Inwestowanie

Sposoby inwestowania a zarządzanie ryzykiem - czym są instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe, inaczej zwane ryzykiem walutowym jest związane z możliwością wahań kursu jednej waluty do drugiej. Wahania te mogą doprowadzić do pogorszenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa lub do jego poprawy. Wszystko zależy od tego czy jesteśmy importerem czy eksporterem. Jeśli jednak zastosujemy sprawdzone etapy zarządzania ryzykiem, możemy prowadzić naszą działalność bez zmartwienia czy wartość złotego do euro czy dolara amerykańskiego wzrośnie lub spadnie.

Z tekstu dowiesz się:

 

  • na czym polega zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym,

  • jakie są rodzaje ryzyk,

  • czym jest hedging.

 

Polscy przedsiębiorcy rozwijają swoją działalność, jednak włączenie Polski do strefy euro to nadal odległa przyszłość. Tymczasem rynek walutowy cechuje się wysoką zmiennością. Dlatego, jeśli chcemy wyeliminować niepewność związaną z ceną walut, powinniśmy wybrać odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

 

Rodzaje ryzyk

 

Spoglądając na mapę ryzyk podczas prowadzenia przedsiębiorstwa należy podkreślić, że to właśnie ryzyko kursowe należy do tych, na które firma ma bezpośredni wpływ i może je wyeliminować, stosując bezpieczne strategie inwestycyjne. Zarządzanie ryzykiem kursowym to inaczej hedging, który ma za zadanie zabezpieczyć firmy przed negatywnymi skutkami zmian na rynku walutowym. W przypadku ryzyka natury finansowej, prawnej, operacyjnej czy wizerunkowej, ich wystąpienie nie zawsze zależy od nas samych.

 

Strategie inwestycyjne na rynku finansowym – hedging czyli zarządzanie ryzykiem

 

Hedging jest strategią, która zabezpieczy nas lub nasze przedsiębiorstwo przed dużymi wahaniami cen konkretnego instrumentu finansowego.  Mowa tu o parze walutowej, surowcu lub papierze wartościowym.

Hedging na forex, czyli na rynku walutowym, to strategia inwestowania, która ma na celu zminimalizować lub wykluczyć w stu procentach negatywną zmianę wartości waluty, w której np. rozliczamy się z kontrahentami. Na rynku jest kilka możliwości zarządzania ryzykiem kursowym, jakie może obrać firma bądź inwestor. Wszystko zależy od kilku istotnych czynników, m.in. od skali prowadzonego biznesu, specyfiki przepływów walutowych, terminu płatności czy wysokości ustalonych marż.

Obecnie na rynku nie ma problemu z dostępem do narzędzi umożliwiających hedging, czyli zarządzenie ryzykiem. Najważniejsze to umiejętność dopasowania ich do naszych potrzeb. Mowa tu o konkretnym określeniu wielkości ekspozycji walutowej danego przedsiębiorstwa.

 

 

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym

 

Aby w optymalny sposób zarządzać ryzykiem kursowym powinniśmy wykorzystać do tego dostępne na rynku instrumenty finansowe. Dobrym sposobem są proste rozwiązania. Do dyspozycji mamy transakcje terminowe typu forward oraz opcje waniliowe (długie pozycje). Zabezpieczać się możemy również poprzez otwieranie transakcji na platformach elektronicznych udostępnianych klientom przez domy maklerskie. Mowa tu o rynku kontraktów CFD (kontrakty na różnice kursowe) na waluty.

Firmy małe oraz średnie najczęściej wykorzystują tzw. forwardy walutowe. Jest to nieskomplikowany instrument, który w sposób pasywny zabezpiecza kurs walutowy. Jest to sposób niskokosztowy. Jego minusem jest fakt, że w przypadku korzystnej zmiany kursu walutowego nie będziemy mogli z niego skorzystać.

Nieco bardziej zaawansowanym instrumentem jest opcja (długa pozycja w opcji put oraz call). Strategię tę można opisać w klarowny sposób: jeśli kupimy opcję nabędziemy jednocześnie prawo do wykonania transakcji po określonym z góry kursie w wyznaczonym terminie. Jeśli jednak w momencie wygasania opcji sytuacja na rynku (cena rynkowa) będzie korzystniejsza dla nas, wówczas możemy nie realizować opcji a transakcje wykonać po kursie obecnym. Kosztem będzie zakup opcji. 

Zarządzanie ryzykiem kursowym może odbywać się również przy użyciu hedgingu naturalnego. Wówczas firma powinna dopasować strumień należności oraz zobowiązań w taki sposób, aby pieniądze które pochodzą ze sprzedaży dóbr lub usług mogły być bezpośrednio użyte do spłaty wierzycieli przedsiębiorstwa. Najlepiej kiedy zobowiązania oraz należności są w tej samej walucie. Zastosowanie hedgingu naturalnego wiąże się z mocną synchronizacją przepływów pieniężnych, przez co firmy muszą utrzymywać gotówkę na rachunkach walutowych. Niektóre firmy chcąc skorzystać z naturalnego hedgingu zamieniają swój kredyt w PLN na walutę, w której otrzymują należności.

 

Jeśli chcesz zostać inwestorem jeszcze dziś, przeczytaj nasz darmowy "Poradnik początkującego inwestora"!

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.