Independent Trader

 

Forex dla niezależnych prywatnych inwestorów – independent traders
Rozwój globalnej wymiany towarowej zdeterminował potrzebę działającego 24 godziny na dobę rynku wymiany walut. To właśnie Forex jest najbardziej płynnym i największym rynkiem na świecie. Ma charakter pozagiełdowy, co oznaczam ze nie ma określonego miejsca handlu walutami. Głównymi uczestnikami są międzynarodowe korporacje, banki, banki centralne, ale również zyskał ogromną popularność wśród inwestorów indywidualnych, z których każdego można określić jako „independent trader”. Obecnie szacuje się, że ponad 90% transakcji ma charakter spekulacyjny (nie stoi za tym konkretna potrzeba wymiany walut).

Jak można wykorzystać Forex?
Rynek walutowy umożliwia generowanie zysków, poprzez zawieranie transakcji wyłącznie w celu pomnożenia kapitału, innymi słowy spekulowanie kursem jednej waluty w relacji do drugiej w celu osiągnięcia zysku. Forex umożliwia wymianę walut bankom, korporacjom i państwom, powstał głównie z tą myślą, jednak obecnie tego typu wymiana walut stanowi zaledwie około 10% transakcji. Ponadto rynek walutowy wykorzystują do transakcji zabezpieczających (tzw. hedging). „Independent trader” to prywatny inwestor, który dokonuje transakcji walutowych, aby osiągnąć zysk.

Inwestycje na rynku Forex uznawane są za jedne z najbardziej ryzykownych na świecie. Jednak ciągle przyciągają cała rzeszę inwestorów, bowiem potencjał zysku na Forex jest nieograniczony. Zysk może sięgać wielu procent z transakcji trwających nawet kilka godzin przy ryzykownej strategii inwestycyjnej.  Zawsze można określić ile maksymalnie może wynosić strata na konkretnej transakcji. Należy pamiętać, że im większy zysk, tym możliwa jest większa strata.

Jakie czynniki wpływają na Forex?
Na zachowanie się kursów walut mają wpływ głównie wydarzenia o charakterze politycznym, ekonomicznym, a nawet społecznym. Na kursy walut wpływa poziom inflacji, wielkość produktu krajowego brutto (PKD), stopy procentowe, polityka monetarna, polityka fiskalna. Do czynników gospodarczych można zaliczyć wydarzenia, która mają bezpośredni wpływ na gospodarkę, czyli na przykład stabilność polityczna, zarówno w negatywnym, jak i pozytywnym aspekcie. Ponadto opinia społeczna odgrywa znaczącą rolę, ponieważ niezadowolenie społeczne może mieć wpływ na destabilizację sytuacji gospodarczej. Jego konsekwencją może być spadek kursu waluty danego kraju. Duże znaczenie w przypadku kursów walut mają czynniki psychologiczne, np. emocjonalne zachowania inwestorów i powielanie ich reakcji pod wpływem działania masowego.


Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »