X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Hedging Forex

Wszystkie transakcje wymiany walut, jak również kontrakty zawierane przez przedsiębiorstwa w walutach obcych obarczone są ryzykiem walutowym, czyli możliwością niekorzystnej z punktu widzenia przedsiębiorcy lub inwestora zmiany kursu walut w obrębie danej pary walutowej. Strategią zabezpieczającą przed ryzykiem walutowym jest hedging, czyli działania, których celem jest zniwelowanie poziomu ryzyka zajmowania danej pozycji na rynku finansowym, zazwyczaj poprzez zajęcie odwrotnej pozycji przy pomocy odpowiedniego instrumentu finansowego.

Hedging na rynku Forex

Na globalnym rynku wymiany walut hedging polega na posiadaniu na jednym rachunku jednocześnie długiej i krótkiej otwartej pozycji na jednej parze walutowej, co nie jest możliwe na giełdzie papierów wartościowych i rynku instrumentów finansowych. W przypadku niektórych brokerów, zwłaszcza w USA tego typu operacje są zakazane, jednak nie jest to regułą.  

Transakcje na rynku Forex, jako skuteczna metoda hedgingu

Globalny rynek wymiany walut może służyć przedsiębiorcom realizującym kontrakty w walutach zagranicznych jako źródło zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Wyniki przedsiębiorstw, których działalność w dużej mierze odbywa się na eksporcie i imporcie surowców, towarów, produktów, bądź świadczeniu usług w oparciu o kontrakty długoterminowe są szczególnie narażone na ponoszenie przykrych skutków ryzyka walutowego. W przypadku polskich eksporterów szczególnie istotny będzie tutaj kurs Euro. Niekorzystna zmiana kursu może potencjalnie ograniczyć zysk lub nawet spowodować straty po realizacji kontraktu.

Transakcje na Forex stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod hedgingu, takich jak opcje walutowe, swapy walutowe, kontrakty forward, czy kontrakty future. Wystarczy, że na rynku wymiany walut zajmiemy pozycję przeciwstawną do pozycji wynikającej z naszej sytuacji biznesowej. Spadek kursu waluty i związana z nim strata zostanie zrekompensowana zyskiem odniesionym na forex i odwrotnie. W ten sposób przedsiębiorstwo praktycznie uniezależnia się od wahań kursów, które w dłuższej perspektywie są dość trudne do przewidzenia.

Hedging forex – oferta TMS Brokers

Dom maklerski TMS Brokers specjalizuje się również w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa. Nasi klienci mogą liczyć na opiekę profesjonalnego doradcy i wybór odpowiedniej strategii zabezpieczającej.  

Ponadto wraz z redakcją gazety Gazeta Puls Biznesu opracowaliśmy jedyny w Polsce podręcznik poświęcony całościowo zagadnieniu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie - Hedging w forexie – sposób na bankructwo czy bogactwo?

Dla każdego z klientów współpracujących z TMS Brokers w zakresie doradztwa walutowego lub surowcowego przygotowaliśmy bezpłatny egzemplarz książki.

Ryzyko walutowe, Ryzyko stopy procentowej, Pozycja walutowa