Jesteś w centrum świata inwestycji

Inwestuj w towary

Inwestuj w towary
Towary

Towary to niezwykle ciekawy rynek, który z jednej strony jest idealnym sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, z drugiej – charakteryzuje się dużą zmiennością (np. z powodu suszy, klęsk żywiołowych) dającą wiele okazji do zysków.

Towary, czyli co?

Myślałeś kiedyś, że będziesz mógł zarabiać na pszenicy, kakao, cukrze, soku pomarańczowym, bawełnie czy innych produktach, które na co dzień widzisz w sklepach? Rynek towarów Ci to umożliwia.

Co ma wpływ na cenę towarów?

Popyt a podaż

Popyt na towary rokrocznie się zmienia. Należy p amiętać, że czynnik popyt-podaż należy rozpatrywać nie tylko na rynku krajowym, ale też na globalnym rynku towarowym, kapitałowym i walutowym.

Restrykcje eksportowe

Efektem konfliktów między państwami nierzadko są blokady dostaw czy embargo na poszczególne produkty. W zależności od sytuacji gospodarczej, powoduje to spadek lub wzrost cen.

Pogoda

Znaczący wpływ na większość towarów ma pogoda, a dokładniej nieprzewidziane sytuacje pogodowe, takie jak susze, powodzie, huragany, itp., kiedy to ceny bardzo rosną.

Stan zapasów

Dysproporcje pomiędzy zapotrzebowaniem a produkcją towarów wyrównywane są zapasami. Im są one wyższe, tym stabilniejsza cena danego towaru.

Jak przebiega inwestycja? Przykład: pszenica na TMS Direct

Sprawdzamy. Poznaj podstawowe informacje

Pszenica na rachunku TMS Direct kryje się pod nazwą WHEAT +, jest to kontrakt CFD. Jednostką rozliczeniową jest 1 buszel = 27,22 kg. Pszenicą można handlować od poniedziałku do piątku między godziną 2.05-14.10 oraz 16.35-20.10 czasu polskiego.

 
Kupujemy

Zakup 500 buszli pszenicy (minimalna ilość) = 13 610 kg
Cena za 100 buszli to 546,63 USD
Wartość nominalna = 2 733,15 USD (8 609,42 PLN)
Wymagany depozyt = 698,96 PLN (dźwignia 1:12,5)

 
Pszenica na TMS Trader

Podobną transakcję można przeprowadzić na platformie TMS Trader. Jednostką kupna są tam loty (0,10 lota to 500 buszli na rachunku TMS Direct). Minimalny depozyt wynosi 263 PLN (dźwignia 1:33,3). Po wybraniu parametrów wybierz „Kup”, jeśli Twoim zdaniem cena pszenicy wzrośnie lub „Sprzedaj”, jeśli cena spadnie.