Wskaźniki impetu

 

Impet jest miarą zarówno siły, jak i szybkości kierunkowego ruchu kursu. Wskaźniki impetu służą do określenia, czy trend zyskuje, czy traci na sile. Trend zyskujący na sile z większym prawdopodobieństwem będzie kontynuowany, podczas gdy trend tracący na impecie prawdopodobnie zatrzyma się lub odwróci.

W analizie technicznej zastosowanie znajduje wiele wskaźników określających, czy trend zyskuje, czy traci na sile. Wskaźniki te odczytują, czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. O rynku wykupionym mówimy, gdy interesy większości kupujących zostały zaspokojone i pozostało niewielu chętnych do kupna, którzy mogliby spowodować dalszy wzrost kursu. O rynku wyprzedanym mówimy, gdy interesy większości sprzedających zostały zaspokojone i pozostało niewielu chętnych do sprzedaży, którzy mogliby spowodować dalszy spadek kursu.

Zmiany we względnym impecie trendu mogą służyć jako wskaźnik wyprzedzający powstania nowego trendu, a także osłabienia lub zakończenia istniejącego. Jest to bardzo pomocne w ocenie atrakcyjności potencjalnej inwestycji.

Wskaźniki impetu są szczególnie przydatne na rynkach znajdujących się w trwałych kanałach lub przedziałach wahań (poruszają się między istotnymi poziomami wsparcia i oporu).

Oscylator Stochastyczny
Oscylator stochastyczny służy do określenia siły trendu oraz możliwego odwrócenia. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że siłę trendu można mierzyć odległością bieżącej ceny od maksimów lub minimów w danym okresie. Przykładowo, w trendzie wzrostowym cena zamknięcia zbliżona do maksimum dla okresu oznacza silny trend, natomiast cena zamknięcia w środku lub w dolnej części kanału wzrostowego oznacza spadek siły trendu.

Swoją nazwę oscylator zawdzięcza ograniczeniu wartość wskaźnika przez 0 i 100. Istotny jest kierunek zmiany wartości oscylatora: malejąca wartość oznacza słabnącą siłę trendu, podczas gdy rosnąca wartość oznacza wzrost jego siły. Ważna jest również bezwzględna wartość wskaźnika: gdy przekracza 80 uznaje rynek za wykupiony, a wartość poniżej 20 sugeruje wyprzedanie rynku.

Wskaźniki stochastyczne dzielą się na szybsze i wolniejsze. Dwoma najpopularniejszymi wskaźnikami tego rodzaju są szybki %K oraz wolny %D. Podobnie jak dla średnich kroczących, można użyć łącznie szybkiego i wolnego wskaźnika, a ich przecięcia traktować jak sygnały. Przykładowo, jeśli szybki %K przetnie od dołu wolniejszy %D, sugeruje to rosnącą siłę trendu.

 

Wskaźniki Rynku Forex

Wskaźnik MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) składa się z kilku średnich kroczących i mierzy ich zbieżność i rozbieżność po obu stronach linii zerowej. Nie ma dolnego lub górnego limitu skali, ponieważ miara MACD jest po prostu różnicą bieżących wartości każdej ze średnich kroczących.

MACD sklada się z dwóch linii. Pierwsza przedstawia różnicę między wartościami dwóch wybranych średnich kroczących, a druga jest linią sygnałów, czyli średniej kroczącej z różnicy średnich kroczących (innymi słowy średnią kroczącą pierwszej linii). Sygnał MACD powstaje w momencie przecięcia przez pierwszą linię od dołu lub od góry drugiej linii (linii sygnałów). Miejsce przecięcia względem linii zerowej i kierunek przecięcia decydują, czy jest to sygnał kupna, czy sprzedaży:

  • Sygnał kupna MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od dołu drugą linię (linię sygnałów) poniżej wartości 0
  • Sygnał sprzedaży MACD – powstaje, gdy pierwsza linia przecina od góry drugą linię (linię sygnałów) powyżej wartości 0

Sygnały MACD powstają wolniej niż w przypadku oscylatora stochastycznego lub RSI, ponieważ MACD mierzy wartości z dłuższego okresu, jak w najpopularniejszych okresach 9, 14, czy 21 dni.


Sprawdź również:

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Pobierz aplikację TMS Brokers i handluj mobilnie. Inwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na waluty lub kryptowaluty. Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

Przeczytaj bezpłatny poradnik i ucz się inwestować! Dowiesz się z niego jak szybko i łatwo zawierać transakcje online oraz w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe. Pobierz już teraz!

pobierz e-book »

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.