Jak inwestować?

Podstawową motywacją do samodzielnego inwestowania jest możliwość decydowania o każdym aspekcie swoich inwestycji, a co za tym idzie – pełna kontrola i dopasowanie swojego portfela inwestycyjnego do własnych potrzeb i preferencji. Można myśleć o tym, jako o swoim prywatnym funduszu inwestycyjnym, który jednak wymaga samodzielnego szukania informacji, jak inwestować.

Samodzielnie czy z funduszem inwestycyjnym - jak inwestować?

Najbardziej oczywistym wyzwaniem, jakie nasuwa się na myśl o samodzielnym inwestowaniu jest budowanie portfela inwestycyjnego i dobór instrumentów. Innymi słowy dylemat, jak inwestować i czy warto się zajmować tym samodzielnie, zamiast wykupić jednostki uczestnictwa w funduszu.

Dlaczego warto inwestować samodzielnie?

1. Podstawowym celem funduszu inwestycyjnego jest wypracowanie zysku dla funduszu, co niekoniecznie oznacza największy zysk dla nas jako posiadaczy jednostek uczestnictwa. Fundusz wypracowuje zysk dzięki opłatom za zarządzanie, które pobierane są niezależnie od jego wyników. To sprawia, że najważniejszym celem funduszu jest zgromadzenie jak największych aktywów, a nie pomnażanie ich.

2. Fundusze najczęściej zwracają na siebie uwag, gdy już zarobiły. Wydaje nam się wówczas, że jest to idealna odpowiedź na naszą bolączkę – w co i jak inwestować.. Tymczasem dołączając na podstawie historycznych wyników, czasami uda się nam trafić na dalsze wzrosty, ale czasem wejdziemy na rynek, który nie ma już potencjału dalszych wzrostów i doświadczymy bolesnych strat. Najlepiej więc od początku do końca kierować się własną strategią inwestycyjną, a nie ślepo podążać za tłumem.

3. Wycofanie środków z funduszu jest obarczone pewnymi ograniczeniami, a czasem wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku samodzielnego inwestowania taka sytuacja nie ma miejsca. Pieniądze z rachunku inwestycyjnego możesz wycofać w każdej chwili.

4. W funduszach jesteśmy zdani na łaskę innych posiadaczy jednostek uczestnictwa. Kiedy fundusz zaczyna tracić powierzone pieniądze, inwestorzy masowo opuszczają jego szeregi. Powoduje to konieczność zamykania inwestycji przez zarządzających w niekorzystnym momencie, czyli dalsze straty.

Fundusze inwestycyjne nie są z natury złe, jednak ich specyfika sprawia, że inwestowanie za ich pośrednictwem wymaga podobnych decyzji inwestycyjnych do tych podejmowanych przez inwestora na rachunku maklerskim. Czy nie lepiej więc inwestować samodzielnie? Według nas, tak!

Śledź rynki na bieżąco

Trafne decyzje inwestycyjne w dużej mierze zależą od regularnego śledzenia rynków. Z myślą o inwestorach udostępniamy platformę TMS NonStop, która zbiera wszystkie potrzebne dane z rynków finansowych w oparciu o niezależne źródła informacji. Dostępne dane wzbogacane są fachowymi analizami i informacjami przekazywanymi przez maklerów TMS Brokers.


Poznaj TMS NonStop
Jak grać na giełdzie?
  • Wybieraj rynki, które znasz i rozumiesz, bądź masz ochotę bliżej poznać.
  • Wybierz odpowiedni moment wejścia w transakcję. Najwięcej zyskują Ci, którzy kupują tanio, czyli są jednymi z pierwszych. Nie podążaj zatem ślepo za innymi inwestorami, tylko miej własną strategię.
  • Zarabiaj przy jak najmniejszym ryzyku. Nigdy nie ryzykuj całego kapitału lub jego większej części w pojedynczych transakcjach.
  • Nie angażuj swoich pieniędzy w inwestycje, które z założenia dadzą Ci mały zysk w skali roku, np. poniżej 5%. Tyle możesz zarobić na lokacie bez ryzyka straty wkładu finansowego.
  • Jak inwestować, to tylko z opracowaną wcześniej strategią inwestycyjną. Przemyśl ją i trzymaj się jej!
  • Emocje to jeden z podstawowych powodów strat, dlatego zawsze inwestuj oszczędności, które nie są przeznaczone na konkretny cel.
  • Nie pozwól uciekać zyskom – nie zamykaj pozycji ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Innymi słowy - pozwól rosnąć zyskom.
  • Dopasuj do siebie i swoich potrzeb metodę inwestycji.


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.