Pomoc techniczna - Firewall

Jeżeli występują problemy podczas używania platformy i jesteś za zaporą firewall lub serwerem Proxy, sprawdź ze swoim administratorem sieci, czy dane porty są ustawione jak poniżej:

Dla najlepszej wydajności:

  • Port 1001 powinien być otwarty na zaporze firewall / serwerze proxy z dostępem do mitssimul.iitech.dk (Adres IP 193.178.175.38).j Ten port jest używany do szyfrowanej komunikacji z serwerem transakcyjnym.
  • Port HTTP (port 80 lub 8080) musi być otwarty, ten port jest używany przez program do pobierania aktualizacji oraz do wyświetlania stron webowych w platformie.

 

Rozwiązanie optymalne

Protokół Direct

 

Trade Server

URL or IP Address

mitssimul.iitech.dk

Use HTTP

Nie

Port

1001 (musi być otwarty na zaporze firewall)

Proxy Settings

Connect through proxy server

Nie

SOCKS Vers.

N/A

URL or IP Address

N/A

Port

N/A

User name

N/A

Password

N/A

Uwagi: Użyj tej konfiguracji, jeżeli jesteś za zaporą firewall lub serwerem Proxy. Dalsze informacje dotyczące serwera proxy nie są wymagane przy ustawieniach platformy. Jeżeli używasz lokalnie zapory firewall, port 1001 musi być otwarty dla adresu IP 193.178.175.38 lub nazwy DNS mitssimul.iitech.dk.

Korzyści: Przedstawiony powyżej tryb pracy platformy pozwala na szybszą transmisję danych pomiędzy serwerem transakcyjnym a platformą.

Rozwiązanie alternatywne

Jeżeli nie jest możliwe otwarcie portu z powodu polityki bezpieczeństwa zapory firewall, platforma może zostać skonfigurowana następująco:

  • Tunelowanie HTTP przez HTTP Proxy
    Przy tym rozwiązaniu nie jest wymagany otwarty port 1001, jednak wydajność jest mniejsza niż przy rozwiązaniu z protokołem "Direct".
  • SOCKS Proxy
  • Bezpośrednie tunelowanie HTTP

 

Tunelowanie HTTP przez HTTP Proxy

 

Trade Server

URL or IP Address

mitssimul.iitech.dk

Use HTTP

Tak

Port

N/A

Proxy Settings

Connect through proxy server

Tak

SOCKS Vers.

N/A

URL or IP Address

Nazwa DNS lub adres IP serwera proxy HTTP

Port

Typowy 80 lub 8080

User name

Nazwa użytkownika do autoryzacji na serwerze proxy

Password

Hasło do autoryzacji na serwerze proxy

Uwagi: Jeżeli port 1001 nie może być otwarty (np. z powodu polityki bezpieczeństwa zapory firewall), platforma może zostać skonfigurowana, aby cała komunikacja między nią a serwerem transakcyjnym odbywała się za pomocą portu HTTP. Jeżeli używasz lokalnie zapory firewall, port 1001 musi być otwarty dla adresu IP 193.178.175.38 lub nazwy DNS mitssimul.iitech.dk.

Korzyści: Nie jest konieczne aby port 1001 był otwarty na zaporze firewall.

Wady: Ten tryb pracy jest znacząco wolniejszy niż rozwiązanie z protokołem "Direct".

 

SOCKS Proxy

 

Trade Server

URL or IP Address

mitssimul.iitech.dk

Use HTTP

Nie

Port

1001 (musi być otwarty na zaporze firewall)

Proxy Settings

Connect through proxy server

Tak

SOCKS Vers.

4 lub 5

URL or IP Address

Nazwa DNS lub adres IP serwera proxy HTTP

Port

Typowy 1080

User name

Nazwa użytkownika do autoryzacji na serwerze proxy

Password

Hasło do autoryzacji na serwerze proxy

Uwagi: Jeżeli używasz lokalnie zapory firewall, port 1001 musi być otwarty dla adresu IP 193.178.175.38 lub nazwy DNS mitssimul.iitech.dk.

Korzyści: Przedstawiony tryb pracy platformy pozwala na szybszą transmisję danych pomiędzy serwerem transakcyjnym a platformą.

Wady: Wymagana jest obsługa Socks Protocol przez serwer proxy.

 

Bezpośrednie tunelowanie HTTP

 

Trade Server

URL or IP Address

mitssimul.iitech.dk

Use HTTP

Tak

Port

80

Proxy Settings

Connect through proxy server

Nie

SOCKS Vers.

N/A

URL or IP Address

N/A

Port

N/A

User name

N/A

Password

N/A

Uwagi: Nie jest konieczne, aby port 1001 był otwarty na zaporze firewall.

Korzyści: Ten tryb pracy jest znacząco wolniejszy niż komunikacja za pomocą portu 1001.

 

Ustawienia połączenia

 

URL or IP Address

Jest to nazwa DNS lub adres IP serwera transakcyjnego i nie powinna być zmieniana, chyba że zostanie to polecone przez nas.

TCP/IP Port

Platforma wykorzystuje protokół TCP/IP do komunikacji z serwerem transakcyjnym. Oferuje on wydajną komunikację z serwerem i dlatego rekomendujemy używanie go, jeżeli jest to możliwe.

Use HTTP

Aby ustawić platformę do komunikacji przy użyciu tunelowania HTTP zamiast właściwego protokołu zaznacz opcję „Use HTTP”. Może to wymagać dodatkowej konfiguracji serwera zapory firewall lub serwera proxy w celu zezwolenia na komunikacje z serwerem transakcyjnym.
Właściwy protokół TCP/IP (nie HTTP) jest preferowanym trybem pracy platformy pozwalający na szybszą transmisję danych pomiędzy serwerem transakcyjnym a platformą.

 

Proxy Settings

Connect through proxy server

Zaznacz opcję "Connect through proxy server" w platformie aby komunikować się poprzez serwer proxy.

Socks Ver.

Jeżeli platforma jest skonfigurowana do komunikowania się za pomocą protokołu „Direct” (zalecana konfiguracja), protokół SOCK musi być obsługiwany przez serwer proxy i należy zaznaczyć poprawną wersję protokoł. Zaznacz wersję protokółu SOCK używanego na serwerze proxy (obsługiwane wersje: 4 i 5). Jeżeli platforma jest skonfigurowana do komunikowania się za pomocą tunelowania HTTP (opcja „Use HTTP” jest zaznaczona), zakładamy , że serwer proxy używa http proxy i protokół SOCK nie jest używany.

URL or IP Address

Wprowadź nazwę DNS lub adres IP swojego serwera proxy odpowiedniego dla twojej sieci. Rekomendujemy używanie nazwy DNS, jeżeli jest to możliwe.

User name, password

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeżeli jest wymagane przez serwer proxy.
Jeżeli serwer proxy używa protokołu SOCK w wersji 4, wymagana jest tylko nazwa użytkownika. Protokół SOCK w wersji 5 wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła.
Serwer proxy HTTP może wymagać podania nazwy użytkownika i hasła podczas uwierzytelniania.

Port Typowe porty serwera proxy:

HTTP proxy: 80 lub 8080 SOCKS proxy: 1080

 

 

Communication Log

Enable communications log

Zaznacz "Enable communications log" w celu logowania komunikacji miedzy platformą a serwerem transakcyjnym. Ta opcja jest pomocna w przypadku wykrywania i usuwania problemów z platformą.

 


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.