X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Giełda

Giełda

Giełda stanowi miejsce zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. W Polsce rola ta została podjęta przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) powstałą w 1991 roku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jako publiczna instytucja, pozwala na obrót zarówno papierów wartościowych jak i innych instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. Do papierów wartościowych zaliczamy między innymi:

 • akcje,
 • obligacje,
 • prawa poboru.

Inne instrumenty finansowe, np.:

 • opcje,
 • kontrakty terminowe.

Giełda: najważniejsze indeksy w Polsce

 • WIG - Warszawski Indeks Giełdowy, będący wskaźnikiem łącznej wartości wszystkich spółek dostępnych na GPW względem ich początkowej wartości, z dnia początku notowania indeksu (stan początkowy wraz z uruchomieniem indeksu 16 kwietnia 1991 roku wynosił 1000 pkt).
 • WIG20 - Warszawski Indeks Giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie, będący wskaźnikiem łącznej wartości tychże spółek względem ich początkowej wartości z dnia uruchomienia indeksu, czyli 16 kwietnia 1994, kiedy to wartość bazowa wynosiła 1000 pkt.
 • WIG30 - Warszawski Indeks Giełdowy 30 największych spółek akcyjnych na warszawskiej GPW, uruchomiony 23 września 2013 roku.

Oprócz trzech powyższych najważniejszych indeksów giełdowych, wyróżniamy również między innymi: mWIG40, sWIG80, WIGdiv, WIG250 i inne. Na GPW w Warszawie notowanych jest blisko 500 spółek, z czego około 10% stanowią spółki zagraniczne, których to łączna kapitalizacja stanowi ponad 50% całej wartości. GPW to nie tylko akcje spółek Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, poza obrotem na rynku głównym, prowadzi również:

 • rynek małych spółek – NewConnect;
 • rynek obligacji – Catalyst;
 • rynek energii – poee.

Giełda: Transakcje na GPW

Prawo do zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych na GPW posiadają członkowie giełdy - domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską. To właśnie za ich pośrednictwem indywidualni inwestorzy mają możliwość zakupu oraz sprzedaży akcji poszczególnych spółek. Inwestycja w akcje giełdowe jest obarczona pewnym ryzykiem inwestycyjnym, ze względu na dynamizm zmienności kursów jak i pewną nieprzewidywalność notowań. Względem rynku walutowego forex, jest zdecydowanie bardziej przewidywalną formą inwestycji z niższym poziomem ryzyka, oraz stwarzającym większą możliwość zysku aniżeli rynek obligacji. Giełda Papierów Wartościowych w Waszawie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:30

TMS Brokers jako najlepszy dom maklerski w Polsce

TMS Brokers to pierwszy walutowy dom maklerski w Polsce. Dzięki udostępnionej platformie, nasi Klienci mają możliwość zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych, w tym akcji spółek notowanych na warszawskiej GPWWyróżniamy się niskimi prowizjami od transakcji maklerskich, profesjonalną platformą inwestycyjną (z możliwością założenia konta demonstracyjnego) oraz kompleksowym doradztwem inwestycyjnym. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy licencjonowanych maklerów giełdowych, gotowych pomóc przy codziennych inwestycjach. Ponadto, naszym Klientom udostępniamy niezwykle rozbudowaną bazę szkoleniowo-edukacyjną, zawierającą nie tylko publikacje ekspertów, poradniki inwestycyjne, ale również i filmy instruktażowe.