Informujemy, iż materiał zawarty na tej stronie ma charakter archiwalny i że treść może być nieaktualna. Dom Maklerski TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie materiałów o charakterze archiwalnym.

Forex Bonus

 

Jak wybrać najlepszą platformę Forex? Bonus to niskie koszty i wsparcie ekspertów
Prywatni inwestorzy mogą korzystać z globalnego rynku wymiany walut dzięki platformom inwestycyjnym udostępnianym przez biura maklerskie. Oferty poszczególnych brokerów różnią się od siebie, między innymi pod względem ponoszonych przez klienta kosztów. Podobnie jest z funkcjonalnością poszczególnych platform inwestycyjnych umożliwiających dokonywanie transakcji na rynku Forex. Bonus, na jaki często nie możemy liczyć u wielu brokerów to niskie i stałe wartości spreadów, brak opłat za prowadzenie rachunku, jak również swobodny dostęp do transakcji walutowych, dzięki intuicyjnej platformie. Ponadto profesjonalny dom maklerski służy swoim klientom wartościowymi analizami i wsparciem doświadczonych doradców inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy cechy, jakimi powinna charakteryzować się przyjazna inwestorom platforma inwestycyjna.

Niskie koszty obsługi platformy Forex
Dobra platforma Forex to taka, która nie generuje wysokich kosztów. Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego powinno być darmowe i nie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Uczciwy broker nie wchodzi w konflikt interesów ze swoimi klientami i jedynym źródłem jego zarobków są spready towarzyszące transakcjom. Wybierając rachunek maklerski z dostępem do Forex warto zwrócić szczególną uwagę na ich wysokość. Szczególne korzystna z punktu widzenia klienta jest sytuacja, w której wysokość spreadów kształtuje się na niskim poziomie i jest stała.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Racjonalne i bezpieczne inwestowanie wiąże się między innymi z dywersyfikacją portfela inwestycyjnego. Dla inwestora indywidualnego, który dokonuje transakcji na rynku Forex liczy się liczba dostępnych par walutowych, która poszerza możliwości w tym zakresie. W wielu przypadkach warto nie ograniczać się jedynie do inwestycji na globalnym rynku wymiany walut Forex. Bonusem, czy też wartością dodaną rachunku maklerskiego jest więc jednoczesna możliwość prowadzeni inwestycji również na rynku surowców i towarów, oraz w oparciu o akcje i indeksy giełdowe. Inwestycyjne pole manewru w przypadku rynku Forex poszerza się również, jeśli rachunkowi towarzyszy odpowiednio wysoka dźwignia.

Mobilność i wygoda
Z punktu widzenia klienta bardzo ważnym kryterium jest również funkcjonalność samej platformy inwestycyjnej – w tym wygodny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie. Dobra platforma (np. MetaTrader 5) powinna zatem posiadać zarówno wersję instalacyjną na wszystkie urządzenia, wersję mobilną oraz wersję przeglądarkową.

Wsparcie analityczne
Profesjonalny broker Forex powinien działać w sojuszu ze swoimi klientami, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem. Dlatego ważną wartością dodaną każdego rachunku maklerskiego jest dostęp do licznych szkoleń walutowych i forex, cyklicznych analiz i raportów, a także wsparcie doświadczonego maklera. Porady udzielane przez brokera powinny służyć wypracowaniu przez inwestora najbardziej korzystnej strategii inwestycyjnej.


Sprawdź również:Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.