Inwestuj w surowce

Inwestuj w surowce
Surowce

Zacznij inwestować na surowcach takich jak ropa złoto srebro. Maksymalizuj zyski i ograniczaj straty.

Surowce, czyli co?

Notowania surowców dzieli się na dwie głównej grupy:
surowce energetyczne:

np. ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel

surowce przemysłowe:

np. miedź, cynk, cyna, ołów, ruda żelaza, nikiel, aluminium, magnez

Co ma wpływ na cenę surowców?

Popyt a podaż

Rozwój cywilizacji wymusza coraz większy popyt na surowce, gdy tymczasem rzadko idzie za tym wzrost podaży. Należy pamiętać, że czynnik popyt-podaż należy rozpatrywać nie tylko na rynku krajowym, ale też na globalnym rynku towarowym, kapitałowym i walutowym.

Czynniki geopolityczne

Na poziom wydobycia danego surowca duży wpływ mają konflikty, zarówno międzynarodowe, jak i wewnętrzne (np. między pracownikami a zarządami kopalń). Surowce są często wykorzystywane jako karta przetargowa w międzynarodowych rozgrywkach politycznych.

Kursy walut

Walutą rozliczeniową, np. rynku ropy naftowej jest dolar amerykański, zatem spadek bądź wzrost dolara względem innych walut ma bezpośredni wpływ na cenę ropy naftowej.

Zapasy surowca

Dysproporcje pomiędzy zapotrzebowaniem a produkcją surowców wyrównywane są zapasami. Im są one wyższe, tym większa presja na spadki cen danego surowca. W przypadku ropy naftowej kontrolę na rynku sprawuje OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

Śledź rynki na bieżąco

Śledź rynki na bieżąco

Trafne decyzje inwestycyjne w dużej mierze zależą od regularnego śledzenia rynków. Z myślą o inwestorach udostępniamy platformę TMS NonStop, która zbiera wszystkie potrzebne dane z rynków finansowych w oparciu o niezależne źródła informacji. Dostępne dane wzbogacane są fachowymi analizami i informacjami przekazywanymi przez maklerów TMS Brokers.


Poznaj TMS NonStop

Jak przebiega inwestycja? Przykład: ropa naftowa na TMS Trader

CFD na ropę

Rachunek TMS Trader umożliwia zawierania transakcji o niskich nominałach. By inwestować w ropę w ilości mikrolota wystarczy 120 zł! Mamy 2 instrumenty, które różni: wysokość spreadu transakcyjnego, termin zapadalności transakcji oraz typ ropy.

Kupujemy minilot ropy

Zakup 100 baryłek = 0,1 lota
Cena za baryłkę 97,55 USD = 307,25zł
Transakcja zakupu opiewa na 9 754 USD = 30 725 zł
Wymagany depozyt 921,75 zł (dzięki dźwigni 1:33)

Kupujemy mikrolot ropy

Zakup 10 baryłek = 0,01 lota
Cena za baryłkę 98,27 USD = 309,55zł
Transakcja zakupu opiewa na 982,7 USD = 3095,50zł
Wymagany depozyt 92,86 zł (dzięki dźwigni 1:33)Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.