https://www.tms.pl/roznice-kursowe

Odkryj zalety poszczególnych instrumentów

Odkryj zalety poszczególnych instrumentów
Instrumenty finansowe

Inwestując na wybranych rynkach, możesz wykorzystać różne instrumenty finansowe, czyli - mówiąc lakonicznie - różne formy zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Każda z nich ma swoje indywidualne zalety oraz zobowiązania. Warto je zatem poznać.

Czym są kontrakty CFD?
Czym są kontrakty CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (CFD - z ang. Contract For Difference) to umowa pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji. Ta kwota stanowi zysk lub stratę inwestora.

Cechy kontraktów CFD

Szeroki zakres rynków

Poprzez CFD uzyskasz dostęp do szerokiego wachlarza rynków, włączając indeksy, akcje, forex, towary, obligacje, stopy procentowe.

Przejrzyste inwestycje

Ceny CFD bazują na cenach instrumentów bazowych, którymi są kontrakty futures notowane na poszczególnych giełdach.

Podział kontraktów

CFD pozwalają w elastyczny sposób zaplanować wartość transakcji, co jest bardzo przydatne zwłaszcza dla mniejszych inwestorów.

Instrument pozagiełdowy

CFD nie podlegają takim samym regulacjom co kontrakty giełdowe, więc ich wykorzystywanie jest dużo mniej kosztowne.

Dźwignia a depozyt

Zastosowanie dźwigni finansowej sprawia, iż przy wykorzystaniu niewielkiego depozytu możemy kontrolować znaczne pozycje.

Natychmiastowe rozliczenia

Kontrakty CFD rozliczane są w czasie rzeczywistym. Po każdej zmianie ceny instrumentu bazowego, inwestor widzi, ile zyskał lub stracił.

Elastyczność transakcji

Transakcje zawierane są zarówno na wzrost i spadek cen. Stosując krótką sprzedaż, możesz więc zarabiać, gdy rynki spadają.

Czym są kontrakty futures?
Czym są kontrakty futures?

Kontrakt futures jest umową między dwoma stronami na kupno bądź sprzedaż danego instrumentu w określonym terminie, po ustalonej cenie. Transakcje zawierane są na giełdach.

Cechy kontraktów futures

Szeroki zakres rynków

Poprzez kontrakty futures uzyskasz dostęp do szerokiego wachlarza rynków, włączając indeksy, forex, towary, obligacje, stopy procentowe.

Instrument giełdowy

Kontrakt futures podlega standaryzacji, co polega na dokładnym określeniu instrumentu pierwotnego, wielkości kontraktu, określeniu miejsca i terminu dostarczenia instrumentu podstawowego (głównie wielkości kontraktu i terminu dostawy).

Koszty

Kontrakty futures nie zakładają podzielności kontraktów, jednocześnie zapewniając niższe koszty transakcyjne niż kontrakty CFD.

Wyższy depozyt

Inwestor zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego, co zwiększa bezpieczeństwo realizacji końcowych zobowiązań wynikających z kontaktu.

Rozliczenia i zamknięcia pozycji

Rozliczenia następują każdego dnia, po zamknięciu sesji. Najczęściej pozycje są zamykane przed terminem realizacji kontraktu.

Dodatkowe możliwości

Podobnie do kontraktów CFD, futures umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej oraz krótkiej sprzedaży.

Czym są kontrakty forward?
Czym są kontrakty forward?

Kontrakt forward jest umowę kupna lub sprzedaży instrumentu w określonym terminie między dwoma stronami, po ustalonej cenie. Transakcje zawierane są bezpośrednio między inwestorami.

Cechy kontraktów forward

Instrument pozagiełdowy

Kontrakty forward nie są notowane na giełdzie. Warunki umowy są ustalane przez obie strony w procesie negocjacji, są więc elastyczne i dopasowane do potrzeb.

Rozliczenia końcowe

Rozliczenie następuje na koniec ważności kontraktu. Najczęściej dochodzi do rozliczenia finansowego, czyli gotówkowego. Jest to rozliczenie w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną wykonania kontraktu, a ceną przedmiotu kontraktu w dniu rozliczenia kontraktu.

Zaawansowany instrument

Brak odgórnej regulacji transakcji sprawia, że kontrakty forward są najczęściej zawierane między pewnymi partnerami, tj. bankami, korporacjami, rządami.

Czym są fundusze ETF?
Czym są fundusze ETF?

ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowań danego indeksu

Cechy funduszy ETF

Niskie koszty

Nabywając lub sprzedając certyfikaty inwestycyjne ETF, inwestor nie ponosi opłat manipulacyjnych, a stawki prowizji są dosyć niskie.

Dywersyfikacja portfela

Lokując środki w ETF, inwestor nabywa portfel instrumentów finansowych składający się z różnych aktywów, np. akcji, instrumentów pochodnych.

Nadzór prawny

Funkcjonowanie ETF-ów podlega regulacjom prawnym ustalanym w kraju emitenta. Zapewnia to ochronę interesu inwestorów.

Jasne zasady

Obowiązuje powszechność informacji o ofertach kupna i sprzedaży, wysokości spredów czy wartości obrotu. Możliwe jest stosowanie krótkiej sprzedaży.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.