X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Hedging (hedge)

Hedging finansowy – jak uniezależnić się od zmiany kursów walut?

Każde przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, z których zyski generowane będą w walucie innej niż lokalna, naraża się na potencjalne straty ze względu na zmianę kursów walut. Istnieje ryzyko, że przychody z rynku zagranicznego z powodu zmiany kursu nie pokryją kosztów ponoszonych na macierzystym rynku.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed taka sytuacją jest przeniesienie kosztów na rynek zagraniczny i ponoszenie ich w miejscowej walucie, na przykład poprzez otwarcie nowej fabryki. Nie każde przedsiębiorstwo może jednak zdecydować się na taki krok. Wówczas z pomocą przychodzi firmie hedging, czyli strategia zabezpieczenia się przed kosztem zmiany kursów walut poprzez nabycie odpowiednich instrumentów finansowych. Na tych samych zasadach działa hedging forex, z którego korzystają inwestorzy działający na globalnym rynku wymiany walut.  

Hedging forex – skuteczne metody minimalizacji ryzyka

Istnieje wiele metod minimalizacji ryzyka walutowego. Do najpopularniejszych należą:

  • Opcje Walutowe

Właściciel opcji ma prawo do kupna lub sprzedaży waluty po określonym z góry kursie wymiany. W ten sposób istnieje możliwość sprzedaży waluty, również w przypadku, gdy ceny rynkowe są niekorzystne.

  • Swapy walutowe

Swapy polegają na umowie pomiędzy dwiema stronami polegającej na kupnie waluty i jej sprzedaży w określonym w umowie terminie po kursie z dnia zawarcia umowy. Dzięki temu obie strony nie narażają się na ryzyko wynikające ze zmiany kursu.

  • Kontrakty Forward

Hedging przy pomocy kontraktów forward to jedna z najprostszych metod minimalizacji ryzyka walutowego. Polega na ustaleniu i zablokowaniu kursu wymiany waluty w przyszłych transakcjach. Dzięki temu obie strony transakcji nie muszą martwić się o wahania kursów i związane z nimi ryzyko.

  • Kontrakty Futures

Działają na podobnej zasadzie, jak kontrakty forward, z tą różnicą, że dotyczą rozrachunek odbywa się poprzez różnicę kursową, a nie poprzez fizyczną dostawę walut.

Hedging forex – oferta TMS Brokers

Dom maklerski TMS Brokers jako broker forex specjalizuje się między innymi w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Nasi klienci zyskują wsparcie wykwalifikowanych doradców inwestycyjnych, specjalizujących się w rynku forex oraz ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa. Gwarantujemy najskuteczniejsze i najlepiej dopasowane do potrzeb klienta metody hedgingu.

 

Poznaj szczegółową ofertę TMS skierowaną dla firm »