Jesteś w centrum świata inwestycji

Zarządzanie ryzykiem walutowym

 

Czym jest ryzyko walutowe?
Ryzyko walutowe powstaje zawsze, gdy firma prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, a z tego względu część swoich transakcji przeprowadza w obcych walutach. Ryzyko wynika zatem z niemożności stuprocentowego przewidzenia zmian kursów walut, zarówno w aspekcie ich kierunku, jak i skali. Dynamiczne zmiany kursów mogą w konsekwencji powodować poważne zmniejszenie zysków, generowanych przez przedsiębiorstwo przeprowadzające transakcje w więcej niż jednej walucie. Z tego powodu doświadczeni managerowie zarządzający firmami, coraz częściej podejmują decyzję, by powierzyć zarządzanie ryzykiem walutowym doświadczonym specjalistom.

Jak ryzyko walutowe odbija się na przedsiębiorstwie?
Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje niebezpiecznego dla przedsiębiorstwa ryzyka walutowego:

  • Ryzyko przeliczeniowe - Wynika ze zmian wartości pozycji bilansowych firmy, pomiędzy okresami sprawozdawczymi, po ich przeliczeniu na walutę, którą operuje przedsiębiorstwo.
  • Ryzyko ekonomiczne - wiąże się ze stopniem wrażliwości przedsiębiorstwa na przyszłe zmiany kursów walut i jego pozycji wobec konkurencji międzynarodowej.
  • Ryzyko transakcyjne - jest szczególnie niebezpieczne dla firm aktywnie importujących i eksportujących na rynki zagraniczne, a także prowadzących na nich inwestycje. Zagrożenie wynika z potencjalnej różnicy w kursach walut pomiędzy dniem podpisania kontraktu, a dniem sfinalizowania transakcji.

Zarządzanie ryzykiem walutowym - Oferta TMS Brokers
​Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym wiąże się ze specjalistyczną wiedzą, długoletnim doświadczeniem i trzymaniem się przyjętych standardów – to wszystko oferujemy doradzając naszym klientom. Nasza praca zawsze składa się z siedmiu kolejnych etapów:

Identyfikacja źródeł ryzyka walutowego
Jest to proces złożony i wieloaspektowy, polegający na oszacowaniu możliwych źródeł ryzyka i ich znaczenia dla firmy w aspekcie ryzyka ekonomicznego, transakcyjnego i przeliczeniowego. Pamiętamy przy tym, że każda firma funkcjonuje w nieco innych realiach, dlatego stawiamy na indywidualne podejście. Jest dla nas szczególnie ważne, by już na tym etapie sklasyfikować ryzyko w postaci określonych wartości.

Określenie pozycji walutowej
Na tym etapie oceniamy przewidywany poziom ryzyka walutowego dla danego przedsiębiorstwa i na tej podstawie oceniamy, jak duży poziom zabezpieczenia będzie konieczny.

Prognoza przyszłych kursów
Następnie dokonujemy krótko i długoterminowej prognozy walut interesujących naszego klienta, które będą punktem wyjścia do skutecznego zarządzania ryzykiem walutowym. Pamiętamy jednak, by traktować prognozy jako narzędzie, a nie wyrocznię, o czym zapomina wielu analityków.

Pomiar poziomu ryzyka walutowego
Kolejny etap to określenie wartości ekspozycji, która nie została zabezpieczona, przy wykorzystaniu klasycznych technik takich jak: odchylenie standardowe, średnie odchylenie, analiza scenariuszowa, Value at Risk (VaR).

Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym
Na tym etapie opracowujemy optymalną dla naszego klienta strategię zarządzania ryzykiem. Służymy swoim doświadczeniem i rekomendacjami, jednak ostatecznie to klient decyduje o wielkości ekspozycji, a więc poziomie ryzyka.

Kontrola zarządzania ryzykiem
Nasza praca tak naprawdę dopiero się zaczyna, gdyż skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym polega przede wszystkim na szacowaniu jego poziomu i dynamicznym reagowaniu na potencjalne zmiany kursów.

Ocena zarządzana ryzykiem
Wychodzimy jednak z założenia, że każdy mechanizm da się ulepszyć, dlatego wypracowane schematy poddajmy cyklicznej ewaluacji, by jeszcze bardziej podwyższać ich skuteczność.

Co zyskujesz pracując z nami?

  • Powierzając TMS Brokers zarządzanie ryzykiem walutowym swojej firmy, zyskujesz wieloaspektowe bezpieczeństwo.
  • Przygotowujemy analizy rynku i propozycje zabezpieczenia pozycji walutowej w krótkim, średnim oraz długim terminie.
  • W ramach usługi uprzedzimy Cię przed ważnymi wydarzeniami na rynku walutowym.
  • Jako doświadczeni specjaliści zweryfikujemy Twoje koszty transakcyjne.
  • Wesprzemy Cię podczas negocjacji z Twoim bankiem, aby zapewnić najlepsze warunki zabezpieczenia.
  • Nasz doradca będzie do twojej dyspozycji w dowolnym momencie.

Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »