Jesteś w centrum świata inwestycji

FAQ

Odpowiedzi na najpopularniejsze pytania są ułożone według tematów.

Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na twoje pytania skontaktuj się z biurem obsługi klienta:

sales@tms.pl lub pod numerem: +48 22 27 66 200

 • Basics FAQ
  • Czym jest Forex?

   Forex (skrót od Foreign Exchange, czyli wymiana walutowa) to termin określający globalny rynek wymiany walut, będący największym rynkiem świata. Wśród najistotniejszych cech odróżniających Forex od innych rynków finansowych wymienić należy:

   • największą płynność - dzienne obroty na Forex to nawet 5 bilionów USD,
   • możliwość zawierania transakcji 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu,
   • zastosowanie dźwigni finansowej

   Obecnie potocznie pojęcia Forex używa się do opisu globalnych rynków nie tylko walutowych, ale również surowcowych oraz giełdowych.

   W kontekście rynku Forex pojęcie „platforma” oznacza aplikację komputerową dającą dostęp do kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy instrumentów finansowych.

  • Jakie są różnice pomiędzy kontem testowym i rzeczywistym?

   Główną różnicą jest to, że na koncie testowym kapitał jest wirtualny.

   Konto testowe służy do poznania funkcji platformy transakcyjnej, dostępnych instrumentów i narzędzi, poczucia reakcji rynku na bieżące wydarzenia, wykształcenia lub sprawdzenia swojej strategii inwestycyjnej i polityki zarządzania ryzykiem. Kursy na koncie testowym są dokładnie takie same, jak na rzeczywistym. Nie ma również ograniczeń w ilości dostępnych instrumentów, narzędzi i wskaźników technicznych.

  • Co oznacza skrót NDD?

   NDD - No Dealing Desk. TMS Direct, TMS Connect oraz TMS PRO działają w oparciu o model NDD.

  • Jak założyć rachunek rzeczywisty?

   Najprostszym sposobem jest założenie rachunku on-line poprzez stronę internetową. Umowę można zawrzeć korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie TMS Brokers lub podczas organizowanych w większych miastach w Polsce szkoleń.

  • Gdzie mogę zdobyć wymaganą wiedzę o rynku?

   Najlepszą metodą jest uczestnictwo w stacjonarnych seminariach organizowanych w największych miastach w Polsce.

   Podczas jednego dnia prowadzimy zwykle dwa szkolenia. Pierwsze z nich przeznaczone jest dla początkujących inwestorów i skupia się na przekazaniu ogólnej wiedzy o rynkach oraz praktycznych aspektach analizy technicznej.

   Drugie szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. Na tych spotkaniach uczymy sprawdzonych strategii inwestycyjnych.

   Szkolenia TMS Brokers są bezpłatne.

  • Jakiego wsparcia mogę oczekiwać od TMS Brokers?

   Klienci TMS Brokers mogą korzystać z szerokiej oferty działań wspierających ich decyzje inwestycyjne. Każdy klient ma dostęp do zamkniętych webinarów, na których maklerzy omawiają sytuację rynkową oraz najlepsze strategie inwestycyjne.

   Dodatkowo dział analiz TMS na bieżąco tworzy raporty i analizy dotyczące instrumentów finansowych.

   Ważnym punktem w ofercie TMS jest również możliwość otrzymywania TMS Alerts – autorskich rekomendacji wysyłanych bezpośrednio na platformę lub smsem.

  • Jakie są koszty posiadania rachunku?

   Rachunki w TMS Brokers prowadzone są bezpłatnie.

  • Na co zwrócić uwagę wybierając brokera?

   Podstawową kwestią jaką warto wziąć pod uwagę jest kraj pochodzenia brokera. Najbezpieczniej jest inwestować w licencjonowanych polskich domach maklerskich.

   Działalność tych podmiotów jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

   Dodatkowo jakiekolwiek wątpliwości i reklamacji rozwiązywane są w ojczystym języku.

   Ważnym aspektem jest również wybór platformy dostosowanej do potrzeb oraz jakość oferty edukacyjnej brokera.

   Przed wyborem warto wybrać się na szkolenia różnych brokerów i samodzielnie ocenić fachowość jej przedstawicieli.

 • TMS Connect FAQ
  • Jak mogę odzyskać zapomniane hasło do platformy TMS Connect?

   Nowe hasło do platformy transakcyjnej TMS Connect możesz uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z numerów Departamentu Obsługi Klienta.

   W trakcie rozmowy potrzebne będzie hasło telefoniczne oraz numer rachunku pieniężnego w TMS Brokers (dane te można sprawdzić w Karcie Danych Klienta wypełnianej przy podpisywaniu Umowy Ramowej).

  • Jak mogę odzyskać zapomniane hasło telefoniczne TMS Connect?

   Nowe hasło telefoniczne możesz ustanowić w dwojaki sposób:

  • Jak mogę samodzielnie zmienić swoje hasło?

   Samodzielnie hasło do platformy zmieniamy w następujący sposób:

   Narzędzia->Opcje->Zmień hasło.

   Hasło musi składać się z przynajmniej 5 znaków i zawierać przynajmniej dwa z trzech charakterystycznych znaków: małe litery, duże litery, cyfry.

  • Kiedy otrzymam wypłacane środki?

   Staramy się realizować wypłaty możliwie najszybciej, stąd pieniędzy na rachunku należy się spodziewać od 1 do 3 dni po dokonaniu dyspozycji wypłaty. Jednak zgodnie z Regulaminem wyksięgowanie środków może trwać nawet 5 dni roboczych, do czego należy również doliczyć około 1 dnia na przelew międzybankowy (w przypadku przelewów w innych walutach niż PLN może to zająć nawet 3 dni). Dlatego prosimy o cierpliwość w przypadku nieco dłuższego niż zwykle oczekiwania na wypłatę środków z rachunku.

  • Jak wypłacić środki z mojego rachunku TMS Connect?

   Wypłaty środków z rachunku TMS Connect można dokonać na cztery sposoby:

  • Jak często księgowane są dopłaty?

   Stan kont sprawdzamy wielokrotnie w ciągu dnia. Poprawnie opisany przelew (posiadający w tytule imię, nazwisko oraz nr rachunku pieniężnego/login), który dotrze do nas przed godz. 17:00, zostaje zaksięgowany na odpowiednie konto zwykle tego samego dnia.

  • Jak wykonać dopłatę do rachunku?

   Dopłatę do rachunku TMS Connect najprościej dokonać przelewem bankowym na jeden z poniższych rachunków:

   • Rachunek w PLN        24 1140 1010 0000 3212 4600 1047
   • Rachunek w EUR        67 1140 1010 0000 3212 4600 1049
   • Rachunek w USD        13 1140 1010 0000 3212 4600 1051

   W tytule przelewu bankowego należy podać swoje imię, nazwisko oraz nr rachunku/login w TMS Connect (np. 24144/M05261/ABC). W przeciwnym razie księgowanie wpłaconych środków trwa dłużej.

  • Dlaczego mój Trailing Stop nie zadziałał?

   Mogą być dwie przyczyny, dla których Twój stop kroczący (Trailing Stop) nie zadziałał:

   • Zlecenie działa jedynie przy zalogowanej platformie,
   • Zlecenie aktywuje się dopiero po wyjściu pozycji na zysk równy tzw. szerokości ustawionego zlecenia.

   Na przykład:

   Do krótkiej pozycji na EURUSD otworzonej po 1,3300 dodano zlecenie Trailing Stop ustawione na 25 punktów (pipsów). Zlecenie zostanie aktywowane i zacznie chronić zysk dopiero po osiągnięciu przez kurs poziomu 1,3275, ustawiając zlecenie obronne stop-loss na poziomie wejścia, czyli 1,3300.

    

   Trzeba pamiętać, że na platformie TMS Connect, dla zleceń typu Trailing Stop wymagana jest minimalna odległość od bieżącej ceny rynkowej, która wynosi 15–krotność punktu notowań. Np. dla pary EURUSD jest to 15*0,00001 punktu notowań = 0,00015 punktu notowań, dla pary USDJPY jest to 15*0,001 punktu notowań = 0,015 punktu notowań. Klient ma możliwość zmiany tj. zwiększenia odległości od bieżącej ceny rynkowej bezpośrednio w panelu transakcyjnym. 

  • Dlaczego mój Stop-Loss został aktywowany po cenie nie pokazanej na wykresie?

   Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zleceń stop-loss otwieranych dla tzw. pozycji krótkich. Ponieważ standardowo wykresy pokazują cenę „bid”, a zamknięcie pozycji krótkich następuje po cenach „ask” (cena „bid” + spread) zlecenie stop-loss moźe zostać aktywowane po cenie niewidocznej na wykresie. Zatem, żeby sprawdzić czy pozycja została zamknięta w sposób uzasadniony, należy do najwyższej ceny widocznej na wykresie doliczyć wartość spread’u dla danego instrumentu.

   Należy jednak pamiętać, że notowania na TMS Connect mają zmienne spready i przy dużej wahliwości cen na rynku lub braku płynności, spread może ulec rozszerzeniu.

  • Co dzieje się z otwartą pozycją w ciągu nocy lub weekendu?

   Jeśli Twoja pozycja nie zostanie zamknięta do końca dnia, podlega automatycznemu rolowaniu, czyli przedłużeniu ważności, na kolejny dzień obrotu. Podczas rolowania saldo Twojego rachunku aktualizowane jest o wartość tzw. punktów swapowych. Ich wysokość i wpływ na rachunek (dodatkowe koszty lub dodatkowe przychody) uzależnione są od:

   • Rodzaju zawartej pozycji (pozycja długa long lub krótka short)
   • Dla par walutowych: różnicy w wysokości stóp procentowych w danych systemach walutowych
   • Dla CFD: nominalnej wysokości stopy procentowej w kraju waluty w jakiej notowany jest dany instrument

   Koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za każdy kolejny dzień kalendarzowy, przy czym w piątek koszty/przychody z tytułu rolowanych pozycji naliczane są za 3 dni (piątek, sobotę i niedzielę). Operacja rolowania pozycji powtarzana jest każdego dnia obrotu aż do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia pozycji.

   Aktualna wielkość punktów swapowych służących do wyliczania kwoty przychodów i kosztów z tytułu utrzymywania pozycji udostępniana jest w postaci Tabeli Punktów Swapowych w dziale Dokumenty na naszej stronie internetowej.

  • Jak obliczyć wysokość prowizji płaconej od transakcji?

   Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji w przypadku transakcji na rynku FX oraz srebra i złota (spot) prowizja wynosi aktualnie 0,004% wartości transakcji za otwarcie i 0,004% wartości transakcji za zamknięcie i pobierana jest z góry, w walucie bazowej rachunku, w momencie otwarcia pozycji.

   Na przykład:

   W przypadku zakupu np. jednego lota pary walutowej EURUSD (100 000 EURUSD) prowizja wyniesie 8 EUR, co w przeliczeniu na PLN (dla celów niniejszej kalkulacji załóżmy, że było to 4,20 EURPLN) da nam prowizje w wysokości 33,60 PLN.

   100 000 EURUSD x 0,00008 x 4,2 = 33,6

    

   W przypadku transakcji na rynku kontraktów na różnice kursowe (CFD) zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji aktualna prowizja wynosi, w zależności od instrumentu, 0,02% lub 0,04% nominału transakcji i, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, pobierana jest z góry, w walucie bazowej rachunku, w momencie otwarcia pozycji.

   Na przykład:

   W przypadku zakupu np. 200 kontraktów CFD na DJI opartych o indeks Dow Jones Industrial Average (DJ30) przy cenie kontraktu 20 000 pkt. prowizja wyniesie 640 USD, co w przeliczeniu na PLN (dla celów niniejszej kalkulacji załóżmy, że było to 3,60 EURPLN) da nam prowizje w wysokości 2 304PLN.

   200 kontraktów x wartość indeksu (20 000 pkt) x 0,008% x 2 x 3,60 = 2 304

  • Jaka jest minimalna wartość pojedynczej transakcji?

   Platforma TMS Connect umożliwia klientom zawieranie transakcji o minimalnym nominale 0,01 Lota. Dla par walutowych jest to 10 000 jednostek waluty bazowej. Dla kontraktów CFD na indeksy giełdowe minimalna wartość pojedynczej transakcji wynosi również 0,1 Lota. Szczegóły dotyczące wartości jednego punktu notowań kontraktów CFD na indeksy znajdą Państwo w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

  • Jak ustawić wyświetlanie wszystkich instrumentów na platformie?

   W trakcie korzystania z platformy zdarza się, że użytkownicy świadomie lub nieświadomie ukrywają niektóre instrumenty z listy. By platforma ponownie wyświetlała wszystkie dostępne instrumenty, wystarczy w zakładce Rynek (jeśli nie jest widoczna, można ją przywołać przez kliknięcie Ctrl + M) klinąć prawym przyciskiem myszy na dowolnym instrumencie, a następnie wybrać opcję „Pokaż wszystkie symbole”.

  • Czy spready w TMS Connect są stałe?

   Wszystkie instrumenty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku.

  • Czy mogę składać zlecenia i kontrolować stan rachunku przez telefon?

   Platforma TMS Connect stworzona została z myślą o samodzielnej obsłudze przez użytkownika przy pomocy komputera połączonego z Internetem. Istnieje możliwość kontrolowania stanu rachunku poprzez urządzenia mobline oraz dedykowane aplikacje mobilne.

   Jednak od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 możliwe jest również składanie zleceń drogą telefoniczną pod numerami Departamentu Obsługi Klienta

   Zlecenia telefoniczne są jednak obciążone dodatkową opłatą zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.

 • TMS Direct FAQ
  • Komunikacja przez Proxy/Firewall

   Platforma komunikuje się z serwerem transakcyjnym przy pomocy różnych portów TCP. Platforma próbuje automatycznie wykryć poprawne ustawienia połączenia korzystając z ustawień przeglądarki Internet Explorer.

   więcej >>>

  • Czy TMS Direct będzie działał na moim komputerze?

   Aby TMS Direct działał potrzebują Państwo:

   • komputer z zaktualizowanym systemem Windows (32 lub 64 bitowym)
   • stałe łącze internetowe (1Mb/s lub szybsze)
   • Internet Explorer 8 lub nowszy
   • ekran o rozdzielczości minimum 1024 x 768 na tradycyjnych monitorach lub 1024 x 600 na panoramicznych
   • do obsługi wykresów znajdujących się z platformie TMD Direct wymagana jest zainstalowana w systemie Java (najnowszą wersję można pobrać z tej strony).
  • Na jakich wersjach językowych systemu Windows działa TMS Direct?

   TMS Direct  działa na dowolnej wersji językowej systemu Microsoft Windows.

  • Czy TMS Direct będzie działał na mojej wersji systemu Windows?

   Po dodatkowym zainstalowaniu Microsoft .NET Framework 4.0 lub nowszego (instalacja do pobrania tutaj):

   • Windows XP SP3

   Po aktualizacji dodatku Microsoft .NET Framework do wersji 4.0 (jest on już domyślnie zainstalowany w systemie w starszej wersji):

   • Windows Vista SP2
   • Windows 7 SP1
   • Windows 8 (wersja Windows "8" RT nie jest wspierana)
  • Czy TMS Direct zadziała, jeśli znajduje się za zaporą sieciową?

   TMS Direct jest tak zaprojektowany, aby działać nawet za zaporą sieciową.

   TMS Direct próbuje automatycznie wykrywać właściwe ustawienia połączenia internetowego korzystając z ustawień Internet Explorera. Jeśli maja Państwo problemy i znajdują się za zaporą sieciową lub serwerem proxy, należy sprawdzić ze swoim Administratorem sieci, czy następujące porty są otwarte:

   • port HTTP (port 80 lub 8080) musi być otwarty. Ten port jest używany do instalowania oraz wyświetlania stron internetowych w platformie TMS Direct.
   • port 1001 musi być otwarty aby mieć dostęp do serwera symulacyjnego: mitssimul.iitech.dk (adres IP: 193.178.175.38) i rzeczywistego serwera: mitslive.iitech.dk (adres IP: 193.178.175.48). Ten port jest używany do bezpiecznego połączenia z serwerem transakcyjnym.

   Więcej zaawansowanych porad konfiguracji połączenia programu TMS Direct znajdą Państwo na oddzielnej podstronie.

  • Czy można zmienić układ w TMS Direct?

   Układ TMS Direct może być całkowicie dopasowany do Państwa potrzeb, można:

   • dodawać, zmieniać nazwę, edytować lub usuwać Widoki z menu Widoku
   • dodawać moduły do widoków
   • zapisywać zmiany w przestrzeni roboczej. Przy każdym zamykaniu TMS Direct, system zapyta się czy chcesz zapisać zmiany.

   TMS Direct zawiera system dokowania okien, co umożliwia przyklejanie poszczególnych modułów do ustalonych miejsc wewnątrz przestrzeni roboczej.

   Dom Maklerski TMS Brokers S.A. prowadzi darmowe szkolenia internetowe z korzystania platformy TMS Direct (w tym dostosowywania do własnych potrzeb platformy TMS Direct). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

  • Skąd wiemy, że posiadamy zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct?

   Zawsze mają Państwo zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct.

   Ilekroć włączają Państwo TMS Direct, system automatycznie sprawdza dostępność nowych aktualizacji i informuje kiedy są one dostępne.

  • Czy za pomocą platformy TMS Direct można zobaczyc podsumowanie rachunku?

   Na platformie TMS Direct mają Państwo dostęp do historii transakcji oraz informacji związanych z:

   Państwa kontem i jego statusem

   • wszystkimi pozycjami łącznie z informacjami o stratach i zyskach na każdej pozycji
   • wszystkimi operacjami
   • wszystkimi informacjami wysyłanymi przez platformę, czat, wykresy, itd. (w dzienniku zdarzeń)
   • codziennymi szczegółami zarejestrowanych i wykonywanych pozycji
  • Czy połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest bezpieczne?

   Połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest dobrze zabezpieczona poprzez użycie Microsoft CrytoAPI i Microsoft Base Cryptographic Provider. Każdy algorytm szyfrujący wykorzystuje RSA do wymainy kluczy publicznych i szyfrowanie strumieniowe RC4 z kluczem 128 bitowym.

   TMS Direct wykorzystuje prywatne i publiczne klucze uwierzytelniające użytkowników, które wygenerowane są przez aplikację TMS Direct.

   Klucze publiczne są przechowywane na serwerze transakcyjnym TMS Brokers, a klucz prywatny przechowywany jest na komputerze Klienta. Prywatny klucz może mieć długość 512 lub 1024 bitów, co praktycznie nie pozwala na jego złamanie.

   Przy właściwym zarządzaniu korzystaniem z ID (login) oraz hasła, klient może być całkowicie pewien, że dobrze ochroni go to przed nadużyciami na jego rachunku przez osoby trzecie.

  • Czy ceny na platformie TMS Direct są podawane w czasie rzeczywistym?

   Rzeczywiste ceny produktów FX oraz CFD na platformę są umieszczane bezpośrednio przez dostawce.

   TMS Direct pozwala na dokonywanie bezpośrednich transakcji na głównych i pobocznych parach walutowych w oparciu o płynność STP/NDD (No Dealing Desk). Transakcje są realizowane po aktualnej cenie rynkowej i stanowią odzwierciedlenie sytuacji na rynku dla danej pary walutowej w danym momencie.

   Ceny rzeczywiste na rynku akcji oraz kontraktów terminowych (Futures) są przenoszone na platformę przez dostawcę tych danych. Podczas składania zleceń po cenach rzeczywistych klient musi podpisać umowę z poszczególną giełdą na której dokonywane są transakcję z udziałem tym instrumentów.

  • Czy można używać platformy TMS Direct na różnych komputerach używając tego samego loginu oraz hasła?

   Mogą Państwo zaisntalować platformę TMS Direct na kilku różnych komputerach oraz używać tego samego loginu i hasła.

   Na przykład, żeby dokonywać transakcji na laptopie należy zainstalować aplikację TMS Direct oraz skopiować z komputera klucz bezpieczeństwa (gdzie został on po raz pierwsz wygenerowany oraz zapisany):

   • włoż pustą\y dyskietkę, pendrive do komputera gdzie zainstalowana jest platforma TMS Direct
   • zaloguj się do TMS Direct
   • wybierz Narzędzia > Ustawienia > Zarządzanie kluczami > Klucz zapasowy.
   • kiedy system poprosi, wprowadzić hasło (hasło powinno zawierać minimum 4 znaki) w celu ochrony państwa klucza. Hasło muusi być wprowadzone prawidłowo przy wgrywaniu klucza zapasowego.
  • Co należy wykonać, aby zainstalować TMS Direct na innym komputerze?
   • ściągnąć i zainstalować TMS Direct
   • zalogować się wykorzystując przydzielony numer ID (login) oraz hasło wybrane podczas rejestracji
   • podczas pierwszego logowania pojawi się instrukcja jak wygenerować klucz bezpieczeństwa, następnie należy kliknąć OK
   • otworzy się okienko Zarządzanie Kluczami, pozwalające na założyć klucz bezpieczeństwa dla Państwa systemu
   • następnie załadować klucz zapasowy
   • wprowadzić lokalizację (dysk i folder) gdzie znajduje się kopia zapasowa Państwa klucza, w tym celu naciśnij przycisk Otwórz i wybierz lokalizację zapasowego klucza bezpieczeństwa
   • wprowadzić hasło, które będą Państwo używać do ochrony klucza i następnie nacisnąć Next.
   • następnie pojawi się okno informujące, że z powodzeniem klucz został skopiowany na ten komputer. Następnie należy wcisnąć Ok, aby zamknąć to okno
  • Kiedy otrzymam mój formularz PIT 8C?

   Dokumenty PIT-8C wysyłane są do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

   PIT-8C wysyłany jest do klientów indywidualnych.

   List polecony nadawany jest na adres korespondencyjny wskazany w umowie.

   Jeśli nie udało Ci się odebrać listu, możesz odpłatnie zamówić ponowną wysyłkę listem poleconym lub w formie PDF na maila, albo bezpłatnie odebrać zwrot w naszej siedzibie.

 • TMS Hedging FAQs
  • Z czego wynikały, tak głośne w mediach, problemy firm z opcjami walutowymi i czym tak naprawdę są „opcje toksyczne”?

   Problem opcji walutowych wynikał przede wszystkim z braku znajomości omawianych instrumentów i umiejętności oszacowania potencjalnych strat. Dotyczył on eksporterów, którzy w czasie wieloletniego trendu umacniającego złotego w latach 2004-2008 zaczęły spekulować na opcjach walutowych. Transakcje spekulacyjne polegały na wystawianiu opcji call, czyli przyjęciu zobowiązania do sprzedaży waluty, często o nominale wielokrotnie przekraczającym faktyczną ekspozycję na ryzyko. W momencie zmiany trendu na złotym, zawarte transakcje sprzedaży opcji call przynosiły znaczące straty. Przykładowo firma musiała sprzedawać euro po kursie 3,3000 złotego, podczas gdy kurs rynkowy wynosił 4,50 złotego.

  • Czy istnieje doskonała strategia zabezpieczająca?

   Teoretycznie za doskonałą strategię zabezpieczającą można uznać kupowanie opcji walutowych. Transakcje tego typu porównać można do polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w przypadku niekorzystnych zmian kursowych, przedsiębiorstwo ma prawo skorzystania z „ubezpieczenia” i wymiany waluty po bardziej korzystnym kursie niż rynkowy. Wadą takiej strategii jest jej wysoki koszt początkowy w postaci premii opcyjnej, która jest tym wyższa im bardziej niepewna jest przyszła sytuacja na rynku walutowym. Wysoka premia opcyjna może wpłynąć na pogorszenie wyniku osiągniętego na zabezpieczeniach i sprawić, że pozornie doskonała strategia przyniesie stratę. Nie ma więc idealnego rozwiązania, każde ma wady i zalety, dlatego ważny jest odpowiedni dobór strategii, w zależności od sytuacji rynkowej.

  • Kiedy mogę zrezygnować z zastosowania strategii zabezpieczającej?

   Decyzja o zabezpieczaniu pozycji walutowej jest podejmowana indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo zgodnie z polityką zabezpieczeń zaakceptowaną przez władze firmy. Częstotliwość dokonywania zabezpieczeń, a także wielkość pozycji objętej strategią uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim ważna jest wielkość obrotu walutowego na tle całego przedsiębiorstwa oraz wrażliwość firmy na zmiany kursów walutowych. Strategia zabezpieczająca przed ryzykiem powinna być kompleksowa i realizowana konsekwentnie. Odpowiednio zarządzana strategia pozwala również na skorzystanie z pozytywnych zmianach kursowych.

  • Czy jako importer/eksporter powinienem rozważyć strategię hedgingową?

   Jest to zalecane dla firm prowadzących handel międzynarodowy. W czasie, gdy polski rynek walutowy osiągnął już dojrzałość, firmy mają dostęp do szerokiego zakresu instrumentów służących do hedgingu, wśród których najpopularniejsze są kontrakty Forex, futures i options.

  • Czym różnią się długie i krótkie pozycje?

   Długie pozycje oznaczają zakup walut lub towarów przy założeniu, że ich wartość z czasem wzrośnie. Krótkie pozycje oznaczają sprzedaż instrumentów w obawie przed spadkiem ich wartości.

  • Jaka jest różnica między hedgingiem a spekulacją?

   Transakcje hedgingowe odpowiadają aktualnej polityce walutowej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli firma otrzymuje miesięcznie 1 milion euro od swoich kontrahentów, to jej pozycja hedgingowa nie może przekroczyć tej sumy.

   Przekroczenie tej sumy byłoby spekulacją i w wypadku niekorzystnej sytuacji walutowej mogłoby wystawić ją na poważne straty.

  • Dlaczego hedging staje się popularny?

   Większa zmienność na rynkach walutowych, w tym również rynek polskiej waluty, w ostatnich latach spowodowała większą konieczność stosowania skutecznych strategii hedgingowych. Handel stał się w czasach globalizacji bardziej zależny od wydarzeń globalnych, co wpłynęło na relacje między różnymi rynkami finansowymi.

  • Czy dług w zagranicznej walucie wpływa na ryzyko walutowe?

   Kredyty denominowane w obcych walutach oznaczają bezpośredni lub pośredni udział w rynku walutowym. Z tego względu wierzyciele są w podobnej sytuacji do importerów.

  • Czy można przewidywać kursy wymiany walut?

   Na rynku walut normą są utrzymujące się długo trendy, dlatego istnieje możliwość zyskiwania na prawidłowych prognozach długoterminowych. Kursy walut w krótszych okresach mogą cechować się wysoką zmiennością i dążyć w kierunku przeciwnym do długoterminowego trendu.
   Zmienność ta wymusza stałego monitorowania otwartych pozycji, pomimo trafnych prognoz długoterminowych. Z tego powodu strategie hedgingowe wymagają bardzo dokładnego opracowania.