X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Forex Investment

Forex Investment - jako globalny rynek wymiany walut

Forex – czyli globalny rynek wymiany walut jest największym rynkiem na świecie, na którym średnia szacowana wartość dziennych obrotów wynosi ponad 5 bilonów dolarów amerykańskich. Wymiana walut na tym rynku trwa przez 24 godziny na dobę poza weekendami – od otwarcia giełdy w Sydnej w poniedziałek rano, do zamknięcia giełdy w Nowym Jorku w piątkowy wieczór. Chociaż klienci indywidualni bezpośrednio nie biorą udziału w wymianie walut na rynku, mają możliwość zwiększania swojego portfela inwestycyjnego o transakcje walutowe za pośrednictwem platform inwestycyjnych oferowanych przez brokerów. W Polsce pierwszym domem maklerskim, który udostępnił indywidualnym inwestorom dostęp do Forex było biuro maklerskie TMS Brokers.

Główne cechy inwestowania na rynku Forex

Operacje dokonywane na rynku Forex są dokonywane na parach walut – bazowej i notowanej, a wymiana odbywa się po kursach oferowanych przez konkretnego brokera. Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży do spread – im jego wartość jest niższa, tym oferta brokera jest bardziej korzystna dla klienta. Na wartość spreadu wpływa również płynność pary walutowej, czyli w uproszczeniu częstotliwość, czy też popularność dokonywania transakcji w ramach wspomnianej pary. Jeżeli płynność jest wysoka, jak w przypadku pary EUR/USD, tym wysokość spreadu powinna być niższa. Profesjonalny broker, oferuje klientom atrakcyjne warunki zarabia jedynie na spreadach. Warto nadmienić, że Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie, co wpływa między innymi na niskie koszty transakcyjne.

Ponadto rynek forex może charakteryzować się dużą zmiennością w czasie, podczas gdy nie istnieją wyraźne trendy w notowaniach giełdowych. 
Dzięki dźwigni finansowej, inaczej lewaru, czyli zwielokrotnienia dostępnych na rachunku funduszy w oparciu o depozyt zabezpieczający, inwestycje na rynku forex umożliwiają relatywnie szybkie zwiększenie zysku, co w oczywisty sposób przyczynia się jednak do zwiększenia poziomu ryzyka. Wysokość dźwigni jest uzależniona od oferty brokera. Przykładowo lewar na poziomie 1:100 pozwala na zwielokrotnienie funduszy klienta stukrotnie, a dźwignia 1:50, pięćdziesięciokrotnie. 
Ceny walut są bardzo silnie uzależnione od czynników makroekonomicznych. Na ich kursy wpływa przede wszystkim gospodarka oraz polityka monetarna prowadzona przez rządy, jak również jej ocena, a nawet wypowiedzi przedstawicieli krajowych banków centralnych.

Rola inwestycji na forex w indywidulanym portfelu inwestycyjnym

Globalny rynek wymiany walut (Forex Investment) charakteryzuje się niską zależnością od notowań akcji na giełdach, co zwiększa korzyści wynikające z posiadania transakcji walutowych w indywidualnym portfelu inwestycyjnym.

Wymiana walut to przede wszystkim dodatkowe okazje inwestycyjne, wobec akcji, indeksów, surowców i towarów, czyli możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 
Inna rola wymiany na globalnym rynku walut to zabezpieczanie w ten sposób portfeli akcyjnych zawierających akcje zagraniczne przed ryzykiem walutowym, co stanowi ważny element racjonalnego i zrównoważonego konstruowania portfela.

Forex investment z TMS Brokers

Dom Maklerki TMS Bokers jest pionierem na rynku Forex w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu oferujemy klientom inwestujących na Forex bardzo korzystne warunki prowadzenia rachunku, jak również profesjonalne doradztwo. Swój portfel inwestycyjny mogą Państwo powiększać o waluty na każdym z dostępnych u nas rachunków maklerskich. 
•    Do wyróżników oferty TMS Brokers należą przede wszystkim:
•    Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
•    Najwyższa na polskim rynku dźwignia: 1:100
•    Najniższe na rynku spready (jedyny koszt prowadzeni transakcji na naszych rachunkach)
•    Dostęp do 144 par walutowych
•    Dostęp do ważnych raportów i analiz
•    Opieka profesjonalnego doradcy inwestycyjnego

Demo Forex