Czym są transakcje CFD?

 

CFD to z angielskiego Contract For Difference, czyli kontakt na różnice kursowe. Transakcja CFD jest umową zawartą pomiędzy stronami, które zobowiązują się nawzajem do wymiany kwoty o równowartości różnicy wynikającej z ceny otwarcia i zamknięcia danej pozycji. Transakcje CFD uznawane są za pochodne instrumenty finansowe umożliwiające inwestorom Forex wykorzystywanie ruchów cen instrumentów bazowych nie mając obowiązku ich posiadania. Kontrakty te wykorzystuje się w transakcjach wzrostowych i spadkowych kursów walutowych. Pozwalają one na osiąganie zysków nawet podczas spadków cen.

Jeżeli zajmiemy pozycje krótkie najpierw sprzedajemy, a następnie kupujemy. Używając CFD przy otwarciu krótkich pozycji istnieje możliwość zabezpieczenia portfela, aby skompensować możliwe straty na rynku tradycyjnym. W ramach transakcji CFD dostępnych jest kilkanaście tysięcy rynków, na których zaoferować można kwotowania akcji, walut (z rynku Forex), indeksów, towarów, surowców oraz innych instrumentów. Transakcje Contract For Difference wykorzystują tzw. lewar, czyli dźwignię finansową. Dzięki dźwigni finansowej można otwierać pozycje posiadając zaledwie ułamek jej całkowitej wartości. Podczas deponowania części kwoty transakcji, jako depozyt zabezpieczający dysponujesz całą wartością pozycji. Dzięki temu zwielokrotniasz zyski na wypadek, gdy podejmiesz odpowiednie decyzje i przewidzisz przyszłe ruchy instrumentów na rynkach. Jeśli się pomylisz i poniesiesz straty to tylko do wysokości wpłaconego depozytu zabezpieczającego.

Główne cechy transakcji CFD:

  1. Tysiące rynków skupionych na jednej platformie – platformy oferujące kontrakty CFD udostępniają tysiące rynków obracających się wokół najróżniejszych instrumentów finansowych. Kontrakty CFD dotyczyć mogą między innymi akcji, indeksów, walut, surowców, towarów, ETFy, stóp procentowych i sektorów.  CFD pozwala na szybkie zaangażowanie się w obrót instrumentami na najważniejszych giełdach i runkach pozagiełdowych z całego świata (zarówno Polska, Europa, Azja jak i USA) . Taki rodzaj inwestowania zapewnia największy zwrot przy jednoczesnych niskich spreadach i prowizjach.

  2. Rynki dostępne 24 godziny na dobę – Sytuacja na światowych rynkach zmienia się nieustannie, dlatego bardzo ważne jest byś miał dostęp do swojego konta na platformie przez cały czas. Dostęp do platformy umożliwiający transakcje CFD jest nieograniczony. Korzystaj o dowolnej godzinie i dniu tygodnia.

  3. Transakcje zarówno na wzrost jak i spadek kursów – Transakcje CFD charakteryzują się tym, że zarabiać możesz zarówno w czasie wzrostu jak i spadku cen. W momencie, gdy myślisz, że kursy wzrosną - otwierasz pozycję długą (innymi słowy kupujesz). Jeśli zaś uważasz, że kursy spadną zajmujesz pozycję krótką, sprzedając. Pozycja zostaje zamknięta w momencie dokonania transakcji przeciwnej, a więc w celu zamknięcia pozycji długiej sprzedajesz, a dla pozycji krótkiej kupujesz.

  4. Zabezpieczenie twojego portfela – CFD to doskonałe rozwiązanie, jeśli obawiasz się, że twoje inwestycje na rynkach tradycyjnych mogą szybko stracić na wartości. Dzięki transakcjom CFS skompensujesz potencjalne straty zajmując krótką pozycję. Posiadając 100 akcji spółki notowanej na GPW możesz zająć krótką pozycję na 100 kontraktach na akcje tejże. W momencie spadku kursu spółki stracisz pieniądze na akcjach, ale zyskasz na kontraktach CFD. Taka metoda hedgingu jest bardzo popularna na zmiennych i niestabilnych rynkach.

  5. Wysoki lewar (dźwignia finansowa) – Transakcje w kontraktach CFD opierają się o depozyty zabezpieczające, które stanowią ułamek całkowitej wartości transakcji. Jeśli przykładowo depozyt zabezpieczający wyniesie dziesięć procent to dźwignia finansowa wynosić będzie dziesięć do jednego. Istnieje możliwość uzyskania lewara nawet na poziomie 200: 1 dla głównych part walut. Dźwignię stosuję się w celu zwiększenia potencjalnego zysku z inwestycji. Pełna ekspozycja znacznie przewyższy wartość depozytu zabezpieczającego.  Pamiętaj jednak, że jeżeli ceny zwrócą się przeciwko twoim pozycjom istnieje ryzyko poniesienia strat, które mogą przekroczyć wartość pierwotnej inwestycji.

 


Sprawdź również:Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.