Waluty

Co wpływa na siłę brytyjskiej waluty? Funt szterling bez tajemnic

21-06-2019
Jedną z najważniejszych walut świata z pewnością jest funt szterling – środek płatniczy Wielkiej Brytanii. Wpływ na to ma siła brytyjskiej gospodarki oraz jej powiązania z gospodarkami innych krajów. Dowiedz się jak wykorzystać siłę funta i inwestować za jego pośrednictwem.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym charakteryzuje się funt szterling,

  • czy warto obserwować wykres kursu funta,

  • jak inwestować w GBP/USD.

 

Charakterystyka funta szterlinga

Oficjalna waluta, która obowiązuje w Wielkiej Brytanii to funt szterling. Jej skrótowe oznaczenie to GBP. Funt właśnie pod taką nazwą znajduje się na platformach inwestycyjnych. Instytucją, która emituje funty jest Bank Anglii. Kontroluje on również podaż pieniądza wykorzystując operacje otwartego rynku, stopę rezerwy obowiązkowej oraz stopy procentowe.

Najczęściej handlowaną parą walutową związana z funtem jest GBP/USD, czyli funt szterling w relacji do dolara amerykańskiego.  Według statystyk Banku Rozrachunków Międzynarodowych za 2016 rok, handel tą parą walutową stanowił ok 16 proc. wszystkich transakcji. GBP/USD jest instrumentem charakteryzującym się wysoką zmiennością.

Dane fundamentalne, które wpływają na funta szterlinga

Gospodarka Wielkiej Brytanii zaliczana jest do jednej z największych w Europie (zaraz za niemiecką i francuską), a zatem do jednej z najważniejszych walut świata należą właśnie funty brytyjskie. Kurs jest silnie uzależniony od przepływów kapitałowych, dokonujących się pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na Wyspach oraz na kontynencie. Dlatego handel zagraniczny w głównej mierze determinuje głównie kurs walut GBP do EUR.

Jednak do najważniejszych determinantów wpływających na notowanie funta należy zaliczyć decyzje Banku Anglii dotyczące wysokości stóp procentowych oraz przemówienia członków MPC, w tym przewodniczącego Marka Carneya. Ważne są również publikacje protokołów po posiedzeniu banku centralnego. Oprócz tego funt szterling reaguje dynamicznie na publikację kwartalnego raportu inflacyjnego. Jest to dokument, który obrazuje szczegółową analizę gospodarczą kraju oraz pokazuje projekcję inflacyjną. Na podstawie tego dokumentu Monetary Policy Committee (MPC) opiera swoje decyzje w sprawie kosztu pieniądza. Dokument ten jest ważny, gdyż przedstawia zarys sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii oraz analizuje pięć obszarów tematycznych, takich jak pieniądz, ceny aktywów, popyt, produkcja, podaż, prognozy inflacji i ryzyka.  

Dodatkowo warto zwracać uwagę na dane miesięczne na temat inflacji CPI, informacje z rynku pracy (głównie stopę bezrobocia) oraz wskaźniki PMI (dla sektora usług i przemysłu), który przygotowuje firma CIPS oraz Markit Economics. Wskaźnik PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie odpowiedzi kadr kierowniczych firm przemysłowych i usługowych. Dotyczą one m.in. zamówień, zakupów czy zatrudnienia w firmie. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza, że dany sektor rozwija się, wskaźnik poniżej 50 pkt należy interpretować jako spadek aktywności w usługach lub przemyśle. 

Funt szterling – jak inwestować? Charakterystyka pary GBP/USD

Potoczną nazwą popularnej pary walutowej GBP/USD jest „kabel”. Pochodzi ona jeszcze z XIX wieku, kiedy używano telegrafu. Wówczas transakcje pomiędzy walutą brytyjską a amerykańską były realizowane za pomocą transatlantyckiego kabla, który znajdował się na dnie oceanu.

Kurs GBP/USD na poziomie 1.25 oznacza, że na rynku za jednego funta szterlinga należy zapłacić 1 dolara i 25 centów. Walutą bazową jest GBP, natomiast USD to waluta kwotowana. Jeśli chcemy otworzyć długą pozycję, ponieważ prognozujemy, że kurs będzie rósł, liczymy zatem, że funt szterling umocni się względem dolara. W artykułach branżowych takie zjawisko będzie określane jako aprecjacja funta względem dolara. Do takich sytuacji może dojść gdy Bank Anglii podniesie koszt pieniądza, czyli wzrosną stopy procentowe. Reakcja odwrotna, czyli deprecjacja funta i spadek kursu GBP/USD, będzie prawdopodobny, gdy stopy procentowe zostaną zredukowane.

Jeśli liczymy na wzrosty pary walutowej otwieramy długą pozycję, czyli kupujemy GBP/USD. Na rynku forex wybieramy wielkość transakcji. Możemy kupić 1 kontrakt, nazywany 1 lotem. Będzie to oznaczać, że kupimy 100 000 funtów za dolary. Nie musimy posiadać takiej kwoty na rachunku. Pamiętajmy o działaniu dźwigni finansowej. Na tej parze walutowej jest ona na poziomie 30:1, czyli depozyt jaki zostanie zablokowany na naszym rachunku będzie wynosił jedynie 3,333 proc. wartości nominalnej - czyli ok 3 333 GBP. Platforma transakcyjna przeliczy to automatycznie na walutę w której prowadzimy rachunek. Nie jesteśmy zmuszeni otwierać tak dużych pozycji. Platformy dostępne w TMS Brokers umożliwiają także otwieranie dziesiętnych oraz setnych części kontraktu.

Najnowsze trendy walutowe możesz sprawdzić w naszym darmowym raporcie miesięcznym z rynku Forex!

W nawiązaniu do tego tematu zapoznaj się także z: