Waluty

Co wpływa na siłę brytyjskiej waluty? Funt szterling bez tajemnic

Jedną z najważniejszych walut świata z pewnością jest funt szterling – środek płatniczy Wielkiej Brytanii. Wpływ na to ma siła brytyjskiej gospodarki oraz jej powiązania z gospodarkami innych krajów. Dowiedz się jak wykorzystać siłę funta i inwestować za jego pośrednictwem.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym charakteryzuje się funt szterling,
  • czy warto obserwować wykres kursu funta,
  • jak inwestować w GBP/USD.

 

Charakterystyka funta szterlinga

 

Oficjalna waluta, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii to funt szterling. Jej skrótowe oznaczenie to GBP. Funt właśnie pod taką nazwą znajduje się na platformach inwestycyjnych. Instytucją, która emituje funty jest Bank Anglii. Kontroluje on również podaż pieniądza wykorzystując operacje otwartego rynku, stopę rezerwy obowiązkowej oraz stopy procentowe.

1 funt dzieli się na 100 pensów.  W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 pensów, a także 1 funt i 2 funty oraz monety (10, 20, 50 funtów oraz 100 funtów) - na każdym środku płatniczym widnieje wizerunek władcy Wielkiej Brytanii, obecnie jest to król Karol III.

Najczęściej handlowaną parą walutową związana z funtem jest GBP/USD, czyli funt szterling w relacji do dolara amerykańskiego.  Według statystyk Banku Rozrachunków Międzynarodowych za 2016 rok, handel tą parą walutową stanowił ok 16 proc. wszystkich transakcji. GBP/USD jest instrumentem charakteryzującym się wysoką zmiennością.

 

 

Dane fundamentalne, które wpływają na funta szterlinga

 

Gospodarka Wielkiej Brytanii zaliczana jest do jednej z największych w Europie (zaraz za niemiecką i francuską), a zatem do jednej z najważniejszych walut świata należą właśnie funty brytyjskie. Kurs jest silnie uzależniony od przepływów kapitałowych, dokonujących się pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na Wyspach oraz na kontynencie. Dlatego handel zagraniczny w głównej mierze determinuje głównie kurs walut GBP do EUR.

Ważnym wydarzeniem dla funta był Brexit, który zdecydowanie wpłynął na całą gospodarkę Wielkiej Brytanii. O konsekwencjach opuszczenia Unii Europejskiej wspominaliśmy tutaj: Życie po Brexicie. Jak funt udźwignął rozstanie z Unią?

Jednak do najważniejszych determinantów wpływających na notowanie funta należy zaliczyć decyzje Banku Anglii dotyczące wysokości stóp procentowych oraz przemówienia członków MPC, w tym przewodniczącego Andrew Bailey'a. Ważne są również publikacje protokołów po posiedzeniu banku centralnego. Oprócz tego, funt szterling reaguje dynamicznie na publikację kwartalnego raportu inflacyjnego. Jest to dokument, który obrazuje szczegółową analizę gospodarczą kraju oraz pokazuje projekcję inflacyjną. Na podstawie tego dokumentu Monetary Policy Committee (MPC) opiera swoje decyzje w sprawie kosztu pieniądza. Dokument ten bardzo jest ważny, gdyż przedstawia zarys sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii oraz analizuje pięć obszarów tematycznych, takich jak pieniądz, ceny aktywów, popyt, produkcja, podaż, prognozy inflacji i ryzyka.  

Dodatkowo warto zwracać uwagę na dane miesięczne na temat inflacji CPI, informacje z rynku pracy (głównie stopę bezrobocia) oraz wskaźniki PMI (dla sektora usług i przemysłu), który przygotowuje firma CIPS oraz Markit Economics. Wskaźnik PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie odpowiedzi kadr kierowniczych firm przemysłowych i usługowych. Dotyczą one m.in. zamówień, zakupów czy zatrudnienia w firmie. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza, że dany sektor rozwija się, wskaźnik poniżej 50 pkt należy interpretować jako spadek aktywności w usługach lub przemyśle. 

Kurs funta brytyjskiego jest podatny na różnego rodzaju zmiany na arenie międzynarodowej, dlatego warto obserwować go na bieżąco. Aby sprawdzić, ile kosztuje funt względem polskiej waluty, wystarczy sprawdzić kurs GBP/PLN, kliknij tutaj.

 

Funt szterling – jak inwestować? Charakterystyka pary GBP/USD

 

Jedną z najpopularniejszych par walutowych jest GBP/USD, czyli stosunek funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego. Jej potoczną nazwą jest „kabel”. Pochodzi ona jeszcze z XIX wieku, kiedy używano telegrafu. Wówczas transakcje pomiędzy tymi walutami były realizowane za pomocą transatlantyckiego kabla, który znajdował się na dnie oceanu.

Kurs GBP/USD na poziomie 1.25 oznacza, że na rynku za jednego funta szterlinga należy zapłacić 1 dolara i 25 centów. Walutą bazową jest GBP, natomiast USD to waluta kwotowana. Jeśli chcemy otworzyć długą pozycję, ponieważ prognozujemy, że kurs będzie rósł, liczymy zatem, że funt szterling umocni się względem dolara. W artykułach branżowych takie zjawisko będzie określane jako aprecjacja funta względem dolara. Do takich sytuacji może dojść gdy Bank Anglii podniesie koszt pieniądza, czyli wzrosną stopy procentowe. Reakcja odwrotna, czyli deprecjacja funta i spadek kursu GBP/USD, będzie prawdopodobny, gdy stopy procentowe zostaną zredukowane.

 

 

Nazwa instrumentu Dzienna zmiana Kurs sprzedaży Kurs kupna Spread

GBPUSD

-- -- -- --

 

Jeśli liczymy na wzrosty pary walutowej otwieramy długą pozycję, czyli kupujemy GBP/USD. Na rynku forex wybieramy wielkość transakcji. Możemy kupić 1 kontrakt, nazywany 1 lotem. Będzie to oznaczać, że kupimy 100 000 funtów za dolary. Nie musimy posiadać takiej kwoty na rachunku. Pamiętajmy o działaniu dźwigni finansowej. Na tej parze walutowej jest ona na poziomie 30:1, czyli depozyt jaki zostanie zablokowany na naszym rachunku będzie wynosił jedynie 3,333 proc. wartości nominalnej - czyli ok 3 333 GBP. Platforma transakcyjna przeliczy to automatycznie na walutę w której prowadzimy rachunek. Nie jesteśmy zmuszeni otwierać tak dużych pozycji. Platformy dostępne w OANDA TMS Brokers umożliwiają także otwieranie dziesiętnych oraz setnych części kontraktu.

 

Kwartalna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.