Informujemy, iż materiał zawarty na tej stronie ma charakter archiwalny i że treść może być nieaktualna. Dom Maklerski TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie materiałów o charakterze archiwalnym.

Forex Investment

 

Forex – czyli globalny rynek wymiany walut jest największym rynkiem na świecie, na którym średnia szacowana wartość dziennych obrotów wynosi ponad 5 bilonów dolarów amerykańskich. Wymiana walut na tym rynku trwa przez 24 godziny na dobę poza weekendami – od otwarcia giełdy w Sydnej w poniedziałek rano, do zamknięcia giełdy w Nowym Jorku w piątkowy wieczór. Chociaż klienci indywidualni bezpośrednio nie biorą udziału w wymianie walut na rynku, mają możliwość zwiększania swojego portfela inwestycyjnego o transakcje walutowe za pośrednictwem platform inwestycyjnych oferowanych przez brokerów. W Polsce pierwszym domem maklerskim, który udostępnił indywidualnym inwestorom dostęp do Forex było biuro maklerskie TMS Brokers.

Główne cechy inwestowania na rynku Forex
Operacje dokonywane na rynku Forex są dokonywane na parach walutbazowej i kwotowanej, a wymiana odbywa się po kursach oferowanych przez konkretnego brokera. Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży to spread – im jego wartość jest niższa, tym oferta brokera jest bardziej korzystna dla klienta. Na wartość spreadu wpływa również płynność pary walutowej, czyli w uproszczeniu częstotliwość, czy też popularność dokonywania transakcji w ramach wspomnianej pary. Jeżeli płynność jest wysoka, jak w przypadku pary EUR/USD, tym wysokość spreadu powinna być niższa. Profesjonalny broker, oferuje klientom atrakcyjne warunki zarabia jedynie na spreadach. Warto nadmienić, że Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie, co wpływa między innymi na niskie koszty transakcyjne.

Ponadto rynek forex może charakteryzować się dużą zmiennością w czasie, podczas gdy nie istnieją wyraźne trendy w notowaniach giełdowych. Dzięki dźwigni finansowej, inaczej lewaru, czyli zwielokrotnienia dostępnych na rachunku funduszy w oparciu o depozyt zabezpieczający, inwestycje na rynku forex umożliwiają relatywnie szybkie zwiększenie zysku, co w oczywisty sposób przyczynia się jednak do zwiększenia poziomu ryzyka. Wysokość dźwigni jest uzależniona od oferty brokera. Przykładowo lewar na poziomie 1:100 pozwala na zwielokrotnienie funduszy klienta stukrotnie, a dźwignia 1:50, pięćdziesięciokrotnie. Ceny walut są bardzo silnie uzależnione od czynników makroekonomicznych. Na ich kursy wpływa przede wszystkim gospodarka oraz polityka monetarna prowadzona przez rządy, jak również jej ocena, a nawet wypowiedzi przedstawicieli krajowych banków centralnych.

Rola inwestycji na forex w indywidulanym portfelu inwestycyjnym
Globalny rynek wymiany walut (Forex Investment) charakteryzuje się niską zależnością od notowań akcji na giełdach, co zwiększa korzyści wynikające z posiadania transakcji walutowych w indywidualnym portfelu inwestycyjnym. Wymiana walut to przede wszystkim dodatkowe okazje inwestycyjne, wobec akcji, indeksów, surowców i towarów, czyli możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inna rola wymiany na globalnym rynku walut to zabezpieczanie w ten sposób portfeli akcyjnych zawierających akcje zagraniczne przed ryzykiem walutowym, co stanowi ważny element racjonalnego i zrównoważonego konstruowania portfela.

Forex investment z TMS Brokers
Dom Maklerki TMS Bokers jest pionierem na rynku Forex w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu oferujemy klientom inwestujących na Forex bardzo korzystne warunki prowadzenia rachunku, jak również profesjonalne doradztwo. Swój portfel inwestycyjny mogą Państwo powiększać o waluty na każdym z dostępnych u nas rachunków maklerskich

  • Do wyróżników oferty TMS Brokers należą przede wszystkim:
  • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • Najwyższa na polskim rynku dźwignia: 1:100
  • Najniższe na rynku spready (jedyny koszt prowadzeni transakcji na naszych rachunkach)
  • Dostęp do dziesiątki par walutowych
  • Dostęp do ważnych raportów i analiz
  • Opieka profesjonalnego doradcy inwestycyjnego

Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.