Waluty

Gospodarka europejska. Poznaj tendencje notowań euro

Gospodarka europejska "działa", bo opiekę nad nią roztacza Europejski Bank Centralny, czyli instytucja która określa poziom stóp procentowych w całej strefie euro. Obecnie gospodarka Unii Europejskiej składa się z 28 państw członkowskich, natomiast waluta euro obowiązuje w 19 krajach.
  • Polityka monetarna w strefie euro – kluczowy element

  • Co dalej z euro?

  • Jakie odczyty makroekonomiczne są kluczowe dla euro?

Instytucją, która określa poziom stóp procentowych w całej strefie euro jest Europejski Bank Centralny. EBC pełni funkcję banku centralnego dla kilkunastu państw, które zrzeszone są w unii gospodarczej i walutowej. Został powołany 1 czerwca 1998 roku a pierwszym Prezesem stał się Wim Duisenberg, który wcześniej sprawował funkcję szefa w EIW (Europejskim Instytucie Walutowym). Obecnie cała gospodarka Unii Europejskiej składa się z 28 państw, natomiast waluta euro obowiązuje w 19 krajach.  

Za całe przygotowanie możliwości prowadzenia wspólnej polityki monetarnej odpowiedzialny był Europejski Instytut Walutowy. To właśnie ta instytucja stworzyła zasady, według których należy zarządzać rezerwami walutowymi EBC. EIW również była odpowiedzialna za przygotowanie banknotów euro. Notowania wspólnej waluty rozpoczęły się od 1 stycznia 1999 roku, kiedy to euro  zadebiutowało w bezgotówkowych transakcjach. Dopiero z początkiem 2002 roku wprowadzono banknoty. Po okresie 6 miesięcy waluty krajowe zostały całkowicie wycofane i wówczas we wszystkich krajach członkowskich zaczął obowiązywać kurs euro. Na dzień 1 lipca 2002 roku datuje się zakończenie całego przedsięwzięcia wymiany walut.

Sama polityka monetarna to złożenie polityki pieniężnej oraz kursowej. Właśnie za tę pierwszą odpowiada w głównej mierze bank centralny. W przypadku strefy euro jest nim oczywiście wspomniany wcześniej Europejski Bank Centralny. Instytucja ta wyznacza cele makroekonomiczne, które stara się zrealizować. Aby tego dokonać reguluje podaż pieniądza i popyt na niego przy wykorzystaniu całej palety instrumentów.  To polityka monetarna wpływa na wycenę euro. Notowania tej waluty to pochodna decyzji EBC lub oczekiwań wobec przyszłych działań banku.

Co dalej z euro?

Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: „od czego zależy kurs euro”? Wahania na wykresie wspólnej waluty to wypadkowa kilku czynników. Notowanie euro względem innych walut to w głównej mierze wypadkowa prowadzonej przez Europejski Bank Centralny polityki monetarnej. Oprócz tego wydarzenia geopolityczne oraz dane makroekonomiczne będą kształtować wykres ceny. Euro, jak i inne waluty, jest podatne na rzeczywiste oraz oczekiwane stopy procentowe. Generalna zasada mówi, że im wyższy poziom stóp, tym waluta państwa staje się bardziej atrakcyjna. W drugą stronę ta zasada również obowiązuje. Dzieje się tak dlatego, że wyższe poziomy stóp w danym kraju oznaczają lepsze oprocentowanie, np. lokat bankowych czy wyższe rentowności obligacji skarbowych.

Inwestorzy lokując pieniądze w danym kraju muszą kupować lokalną walutę. To rodzi popyt na nią i jednocześnie powoduje jej aprecjację, czyli umocnienie. Sam proces zmiany stóp procentowych jest rozłożony w czasie i nabiera kształtu cyklu obniżek lub podwyżek, który trwa kilka lat. Cała operacja rzadko kiedy przebiega gwałtownie. Jednorazowa zmiana następuje z reguły o 25-50 pb. Bank centralny obniżając stopy procentowe ma na celu pobudzenie gospodarki. Cykl podwyżek natomiast działa przeciwko wzrostowi inflacji i jest stosowany zazwyczaj wówczas, gdy koniunktura jest na wysokim poziomie. Głównym celem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen.

Euro notowane z dolarem amerykańskim buduje główną parę walutową świata, zwaną potocznie „eurodolarem”, na której od lat odnotowuje się największe obroty. Nadal instrument ten stanowi najpopularniejszy obszar zainteresowań  inwestorów rynku forex.

Dane makroekonomiczne – barometr gospodarki

Notowanie euro rzadko kiedy przechodzi obojętnie obok publikacji danych makro. Zmienność na wykresie pary walutowej powiązanej z euro wzrasta z reguły, gdy na rynek wychodzą dane makro dotyczące całej strefy euro, ale również gdy poznajemy dane płynące z największych gospodarek. Mowa oczywiście o Niemczech oraz Francji. Publikacje z Grecji lub Słowacji przechodzą niezauważalnie przez rynek finansowy. Jest to proces zrozumiały ze względu na ekonomiczne role, jakie te kraje odgrywają na całym Starym Kontynencie.

Niemcy to bowiem kraj wysoko rozwinięty i stanowiący fundament całego organizmu. Dane makroekonomiczne krajów śródziemnomorskich jak Grecja nie posiadają takiej rangi jak np. niemiecka inflacja CPI.  

Kluczowe odczyty makroekonomiczne

Korzystając z kalendarza ekonomicznego możemy przerazić się liczbą publikacji. Jednak powinniśmy wiedzieć, na które dane zwracać szczególną uwagę, które opisują gospodarkę Unii Europejskiej, strefy euro czy największych gospodarek.

Kwartalna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.