego realizacji. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na powierzenie zarządzania ryzykiem walutowym wykwalifikowanym specjalistom z firm zewnętrznych.

Zarządzanie ryzykiem walutowym w wydaniu TMS Brokers
Zarządzaniem ryzykiem walutowym wiąże się z posiadaniem specjalistycznej wiedzy, długoletnim doświadczeniem i trzymaniem się przyjętych standardów – to wszystko oferujemy, od 2004 roku doradzając naszym klientom. Nasza praca zawsze składa się z siedmiu kolejnych etapów:

 1. Identyfikacja źródeł ryzyka walutowego
 2. Określenie pozycji walutowej
 3. Prognoza przyszłych kursów
 4. Pomiar poziomu ryzyka walutowego
 5. Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym
 6. Kontrola zarządzania ryzykiem
 7. Ocena zarządzana ryzykiem

Wychodzimy jednak z założenia, że każdy mechanizm da się ulepszyć, dlatego wypracowane schematy poddajmy cyklicznej ewaluacji, by jeszcze bardziej podwyższać ich skuteczność. Kompleksowe usługi w dziedzinie doradztwa walutowego Zdając sobie sprawę, że coraz więcej naszych klientów biznesowych przeprowadzających transakcje w walutach zagranicznych potrzebuje kompleksowego wsparcia w zakresie doradztwa walutowego, zidentyfikowaliśmy pięć obszarów w których służymy Państwu wsparciem, korzystając z naszego doświadczenia i wiedzy.

1. Wskazujemy najdogodniejsze poziomy wymiany walut.
Nasi eksperci będą pozostawać do Państwa dyspozycji, służąc radą w wyborze optymalnego momentu do przeprowadzenia transakcji wymiany waluty, aby odbyła się przy jak najkorzystniejszym kursie. Mogą Państwo liczyć na nasze eksperckie prognozy w perspektywie dziennej, tygodniowej czy miesięcznej.

2. Optymalizujemy koszty współpracy z bankiem
Operacje walutowe przy współpracy z bankiem obarczone są często bagatelizowanymi kosztami wynikającymi ze spreadu czy marży na transakcjach spotowych. Również w tym obszarze dostrzegamy możliwość zoptymalizowania kosztów i jako eksperci pomagamy swoim klientom w osiągnięciu dodatkowych oszczędności.

3. Hedging walutowy
Zabezpieczanie płatności klientów przed ryzykiem walutowym to jedna z naszych specjalności. Eksperci TMS Brokers pomogą wybrać państwu odpowiedni instrument zabezpieczający uwzględniając wiele ważnych czynników, takich jak marżowość kontraktu, terminy płatności czy sposoby rozliczeń.

4. Audyt walutowy
Na państwa życzenie przeprowadzimy kompleksowy audyt walutowy przedsiębiorstwa, aby jak najlepiej dobrać lub zoptymalizować strategię zabezpieczającą. Doskonale wiemy, że skuteczny dobór narzędzi ogranicza ryzyko walutowe do minimum.

5. Wycena instrumentów finansowych
Nasze wyceny instrumentów finansowych opieramy o akceptowany przez wszystkich audytorów system Bloomberg dostarczający Państwu rynkowej – bezmarżowej wyceny instrumentów.


Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »