Informujemy, iż materiał zawarty na tej stronie ma charakter archiwalny i że treść może być nieaktualna. Dom Maklerski TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie materiałów o charakterze archiwalnym.

Forex EUR/USD

 

Najpopularniejsza para walutowa - Forex EUR/USD
Para walutowa na Forex - EUR/USD to podstawowy przedmiot handlu na globalnym rynku walutowym. Jest parą najczęściej będącą przedmiotem obrotu, więc charakteryzuje się najwyższą płynnością, a także niskimi spreadami. Pozwala to na prowadzenie transakcji przy najniższych kosztach. Para walutowa Forex EUR/USD łączy w sobie jedne z największych gospodarek i jest obiektem zainteresowania traderów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Jej kurs zależy głównie od aktualnej sytuacji gospodarczej strefy euro i Stanów Zjednoczonych. W parze walutowej zawsze występują dwa rodzaje walut: bazowa (w tym przypadku EUR) oraz kwotowana (USD). W ten sposób można obliczyć ile jednostek waluty kwotowanej trzeba zapłacić za walutę bazową.

Transakcje na parze walutowej
Jeżeli zdecydujemy się na zawarcie transakcji na powyższej parze walutowej należy w pierwszej kolejności zasięgnąć aktualnych informacji, która z walut umocni się, bądź osłabi względem drugiej. Inwestor może podjąć decyzję czy sprzedać parę walutową, kupić, czy powstrzymać się od jakiejkolwiek transakcji. Jeżeli inwestor zdecyduje się na zakup waluty bazowej to zajmuje tzw. pozycję długą, natomiast jeżeli kupi walutę kwotowaną z pary, zajmuje pozycję krótką. W przypadku spadku cen rynkowych korzystne będą dla pozycji krótkich, a wzrost dla pozycji długich.

Duża ilość danych fundamentalnych do analizy
Unia Europejska regularnie publikuje swoje dane gospodarcze, ukazujące stan gospodarki europejskiej, w szczególności państw strefy euro – informacje z rynku są znaczącym czynnikiem, który wpływa na rynek Forex. Istotnymi wskaźnikami gospodarczymi dla euro są: PKB, dane o produkcji przemysłowej oraz indeks cen towarów i usług. Dane gospodarcze łatwo śledzić i analizować, ponieważ raporty są ogólnodostępne w mediach. Błyskawiczne zmiany cen mogą być doniesienia związane z aktualnym kryzysem zadłużenia Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest monitorowanie wiadomości z UE, aby efektywnie handlować euro.

Jak handlować parą walutową na Forex – EUR/USD?
Sesja azjatycka jest zazwyczaj najmniej zmienna, dlatego inwestorzy spekulując parą walutową EUR/USD mogą spojrzeć na tę sesję. Niewiele jest dostępnych danych gospodarczych z Unii Europejskiej w czasie sesji, dlatego zwykle ruchy cen są mniejsze. Łatwiej jest wówczas kontrolować ryzyko. W wysoce zmiennych środowiskach dobre efekty może przynieść strategia przebicia – breakout, czyli sytuacja, w której poziom wsparcia lub oporu zostaje pokonany. Para walutowa Forex EUR/USD charakteryzuje się przede wszystkim wiarygodnymi wzorcami cen i mocnymi trendami, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla początkujących inwestorów.


Sprawdź również:Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.