Hedging (hedge)

 

Hedging finansowy – jak uniezależnić się od zmiany kursów walut?
Każde przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, z których zyski generowane będą w walucie innej niż lokalna, naraża się na potencjalne straty ze względu na zmianę kursów walut. Istnieje ryzyko, że przychody z rynku zagranicznego z powodu zmiany kursu nie pokryją kosztów ponoszonych na macierzystym rynku. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed taka sytuacją jest przeniesienie kosztów na rynek zagraniczny i ponoszenie ich w miejscowej walucie, na przykład poprzez otwarcie nowej fabryki. Nie każde przedsiębiorstwo może jednak zdecydować się na taki krok. Wówczas z pomocą przychodzi firmie hedging, czyli strategia zabezpieczenia się przed kosztem zmiany kursów walut poprzez nabycie odpowiednich instrumentów finansowych. Na tych samych zasadach działa hedging Forex, z którego korzystają inwestorzy działający na globalnym rynku wymiany walut.  

Hedging Forex – skuteczne metody minimalizacji ryzyka

Istnieje wiele metod minimalizacji ryzyka walutowego. Do najpopularniejszych należą:

  • Opcje Walutowe

Właściciel opcji ma prawo do kupna lub sprzedaży waluty po określonym z góry kursie wymiany. W ten sposób istnieje możliwość sprzedaży waluty, również w przypadku, gdy ceny rynkowe są niekorzystne.

Swapy polegają na umowie pomiędzy dwiema stronami polegającej na kupnie waluty i jej sprzedaży w określonym w umowie terminie po kursie z dnia zawarcia umowy. Dzięki temu obie strony nie narażają się na ryzyko wynikające ze zmiany kursu.

  • Kontrakty Forward

Hedging przy pomocy kontraktów forward to jedna z najprostszych metod minimalizacji ryzyka walutowego. Polega na ustaleniu i zablokowaniu kursu wymiany waluty w przyszłych transakcjach. Dzięki temu obie strony transakcji nie muszą martwić się o wahania kursów i związane z nimi ryzyko.

  • Kontrakty Futures

Działają na podobnej zasadzie, jak kontrakty forward, z tą różnicą, że dotyczą rozrachunek odbywa się poprzez różnicę kursową, a nie poprzez fizyczną dostawę walut.

Hedging Forex – oferta TMS Brokers
Dom maklerski TMS Brokers jako broker Forex specjalizuje się między innymi w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Nasi klienci zyskują wsparcie wykwalifikowanych doradców inwestycyjnych, specjalizujących się w rynku Forex oraz ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa. Gwarantujemy najskuteczniejsze i najlepiej dopasowane do potrzeb klienta metody hedgingu.


Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.