Sposoby inwestowania

Sposoby inwestowania
Indeksy i akcje giełdowe

Giełda umożliwia inwestowanie zarówno w akcje wybranych spółek jak i w indeksy giełdowe. Czym charakteryzują się obie te formy?

  • Akcje giełdowe to papiery wartościowe wyemitowane przez spółki, które stanowią potwierdzenie udziału w danej firmie czy przedsiębiorstwie.
  • Indeksy giełdowe to tzw. „koszyki” akcji wybranych spółek, np. największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW – WIG 20, WIG 30 czy przedsiębiorstw z danego sektora, np. WIG-budownictwo.
Indeksy giełdowe - podstawowe rodzaje

Giełda warszawska oferuje nam kilka typów indeksów. Ich poznanie umożliwi inwestorowi wybór najlepszego rozwiązania, które zdywersyfikuje jego portfel inwestycyjny.

  • : WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru
  • WIG20, WIG30 – indeksy obejmujące 20 bądź 30 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • mWIG40 (wcześniej MIDWIG) – w skład tego indeksu wchodzi 40 spółek zaliczanych do grupy średnich pod względem pakietu akcji oraz płynności.
  • sWIG80 (wcześniej WIRR) – indeks obejmuje 80 małych spółek pod względem pakietu akcji i płynności.
  • Indeksy sektorowe WIG – odzwierciedlają konkretne branże: banki, budownictwo, chemia, deweloperzy, informatyka, media, paliwa, telekomunikacja, spożywcza.
  • WIG20 short – zależny od WIG20, gdy ten spada o 10 punktów, WIG20 short rośnie o 10 punktów.
  • WIG20 levarage - indeksem WIG20 z dwukrotną dźwignią (gdy WIG20 rośnie o 10 punktów to WIG20lev rośnie o 20 punktów). Stworzony dla inwestorów grających na instrumentach pochodnych, aby zwiększyć dostępną dźwignię finansową.

Indeksy giełdowe 4 razy w roku (3. piątek marca, czerwca, września i grudnia) podlegają standaryzacji, czyli dostosowaniu indeksów do aktualnej struktury rynku, tj. wielkości oraz płynności poszczególnych spółek giełdowych.